Löpsedeln

 

rodpil.gif (52 bytes) 23-11-29 Det stormar på Vålarö...i den här gamla SN-artikeln från 1979 kan ni se hur tufft vi hade det, vi nybyggare som köpte tomter på Vålarö när vårt område etablerades för över 50 år sen. Vi kom och tog jaktmarkerna och fisken från de som bott här sen länge. De stördes förstås också av allt hamrande och sågande vid alla nybyggen som startades. Kul att läsa så här långt efteråt tycker redaktören...och kanske någon mer?  

rodpil.gif (52 bytes)
23-11-12 Medlemsmatrikeln...en uppdaterad sådan finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
23-11-01 Nytt protokoll igen...nu kan ni studera samfällighetens styrelseprotokoll från möte 14 oktober på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
23-10-29 Nytt protokoll...vägföreningen har haft nytt möte och du finner protokollet på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
23-10-20 Byte av elmätare...för ett par år sen i samband med att våra elkablar begravdes så fick vi nya elskåp och våra gamla mätare flyttades till de nya skåpen. Nu är det dags att få nya elmätare och de närmaste två veckorna (v44-45) kommer firma Eltel att göra jobbet åt Vattenfall. Det innebär ett 30 minuters elavbrott för din fastighet sen är allt klart. Eftersom vi väl alla har mätarna ute i plåtskåpen så bör jobbet inte fordra vår närvaro alls.

rodpil.gif (52 bytes)
23-10-14 Viktigt...motioner till 2024 års stämmor 4 maj ska vara styrelserna tillhanda senast 15 januari.

rodpil.gif (52 bytes)
23-10-14 Jakt på Vålarö
...vi har sedan 2018 tillstånd för viss skyddsjakt på Vålarö. Det är främst beståndet av vildsvin och grävlingar som vi vill hålla nere då de ofta ställer till problem/obehag i området. Vår jägare är Vålaröbon Mikael Frentz som har professionell utrustning för både dag- och nattjakt och som alltid söker försöker störa så lite som möjligt.

rodpil.gif (52 bytes)
23-10-09 Vattenavstängningen...söndag 5:e november kl. 10 stängs sommarvattnet av.

rodpil.gif (52 bytes)
23-09-09 Kommunalt VA till Vålarö...nu har "Tekniska divisionen" i Nyköpings kommun givit ut ett yttrande om kommunala vattentjänster på Vålarö med tidplan och kostnadsberäkning. Studera här. Observera att inga politiska beslut om genomförande/kostnader har fattats i ärendet.

rodpil.gif (52 bytes)
23-09-03 Båthamnsinfo...på "Föreningen" kan du nu finna uppdaterat platsregister och kölista.

rodpil.gif (52 bytes)
23-08-28 Nytt protokoll...samfällighetens styrelse har haft möte igen och du finner protokollet på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
23-08-17 Ny kod till bommen. Se "Föreningen"
Får ej delges icke Vålaröbor. Risö/Langöbor har förstås också kod till bommen.


rodpil.gif (52 bytes) 23-08-16 Höstens städdag...på Vålarö blir lördagen 30 september kl. 10-13. Mer info kommer via skyltar från respektive städledare när det närmar sig.

rodpil.gif (52 bytes) 23-08-10 Protokoll igen...nu har även vägföreningen haft styrelsemöte och protokollet finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-08-07 Protokoll...från samfällighetens styrelsemöte 23 juli finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-07-06 Reningsbädden...på "Föreningen" kan du nu finna kommunens rapport om vårt utgående avloppsvatten, dvs det vi pumpar ut i havet.

rodpil.gif (52 bytes) 23-07-06 Protokoll...från både samfällighets- och vägföreningsstyrelsens möten i juni finns nu att studera på "Föreningen"

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-30 Kantklippning
...på grund av den stora brandrisken så får inte kantklippning av vägslänter utföras med traktormaskin inom Nyköpings kommun.
Så snart förbudet upphör kommer Risövägens slänterna att klippas. Så kör försiktigt.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-29 Lotterivinster igen...nu är verkligen dags att hämta lotterivinsterna. Sista dagen för hämtning är 2 juli. Vinster som inte hämtats ut då tillfaller samfälligheten.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-27 Hamnchefen meddelar...mycket viktigt meddelande från Thomas Berggren om vad som gäller inför halvårsskiftet när det gäller våra båtplatser. Läs här.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-26 Lotterivinster...som inte hämtats ut. Kolla om du har en vinst här.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-22 På midsommarafton... samlas vi 9.00 i Morhamnsviken för att pryda den nu björklövsklädda stången med blommor och vi kommer också att resa stången då på förmiddagen. Sen ses vi 14 för vårt traditionsenliga firande med musik, dans och alla möjliga aktiviteter. Vi Sikar och Laxar hälsar alla välkomna.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-14 Containerplatsen...i samråd med kommunen har vi beslutat om följande förändringar: Den blå tidningscontainern tas bort och ersätts med ett 600 liters tidningskärl inne i huset. En ny container ställs på tidningscontainers plats och är avsedd för papper/kartong. Detta sker torsdag 15/6. De gamla kärlen för papper i huset tas bort måndag 19/6.
Sortera rätt och håll containerplatsen snygg...annars!!

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-10 Midsommarafton...närmar sig och här har du programmet för vår fest i Morhamnsviken.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-06 Byggmaterial...vi har givit tillstånd för Risö att disponera Morhamnsviken för byggmaterial som ska helikoptertransporteras ut till ön 16-20 juni. Materialet ska placeras så att det inte stör badandet. Vid transporttillfällena ska vi givetvis hålla oss borta med bra säkerhetsavstånd.

rodpil.gif (52 bytes) 23-06-06 Protokollen...från konstituerande styrelsemötena för våra båda föreningar finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-21 Sjösättningsdags...nu är bommen vid rampen försedd med ett kodlås. Du hittar koden på "Föreningen" under rubrik "Våra hamnar". Får ej delges icke Vålaröbor. Risö/Langöbor har förstås också kod till bommen.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-19 Stämmoprotokollen...för både vägförening och samfällighet finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-17 Dags att sjösätta...vår bom får inget lås förrän söndag (21/5) kväll. Koden kommer då på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-16 Det dammar...på våra vägar. Vi skulle saltat denna vecka men tyvärr får vår entreprenör inte tag på salt. Leverans är bokad så fort saltet levererats till Södertälje. Mer info kommer. Men du...kör sakta så blir inte grannarna så förbannade på dig.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-14 Stigkarta...har du saknat en karta över alla promenadstigar på Vålarö så kan du finna en sån under "Kartor".

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-10 Gasoljefyren...på Vålarö. En intressant berättelse om den gamla fyren på Vålarö. Klicka här så har du skriften. Ett stort tack till Anne-Marie Larsson, klubb Maritime i Oxelösund, som författat den fina skriften.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-09 Vattenprov...resultat från senaste provtagningarna på vårt vatten finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-08 Mera båthamnsinfo...vår båthamnsbas Thomas vill uppmana alla som inte kommer att nyttja sin Y-bomsplats säsongen 2023 att höra av sig till honom då det finns andra boenden som gärna vill hyra en plats för säsongen. Att hyra ut platsen för en säsong innebär inte att du blir av med platsen.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-07 Båthamnsinfo...på "Föreningen" kan du nu finna uppdaterat platsregister och kölista.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-01 Årets boulesäsong...på Vålarö drar igång 11 maj kl. 16 meddelar Maj-Britt.

rodpil.gif (52 bytes) 23-05-01 Om allt fungerat...så har vi nu ett nytt lösenord till "Föreningen" och det är ??. Ja du som fått skriftlig info från styrelsen vet. Vi byter för att gamla lösenordet spridits på olämpligt sätt. Nu sprider vi det inte via något allmänt media. Tack!

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-27 Valborgsfirande...jobba inte för hårt på arbetslördagen. Spara lite kraft till söndagskvällens Valborgsfirande på Vålarö. Här har du programmet.

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-21 Christina meddelar...lite ved efter en fallen al finns att hämta vid Snigelstigen mot Mörtvägen.

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-16 Kallelse till årstämmorna...går ut med "snigelpost" till alla medlemmar. Nu kan du också studera dem här på hemsidan. Bara logga in på "Föreningen". En nyhet för i år är att man önskar att du föranmäler ditt stämmodeltagande genom att fylla i och skicka den här stämmoanmälan. Skälet till detta är att man vill förenkla administrationen på stämmorna. Skulle du missa att föranmäla dig så går det naturligtvis bra att ändå ansluta till stämman.

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-15 Mobilmasten...en mast kommer att uppföras på Vålarö. Läs här vår ordförande Stefans beskrivning av processen och varför våra protester är överkörda.

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-15 Sommarvattnet...är nu igång. Gäddvägen 1-9 är dock fortfarande frusen men förväntas tina snabbt nu. Glöm inte att göra i ordning kon och pump så att det fungerar. Kommunens VA kan komma och kontrollera ditt avlopp när som helst.
STORT TACK till teknikgubbarna som gjort jobbet. De förtjänar den öl de just nu inmundigar.


rodpil.gif (52 bytes) 23-04-12 Protokoll...från både samfällighets- och vägföreningsstyrelsens möten i mars finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-04-05 Morhamnsviken...det ska byggas på Langö och för att få ut material får man använda Morhamnsviken. Materialleverans blir 26 april och en helikopter lyfter ut till Langö den 27 april. Vi har sagt ok till detta.   

rodpil.gif (52 bytes) 23-03-29 Vatten igen...tyvärr måste tekniksektionen meddela att väderläget inte medger vattenpåsläpp före påsk. Man siktar nu på V16 för påsläpp.

rodpil.gif (52 bytes) 23-03-26
Vårens städdag...på Vålarö blir lördagen 29 april kl. 10-13. Mer info kommer via skyltar från respektive städledare när det närmar sig.

rodpil.gif (52 bytes) 23-03-26 Vatten...från säker källa kan rapporteras att vattnet släpps på till påsk om vädret tillåter. Återkommer med datum och klockslag. 

rodpil.gif (52 bytes) 23-03-13 Båtmotorstölder...nu går det mot vår och Risöhamnen har fått påhälsning. Här från SN idag. Kanske läge att kolla om båt och motor finns kvar på tomten.

rodpil.gif (52 bytes) 23-03-05 En Bom...klickar du här så får du se vad du kanske bommat infomationsmässigt och sen går du in på "Föreningen" och läser under rubrik "Våra hamnar".

rodpil.gif (52 bytes) 23-02-26 Båthamnsinfo...på "Föreningen" kan du nu finna uppdaterat platsregister och kölista.

rodpil.gif (52 bytes) 23-02-20 Vår "Containerplats"... vet alla vad det är och många vet också att Eva Å34 och Jan-Olof L2 hållit god ordning där. Något vi alla uppskattat när vi slängt soporna. Nu avslutar de sitt uppdrag och vi behöver ett par ersättare. Känner du att det kan vara något för dig så klicka här för mer information. I dessa bistra tider kan det vara bra att också veta att man får betalt för jobbet.

rodpil.gif (52 bytes) 23-02-14 Utomhuseldning...på egen tomt. Är det ok eller inte att elda? Regler för detta finns på kommunsidan här samt på räddningstjänstens sida här.
Sätt dig in i reglerna innan du tänder. Vår sekreterare Björn har gjort en sammanfattning av reglerna
här.

rodpil.gif (52 bytes) 23-02-14  Protokoll...från samfällighetens styrelsemöte 29 januari kan du nu studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 23-02-05  Protokoll...från vägföreningens styrelsemöte 21 januari finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-12-14  Viktigt meddelande...motioner till stämmorna i maj 2023 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari 2023. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.

rodpil.gif (52 bytes) 22-12-07 Våra nya elskåp...alla ska ha fått en nyckel till sitt skåp när det monterades. Saknar du ändå nyckel kan du skicka ett mail till "robertmoller53@hotmail.com" så fixar han en nyckel till dig.

rodpil.gif (52 bytes) 22-12-05 Info via SN...den 30 november var det officiell "invigning" av VA-pumpstationen vid vår containerplats. Kommunbasen Urban Granström
var på plats tillsammans med representanter för Svärdsklova där man nu har tillgång till kommunalt VA. För Vålarö finns inga beslut om kommunalt VA i närtid. Här en bild från SN.

rodpil.gif (52 bytes) 22-11-24 Kommunen...har just meddelat att de är klara med tömning av våra tankar.

rodpil.gif (52 bytes) 22-11-23 Tanktömningsinfo...våra avloppstankar, där nu pump och kon är upptagna, töms av kommunen på vår beställning. Detta ska ske mellan vår vattenavstängning vid allhelgona v44 och senast v15 2023.

rodpil.gif (52 bytes) 22-11-13 Uppdaterad medlemsmatrikel...per 6 november finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-11-03 Påminnelse...nu på söndag 6 november kl. 10 stänger vi av sommarvattnet. Klipp rent från buskar och kvistar runt ventilen vid vägen. Det underlättar arbetet för tekniksektionen. Undrar du något så gå ner här till info 22-10-10 "Vatteninfo" där finns allt beskrivet.

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-23 Protokoll...från både samfällighetens- och vägföreningens styrelsemöten i oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-16 Om våra hamnar...gå in på "Föreningen" och du finner under rubrik "Hamnar" båtplatsregistret, båtplatskölistan och regler för kölistan. Passa på och kolla att allt stämmer med din uppfattning. Om ej...kontakta Thomas Berggren G24 som är sektionsledare för båthamnen och båtplatsansvarig.

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-14 Internvägarna igen...obs! internvägsjobbet tidigarelagt och startar måndag 17 oktober.

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-11 Vålarö stigar...klicka här för en uppdaterad karta över våra stigar. Bara ut och testa stigarna.

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-10 Internvägarna...ska nu ordnas till efter all grävning som utförts under två år av Gästabudsstaden och Vattenfall. Arbetet startar 19 oktober och pågår ca två dagar med hyvling samt att alla "potthål" kommer att åtgärdas. Om ni möter maskinen som hyvlar så vänligen backa upp på närmaste tomtinfart och släpp förbi maskinen. Efter utfört arbete ska vi köra lite extra långsamt så att allt får "sätta sig". Vi vill tacka Robert Möller G43, vår internväghållare, för hans jobb med besiktning och kontakter vilket innebär att jobbet inte kostar samfälligheten något. 

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-10 Vedinfo...det finns lite björkved att hämta vid baddäcket i Morhamnsviken meddelar Christina Rehnström. Kvarnprincipen gäller här.

rodpil.gif (52 bytes) 22-10-10 Vatteninfo...sommarvattnet stängs av söndag 6 november klockan 10. Inför detta har varje fastighet lite jobb att göra. Studera denna info om vårt vatten- och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen
Anders Garmark. Våren 2023 planeras att öppna redan V14.


rodpil.gif (52 bytes) 22-09-26 Matrikeluppdatering...hallå alla Vålaröbor, det är dags för höstens matrikeluppdatering. Gå in på "Föreningen" och leta upp rubrik "Medlemsregister" och kolla att dina uppgifter om namn, adress och telnr stämmer. Om inte så går du till hemsidans förstasida och finner länken "matrikeländring". Klicka och använd detta mail för att skicka korrekt info till vår kassör Kerstin.
Låter det krångligt...kan inte vara något problem för smarta Vålaröbor.

rodpil.gif (52 bytes) 22-09-24 Arbetsdagen...på Vålarö är över. Helt uttröttade efter 3 timmars hårt arbete vacklade folk hem efter korv och kaffe. Här en bild på pigga Sikar/Laxar innan jobbet startade.

rodpil.gif (52 bytes) 22-09-16 Christina meddelar...ved finns att hämta för de som inte har hämtat tidigare fr.o.m. lördag morgon. Veden är till för alla och jag ber Er tänka på att det är flera som vill ha. Ved finns på parkeringen vid stora båthamnen, på vändplanen vid Gäddvägens början och på vändplanen vid skogsstigen från Gäddvägen till boulebanan.

rodpil.gif (52 bytes) 22-09-12 Mera filminspelning...fredag 16 sept kommer Bavaria att jobba  på stranden vid vår badö och uppställningsplats blir på parkeringen nedanför tennisbanan. Sen kommer de 20 sept till ca 2 okt att fortsätta hos fam Edwards på Ekudden. Uppställningsplats blir då vid Morhamnsviken. Det är som alla säkert insett mer Inga Lindströmfilm som ska skapas.

rodpil.gif (52 bytes) 22-09-11 Vedinfo...se här vår allmänningsledare Christinas skrivelse om forsatt hantering av veden under kommande vecka. 

rodpil.gif (52 bytes) 22-09-07 Grensågning...längs Risövägen kommer att utföras av Millers arborister 29-30 september. Start vid 8-tiden på morgonen. Kan bli en del passeringsproblem. Men var uppmärksam och följ anvisningarna så ska det nog gå bra. 

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-30 Höstens städdag...är 24 september kl. 10-13. Mer info kommer senare.
För långtidsplaneringen och lätt att komma ihåg; vårstäddagen är sista lördagen i april och höststäddagen är sista lördagen i september.


rodpil.gif (52 bytes) 22-08-29 Strömavbrott...på torsdag 1 september förmiddag 07-12 är det varslat om strömavbrott på Vålarö. Det är sannolikt beroende på att det nya VA-huset bakom containerplatsen då ansluts till nätet. Det är möjligt att det bara blir vår pumpanläggning som berörs och att vi blir utan vatten på förmiddagen. Men bäst att vara beredd på allt...

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-22 Båtmotorstölder...natten till fredagen stals två nya motorer i stora hamnen. Tampar och låskättingar kapades och båtarna flyttades troligen till jolleön där motorerna skruvades av utan särskilt mycket skador på båtarna. Håll koll på era båtar nu när det färre folk här på Vålarö under veckorna.

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-22 Vålaröboulen...avslutades med ett par tävlingsdagar och tillhörande festligheter. Är du intresserad av en sammanfattning klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-20 Dagvatten...dvs nederbörd som faller över Vålarö i form av regn eller snö måste ta vägen någonstans. Nu finns planritningar över våra avrinningsområden med samtliga diken och dagvattenledningar (schematiskt visade) med tillhörande ansvarsfördelning rörande drift och underhåll. Studera på "Föreningen" under rubrik "Vatten & avlopp". Studera noga så att du vet om du har eget ansvar för något dagvattenavlopp.

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-19 Protokoll...från både samfällighetens- och vägföreningens styrelsemöten i augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-10 Vattenprov...nu äntligen har vi fått resultat från provtagning på vårt vatten vid ett tappställe. Denna gång från kranen vid K9. Finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-05 Protokoll...från både samfällighetens- och vägföreningens senaste styrelsemöten finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-04 Vägreparation...under v32-33 kommer vår infartsväg från 219 fram till containerplatsen att repareras. Det kan då bli "stökigt" med framfarten vilket vi härmed vill uppmärksamma alla Vålaröbor på. Visa hänsyn!

rodpil.gif (52 bytes) 22-08-02 Inbjudan till skogvandring...välkomna alla Vålaröbor till "skogsmullevandring" med Staffan Karlsson A4 och Christina Rehnström S13. Vi kommer att titta på speciella träd och få info hur vi planerar att ta hand om vår skog framöver. Samling vi boulebanan söndagen 14 augusti kl 11. Ingen anmälan behövs.

rodpil.gif (52 bytes) 22-07-31 Trädfällning...vi planerar att ta ned en del träd...mest björk...längs våra stigar i september. Är du intresserad av att själv hämta uppkapad ved så lägg en lapp med namn, adress och telnr i brevlåda S13 hälsar Christina Rehnström.

rodpil.gif (52 bytes) 22-07-21 Rågsundet...är sundet mellan Langö och Risöbryggorna. Där råder hastighetsbegränsning på 7 knop.
Vi har fått rapporterat från Langö att en nu identifierad Vålaröbåt idag har passerat med mycket hög hastighet.
Vålaröborna uppmanas att beakta gällande sjöfartsregler.

rodpil.gif (52 bytes) 22-07-20 Inga Lindström...filminspelning på Vålarö kommer att ske 29 juli och 1 augusti. Se här Bavariafilms infoblad så får du detaljerna.

rodpil.gif (52 bytes) 22-07-10 Nycklar till elskåpen...varje fastighet ska ha
en nyckel/vred till sitt elskåp. Har du det är allt ok. Har du ingen nyckel/vred till ditt skåp så meddela vår sekreterare via mail (samsekr@valaro.nu) så ser Björn till att Svensk Schakttjänst sätter dit en nyckel/vred på ditt skåp.


rodpil.gif (52 bytes) 22-07-01 Loppis...de planerade loppisarna i Morhamnsviken är 23/7 och 6/8. Starttid kl 13.00.

rodpil.gif (52 bytes) 22-06-30 Vägsläntklippning
...av Risövägen, dvs hela sträckningen från 219 till Maltbacken, är beställd och kommer att utföras av Svevia inom 10 dagar.

rodpil.gif (52 bytes) 22-06-30 Internvägsläntklippning
...beträffande dessa så utförs ingen släntklippning av Svevia utan vi hänvisar till Vålaröguiden sid 19 rubrik "Observera", där anges att fastighetsägaren svarar för vägsläntunderhåll, tomtinfartsunderhåll, trumrensning etc. i anslutning till egen tomt. Detta arbete räknas inte som medlemsinsats. 

rodpil.gif (52 bytes) 22-06-23 Vattenprov...resultat från senaste provtagningarna på vårt vatten finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-06-15 Glad midsommar...nu ska vi fira midsommar igen som vanligt. Klicka här så får du programmet för vår midsommar i Morhamnsviken.

rodpil.gif (52 bytes) 22-06-06 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möten 21 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
22-06-06 Protokoll...från vägföreningens styrelsemöten 22 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-30 Post på Vålarö...kan vara bra att veta hur postgången till oss ska fungera. Så här...1. Gula lådan vid containerplatsen töms varje dag. 2. "Vanlig" post delas ut varannan dag, men något veckoschema finns inte då röda dagar styr om schemat. 3. "Varubrev"=större försändelser delas ut varje vardag. 4. Mellan 15/6 och 15/8 delas post ut i varje fastighets låda. Övrig tid läggs all post i samlingslådorna vid containerplatsen.
Dagstidningar delas inte ut av posten utan levreras av tidningsbudet varje morgon utom söndagar/helgdagar.

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-30 Stigfinnare...vi har gjort en del nya stigar på Vålarö. Nu är det dags att inviga dem. Lördagen 11  juni inbjuds nu till en 5 km promenad på gamla och nya stigar. Samling vid boulebanan kl. 10.00. Promenaden är delvis kuperad. Ta gärna med stavar. Välkomna säger Eva, Christina och Lena som kommer att guida. Vill du vara riktigt säker på att hitta hem igen så ta med "Stigkartan" som du kan finna under rubrik "Kartor".

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-23 Jordkabelprojektet...snart är arbetet med elkablar klart. En besiktning av våra vägar kommer att utföras. Är det några synpunkter som bör beaktas så ta ett foto med förklaring och skicka till Robert Möllers mail robertmoller53@hotmail.com så tar vi upp det med Vattenfall vid besiktningen.

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-19 Alarm...vi har sen några år fått in den invasiva växten Parkslide på Vålarö. Den finns vid boulebanan där städområde 1 har som uppgift att klippa ner växten flera gånger under sommarhalvåret. Men den har observerats även på andra ställen.
Det är VIKTIGT att man inte plockar eller sprider den vidare. Om du har den på tomten så klipp ner den och låt den inte gå i blom.
Rapportera till din städområdesledare om du observerar den på våra gemensamma marker.
Här kan du läsa mer: parkslide.pdf från länsstyrelsen.  


rodpil.gif (52 bytes) 22-05-18 Protokollen...från årets stämmor för både samfällighet och vägförening finns nu på "Föreningen" samt kommer på anslagstavlan om några dagar.

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-01 Kallelse till årstämmorna...har förstås gått ut med "snigelpost" till alla medlemmar. Nu kan du också studera dem här på hemsidan. Bara logga in på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-05-01 Underhålls-och förnyelseplan...en uppdaterad sådan för 2022 finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-29 Inga Lindström...är en framgångsrik romantisk tysk TV-serie som spelats in i Sverige sen 2003 och vid ett flertal tillfällen har inspelningar gjorts på Vålarö. Nu är det kanske dags igen. Nästa helg (7-8 maj) vill filmteamet komma hit och rekognosera efter en inspelningsplats och man verkar intresserad av vår lilla ön vid båthamnen. Om platsen passar planeras inspelning ske i juli. Det kan då kanske medföra kortare avstängningsperioder. Men mer info när vi vet mer. Det har gått bra förr och borde väl kunna göra det i år också. Styrelsen är förstås informerad.

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-27 Boule...Maj-Britt G50 inbjuder till sommarens boule som startar 19 maj kl 16.00. Vi spelar en timme. Alla är välkomna att delta. Vi spelar en gång i veckan och avslutar 11-12 augusti med sedvanlig säsongsfinal över två dagar. Kom och prova på...det är kul att spela och träffa många boende i området. 

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-23 Valborgsmässoafton...vi samlas vid Morhamnsviken kl 20 och går sen med tända facklor till Svärdsklovaviken där brasan tänds.

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-18 Tennisbanan...är nu iordningställd för säsongen. Så bara att börja spela, men glöm inte att boka tid.

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-11 GLAD PÅSK...önskas alla på Vålarö av tekniksektionen som nu släppt på vattnet. Detsamma och tack för ett bra jobb säger vi alla Vålaröbor.

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-10 Uppdaterad medlemsmatrikel...per 8 april finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-01 Midsommarfirande...blir det i år som vanligt efter två festfria år pga pandemin. Men i år ska detta kompenseras. Vi lägger därför in två extrafirande...i mitt juli och mitt augusti ses vi i Morhamnsviken för att ta igen de förlorade åren...välkomna alla Vålaröbor.  

rodpil.gif (52 bytes) 22-04-01 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 13 mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-03-28 Båtplatsregistret...är nu uppdaterat. Logga in på "Föreningen", där hittar du det. Kolla att det stämmer med din uppfattning. Om ej, kontakta Thomas Berggren.

rodpil.gif (52 bytes) 22-03-21 Risrensning...i gallringsområdena kommer att påbörjas denna vecka. Riset kommer att läggas i stora mängder utefter bilväg. På grund av blötan i vissa områden kommer arbetet förmodlingen ske i två omgångar. Rishögarna efter vägarna kan i värsta fall bli liggande till hösten i väntan på flisning.
Ris från egen tomt eller städdag får inte läggas på dessa högar.
Frågor och synpunkter ska riktas till vår allmänningsbas Christina Rehnström.


rodpil.gif (52 bytes) 22-03-16 Protokoll...från vägstyrelsens möte 12 mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-03-14 Valborgs- & Midsommarfirande...i år ska vi fira och det är Ålar, Karpar och några Laxar (område 1) som står för festligheterna.

rodpil.gif (52 bytes) 22-03-13 Vårens städdag...är 30 april kl. 10-13, dvs på Valborgsmässoafton.

rodpil.gif (52 bytes) 22-03-08 Om vårt vatten igen...vi har sagt att sommarvattenpåsläppet blir vecka 15 dvs påskveckan, och vi lovar att vattnet är påsläppt före påsken. Så du kan lugnt planera för påskfirande på Vålarö.

rodpil.gif (52 bytes)
22-03-07 Vintervatten...det har kommit till redaktörens kännedom att medlemmar inte vet att vatten på vintern (och sommaren) alltid finns att hämta vid pumphuset. Bra att veta även på sommaren om ditt system på tomten skulle krångla...bara ta en dunk och hämta vatten vid pumphuset.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-22 Vattenkvalitet...vi fortsätter förstås att köra vårt eget vatten även kommande säsong. Teknikchefen Anders Garmark presenterar här kvaliteten på det vatten vi använde 2021. Vattenpåsläppet är planerat till V15.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-20 Sextio radhus...planeras byggas på Svärdsklova. Mer att läsa i den här artikeln i SN.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-20 Poker Run...många är vi som knallat ner till vårt badberg och sett båtarna som deltar i Poker Run hämta ett spelkort vid Svärdsklova. Det blir ett Poker Run även kommande sommar, den 16 juli. Vill du veta mer om den här pokerspelformen så kan detta utdrag från SN kanske vara bra.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-14 Idag...gick arbetet med VA-ledningen igång. En arbetsbod har satts upp nära Rörvik och vid anslutningshuset på Hånö (se bilden här intill) var det full aktivitet idag.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-07 Aktuella frågor...medlemmar har efterlyst info om några pågående jobb på Vålarö. Här är en sammanfattning av dagsläget.

rodpil.gif (52 bytes) 22-02-03 Protokoll...från både vägföreningens och samfällighetens första styrelsemöten för året finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 22-01-25 VA-ledningen igen...som väntat är beslut nu taget att bygga VA-ledningen från Ånga till Svärdsklova med två pumpstationer, en vid Torstorp och en bakom vår containerplats.

rodpil.gif (52 bytes) 22-01-19 VA-ledningen...den 24 januari förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att bygga VA-ledningen Ånga-Svärdsklova.

rodpil.gif (52 bytes) 22-01-14 Information...har efterlysts av flera. Det har gällt Vattenfalls arbete, markröjning efter fällningar på allmänningarna och så vad som hänt beträffande telemastens placering. Styrelsen har möte i slutet januari och då kommer det nog info om status på de aktuella ärendena.

rodpil.gif (52 bytes) 22-01-14 Vargen...och foto (taget av Per-Ola Stenbacks) har väl många sett via FB Vålaröborna. Men nu är även icke FB-are informerade om vargen. Det är inte första gången vi har varg på Vålarö. Redaktören vill minnas att det var ungefär tio år sen vi såg varg senast på Vålis.

 rodpil.gif (52 bytes)
22-01-14 Skogsröjning...längs Risövägen har pågått under denna vecka.

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-28  Viktigt meddelande...motioner till stämmorna i maj 2022 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari 2022. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-20 Skogsgallringen...gallringen utefter Risövägen är nu inplanerad enligt besked från Holmen. Återkommer med datum och detaljer.

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-08 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 9 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-07 Idag söndag 7/11...har sommarvattnet stängts av. Inför detta ska alla tomtägare kopplat loss vattenledningen vid väganslutningen enligt våra regler. Tyvärr har detta glömts vid ett antal tomter och teknikbasen Anders Garmark påminner alla som glömt att  snarast åtgärda losskopplingen.

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-01 Påminnelse...söndag 7/11 kl 10 stängs sommarvattnet av och du har en del att göra. Se info härintill på hemsidan.

rodpil.gif (52 bytes) 21-11-01  Protokoll...från vägföreningens möte 10 oktober finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-10-21 Uppdaterad medlemsmatrikel...per 17 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)21-10-20 Info på vår hemsida...viss info på hemsidan ligger under lösen. Det är sådan info som är avsedd bara för Vålaröbor som är medlemmar i vår vägförening och samfällighet. Det är alltså klart olämpligt att direkt överföra/kopiera sådan info till andra allmänna medier som t.ex. Facebook.

rodpil.gif (52 bytes)21-10-18 Stigfinnare...för de som gillar att promenera i vår fina natur finns det nu en karta över naturstigarna på Vålarö. Stigarna är gulmärkta på kartan som du förstås finner under rubrik "Kartor". Tyvärr ligger vissa stigar i gallringsområden som gör det lite svårt att ta sig fram...men det blir bättre efter risröjningen. Har du frågor om kartan och stigarna kontakta vår allmänningsbas Christina Rehnström.

rodpil.gif (52 bytes)21-10-12 Kommuninfo...om läget för kommunalt VA till Vålarö, Risö/Langö och Svärdsklova. Finns att studera under rubrik "Kommunalt VA". Samma inloggning som till "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)21-10-11 Uppdragsersättning...nya direkt ifyllbara blanketter finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)21-09-27  Vatteninfo...sommarvattnet stängs av söndag 7 november klockan 10. Inför detta har varje fastighet lite jobb att göra. Studera denna info om vårt vatten- och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen
Anders Garmark. Våren 2022 planeras att öppna redan V15.


rodpil.gif (52 bytes)21-09-07 Höstens arbetsdag/städdag...planeras att genomföras 25 september kl. 10-13. Se områdesannonsering när tiden närmar sig.

rodpil.gif (52 bytes) 21-09-01  Protokoll...från vägföreningens möte 15 augusti finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-28 Vägkantsklippning...ingen kantklippning av internvägarna har gjorts denna sommar pga Vattenfalls och Gästabudsstadens grävarbeten. Föreningen vill dock påminna om att vägkanter/diken som gränsar till fastigheter ska klippas och underhållas av fastighetsägaren.

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-25 Målningsjobb igen...som framgår nedan ska vårt sophus målas om och det har nu planerats att det ska utföras som arbetsplikt på höstens städdag och vi söker nu fastighetsägare som kan ställa sig till förfogande för uppgiften som beräknas ta 3-4 timmar om vi blir 5-6 personer. Anmäl deltagande till Robert Möller G43 via mail: robertmoller53@hotmail.com

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-22 Skogsgallring...i samband med gallringen av våra gemensamma skogsområden har frågan om vad man som enskild fastighetsägare får göra när det gäller trädfällning aktualiserats. Följande beslutades av styrelsen i april 2012.
* Du har alltid rätt att avverka på egen tomt.
* Vill du avverka enstaka träd utanför din tomtgräns, dvs på samfällighetsmark, måste du inhämta styrelsens medgivande. Utan styrelsens medgivande får du dock avverka träd mindre än 8 cm diameter inom 10 m avstånd från din tomtgräns. Större träd fordrar alltid godkännande av styrelsen.


rodpil.gif (52 bytes) 21-08-21 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 14 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-18 Målningsjobb
...vårt sophus behöver målas om. Vi söker dig som skulle kunna hjälpa till. Ersättning utgår. Hör av dig till Christina 073 946 0262.

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-17 Strömavbrott
... i morgon onsdag mellan 8 och 13 på Vålarö är aviserat.

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-15 Bommat
...nu har Svärdsklova satt upp en bom som spärrar grusvägen från 219 till Svärdis. Bommen är placerad vid gränsen och har försetts med en vändplan. Se här.

rodpil.gif (52 bytes) 21-08-06 En skitsak
...det verkar inte som vi skulle få kommunalt VA på några år så för dem som har en vanlig latrintank och beställer tömning då och då så kommer här en repris av redaktörens beräkningsmodell för att kunna avgöra hur många spolningar det går i en 3 kbm latrintank innan den är full. Många saknar kanske larmanordning som talar om när det börjar bli fullt. Man måste lyfta på locket och kika och då undrar man hur många ytterligare spolningar det går i.
Den som har det problemet och vill veta kan klicka här och få fram restkapaciteten i tanken.

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-31 Extra medlemsmöte
...21-08-14 på Horsvik angående våra båtplatser på Vålarö. Se kallelse här.

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-30 Fotboll på Vålarövallen
...på lördag 31 juli är det fotboll på vår plan i viken. Philip på A6 inbjuder alla födda 2007-2014 att vara med. Det blir ett cupspel där våra vägar möts. För mer detaljer se Philips inlägg på Fb "Vålaröborna" och anslagstavla.  

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-22 Eldningsförbud...från i går i Nyköpings kommun och därmed också på Vålarö. Var försiktiga...se bara vad som pågår i USA och Kanada. I kväll blir det dessutom blåsigt...inga gnistor från grillar eller annat.

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-21 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 10 juli finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-20 Parkering på Vålarö
...vi har några gemensamma parkeringar. Om du eller dina gäster vill parkera där ska bilarna ha en väl synlig Vålarödekal. Dekaler finns nu att hämta i vår sekreterares brevlåda M3. Begränsad tillgång, ta till egen bil samt några du kan låna ut till gästbilar.
Vid bilar parkerade utan dekal kan vi artigt meddela att parkeringsförbud råder. Husbilar och husvagnar får inte alls parkeras på våra parkeringar.
 
rodpil.gif (52 bytes) 21-07-20 Timmerbilen behöver plats
Parkera från nu inte på Laxvägens vändplan då timmerbilen ska hämta virke och behöver kunna vända.


rodpil.gif (52 bytes) 21-07-14 Påminnelse...det är hastighetsbegränsning genom Vålarösundet förbi våra hamnar. Svallvågor ger slitage på förtöjningar och bryggor och tänk på att vi har badare, simmare, kanotister och brädseglare i sundet. Sätt säkerheten främst och ta det försiktigt...en olycka får inte hända. 

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-11 Ny spång...motionsspåret har fått en ny spång
över diket något hundratal meter innan spåret mynnar ut på Gösvägen. Så
här ser den ut.

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-05 Vattenprov...resultat från provtagningen vid vattenverket och G30 den 21 juni finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-05  Protokoll...från vägföreningens möte 4 juli finns nu att studera på "Föreningen"..

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-03 Nytt från SN...kommunal badplats öppnas på Svärdsklova. Det är den lilla sandstranden mellan de båda bostadsområdena på Svärdis som som ska skötas av kommunen. Mera badfolk alltså...även på våra bryggor och badklippor...vår dikesbro blir kanske överbelastad och måste förstärkas, eller rivas???

rodpil.gif (52 bytes) 21-07-02 Blommande vägtanter?...vägchefen Robert meddelar att när nu blomningen är över så är det planerat kantklippning slutet v27 början v28...till dess kör försiktigt så att du hinner bromsa om ett rådjur dyker upp mellan tanterna.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-30 Vår reningsbädd...nu har vi kollat vad vi släpper ut i Östersjön efter att vår reningsbädd gjort sitt. Se protokoll på "Föreningen". För nyinflyttade: Reningsbädden är den stora plana ytan bortom boulebanan.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-28 Tidningsutdelningen...grr, visst är vi lite förargade på den sena utdelningen. Den elake redaktören Leif har officiellt klagat hos utdelningen och till SN/chefredaktören Eva Burman. Följande svar har kommit: "Tyvärr har det varit vikarier som kört eftersom ordinarie har ledigt. I natt och nästa natt har jag bett en van chaufför vara med och visa vikarien ordentligt så han hittar. Den 6 juli är ordinarie chaufför tillbaka"

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-22 Uppdaterad medlemsmatrikel...per 22 juni finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-22 Skogsgallringen...vi kommer att vänta med gallringen av de träd som står längs Risövägen till hösten. Detta beror på att vägen nu är mycket trafikerad och att vid fel på skördaren skulle denna kunna blockera hela vägen under en längre period.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-18 Skärpning...alla Vålaröbor. Holmen har informerat att folk inte respekterar och är för nära maskiner. Om det inte blir bättre kommer gallringen att avslutas.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-13  Protokoll...från vägföreningens möten 23 maj finns nu att studera på "Föreningen"..

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-13 Tennis...den traditionella tennisturneringen ställs in även i år meddelar Eide.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-13 Vattenprov...resultat från provtagningen vid vattenverket och G30 den 25 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-08 Slamsugning och latrin...du som beställer slamsugning av tank eller latrinhämtning bör studera denna länk. Vi får klagomål på att våra tankar ibland är svåra att hitta, att det inte är skottat, att locken inte är lättåtkomliga och lättöppnade. Skärpning...  

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-08 Om våra båtplatser...inför årets säsong påminner båthamnsansvarige Thomas om vilka regler som gäller. Dokumentet finns på "Föreningen" under rubrik "Medlemsregister". Röd text...lätt att hitta.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-07 Skogsgallringen...drar igång 10 juni. Studera och agera efter dessa regler från Christina.

rodpil.gif (52 bytes) 21-06-07 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möten 22 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-31 Skogsgallringen...uppskjuten minst en vecka. Inväntar torrare marker och mera sol.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-23 Midsommarfirandet...styrelsen har beslutat att ställa in årets midsommarfirande pga. rådande omständigheter.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-23 Protokollet...från årets stämma för samfälligheten finns nu på "Föreningen" samt på anslagstavlan.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-17 Skogsgallring...är planerad att starta v20-21. Här är Christinas meddelande och här kan du se vår områdesplan. Arbetet beräknas ta runt 10 dagar. Läs noga för det handlar också om ansvar och säkerhet.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-15 Protokollet...från årets stämma för vägföreningen finns nu på "Föreningen" samt på anslagstavlan.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-14 Vattenfall...har aviserat strömavbrott på Vålarö torsdag 20 maj 09:30-14.30 pga. arbete med nätet.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-10 Underhållsplan...en uppdaterad sådan för 2021 finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-08 Info Allmänningar/Fritid...klicka här för lite info från Christina, vår sektionsledare.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-03 Saltning...vår internvägsbas Robert meddelar att internvägarna kommer att saltas i slutet av denna vecka.

rodpil.gif (52 bytes) 21-05-02 Stämmoinfo...för dig som anmält "digitalt deltagande" på stämman 8 maj så finns information om hur "uppkoppling" går till på följande länk
 https://sites.google.com/view/stamma2021
Det är samma länk som den som finns angiven i den gula bilagan i utskickad stämmokallelse 2021.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-25 Styrelsen uppmanar...ALLA fastigheter att rösta i förväg inför årets stämma via fullmakt så att vi helst undviker "digital närvaro" under själva stämman. Fysisk närvaro är inte tillåten. OBS! Fullmakten måste vara lämnad en vecka före stämman, dvs. senast 2 maj kl 14. All information och fullmakt finns i den utskickade papperskallelsen.
Allt dokumentation finns också här på hemsidan på "Föreningen" om nu Postnord inte klarat sitt jobb.


rodpil.gif (52 bytes) 21-04-23 Fiber...enligt meddelande från Gästabudsstaden är nu schaktarbeten inklusive återställning klara. Installationer pågår och snart är alla fastigheter anslutna till höghastighetsbredband. 116 fastigheter har fått sin fiber och det återstår 51 hus att installera. Grävlaget och Johan Kraft  tackar alla husägare och samfälligheten för gott samarbete. Efteranslutningar är möjliga, men från och med nu ingår inte grävarbete på tomt. Grävarbete på tomt är en tilläggstjänst som för 10m kostar 3000kr, därefter tillkommer 150kr per meter. Möjlighet till ROT-avdrag.
Den som har
synpunkter/anmärkningar på schaktåterställningen kan lägga in sina åsikter på följande länk så har styrelsen din information vid sin besiktning som planeras ske 2 maj.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-21 Å
rets stämmor...äger rum 8 maj vid Horsviks konferens. Kallelser och all övrig information har nu skickats ut via vanlig snigelpost till samtliga medlemmar. Coronasmittan gör att speciella omständigheter gäller så studera mycket noga erhållen information.
Notera att söndagen 2 maj kl. 12-14 så kommer det att finnas möjlighet att lämna fullmakter vid vår "Containerplats". Där kommer också projektledare Oskar Eriksson från Net4Mobility, att vara närvarande och tillgänglig för frågor rörande den föreslagna mobilmasten på vår mark.
All utskickad dokumentation finns också att läsa på "Föreningen" här på hemsidan.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-18 Tennisbanan...är nu klar, nätet uppe och vattnet är igång. Bara att boka och spela.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-16 Nya grannar...se här vilka planer det finns att skapa ny bebyggelse utefter Vålarövägen, dvs vår infartsväg från 219.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-15 Ved...finns att hämta efter stigen mellan Gäddvägen och Idvägen samt efter skogsvägen mellan Gäddvägen och boulebanan. Först till kvarn...det som blir kvar kommer att plockas bort på städdagen den 24 april...därmed också en påminnelse om städdagen då alla förväntas jobba i flera timmar.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-12 Vattenprov...resultat från provtagningen vid vattenverket vid säsongspåsläppet finns nu på "Föreningen". Om några veckor kommer resultat från senare provtagningar.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-07 Vattenfall...har idag meddelat vår ordförande Anders Sjögren att man omgående kommer att återstarta elarbetet på Vålarö. Det kan dock dröja in på nästa år innan man är helt klara.

rodpil.gif (52 bytes) 21-04-01 Integrering...av Svärdsklova och Vålarö planeras. Det företag som köpt och nu bygger på Svärdsklova har långt framskridna planer på ytterligare expansion. Man avser att bygga en bro till Fagerö och där uppföra verkligen sjönära fastigheter. Man avser också att få en förbättrad koppling till Vålarö genom att förlänga Laxvägen över viken för att ansluta till Svärdsklova och restaurangen. Skulle också ge Svärdsklova en mycket bättre tillgänglighet till Vålarös fina badberg och bryggor med badflotte.  

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-30 Sommarvattnet...är nu påsatt. Vår tekniksektion har jobbat hårt för att få fart på vattnet till påsk. Så tidigt har vi nog aldrig haft vattnet igång. Notera dock att kyla/läckage eller annat elände kan orsaka avbrott. Ett STORT TACK till de som gjort jobbet. Vattenprover är inlämnade för analys men något resultat får vi inte före påsk. Allt drickande sker på egen risk. Men så är det väl med alla drycker. Vårt avlopp är också igång så nu gäller det för var och en att göra i ordning sin brunn med kon och pump.

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-28 Protokoll...från våra båda föreningars styrelsemöten i mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-25 Gästabudstaden...önskar Vålaröborna en Glad Påsk och meddelar följande: Grävlaget snyggar till och parkerar sina maskiner onsdagen 31 mars. Efter påsk drar man igång igen och räknar med att resterande grävjobb/kabeldragning tar ytterligare några veckor. Installationerna pågår och till idag har drygt 90 hus fått fiberanslutningen på plats. För Gäddvägen går vi vidare med installationerna när schaktarbetet är klart. 

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-22 Valborgsfirandet...är inställt enligt styrelsebeslut. Styrelsen avvaktar med beslut om midsommarfirandet.

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-22 Vårens arbetsdag/städdag...planeras att genomföras 24 april kl. 10-13. Se områdesannonsering när tiden närmar sig. Allt ska ske enligt då gällande Coronaregler.

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-19 Vattenpåsläppet...vår tekniksektion meddelar att man planerar att sätta på sommarvattnet 17-18 april.

rodpil.gif (52 bytes) 21-03-16 Vägkanterna...vår infartsväg har nu fått en kantgrusstöttning som förhoppningsvis både ska stötta vägkanterna och kanske hjälpa den som fått ett hjul utanför vägen upp vid ett möte.

rodpil.gif (52 bytes) 21-02-26 Varning...helgens väder lockar till promenader, men uteslut bron över till Svärdsklova. Pga arbeten på Svärdsklovasidan så är det fruktansvärt lerigt och det enda lämpliga skodonet är stövlar...jätteskitigt är det.

rodpil.gif (52 bytes) 21-02-15 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 31 januari finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-02-08 Protokoll...från vägföreningens möte 23 januari finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 21-01-15 Har du skällt på fibergrävarna?...de hälsar att de ibland måste stå i vägen med sina maskiner. Men säg bara till så flyttar de snabbt på sig. Undrar du något om grävningarna så fråga dem gärna.
Har du däremot frågor om anslutningar och liknande så mailar eller ringer du Gästabudsstaden.   


rodpil.gif (52 bytes) 21-01-14 En varning...genomförda grävarbeten kan ha försämrat bärigheten på våra internvägar. Så var lite försiktig så slipper vi bärgningsarbeten.

rodpil.gif (52 bytes) 21-01-07 Protokoll...från samfällighetstyrelsens extramöte 29 december finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-30 Till alla Vålaröbor
...ett meddelande från vår samfällighetsstyrelse gällande elkabelprojektet.

"
Styrelsen har vid ett extra styrelsemöte beslutat att snarast tillskriva Vattenfall om att de fortsätter och avslutar hela det arbetet som nu pågår på Vålarö, utan uppehåll.
Om ett uppehåll ändå blir aktuellt så skall skrivelsen innehålla viktiga aspekter på det återställningsarbete som då måste göras av Vattenfall.
Inför ett eventuellt uppehåll i arbetet, och dito besiktning, så är det viktigt att vi till Vattenfall meddelar brister som måste åtgärdas både på gemensam mark och hos enskilda fastigheter.
Använd följande formulär för rapportering till styrelsen:

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-22 Kustledningen...nu har det godkända protokollet från kommunstyrelsemötet 23 november kommit och där bekräftas att kustledningen kommer att byggas. Ingen tidplan finns ännu och i första vändan ska bara Svärdsklova anslutas. Läs 20-11-22 nedan om du vill veta mer.

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-19 Viktigt meddelande
...motioner till stämmorna i maj 2021 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari 2021. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.
Obehandlade motioner från 2019 kommer automatiskt upp på stämman och behöver således inte lämnas in igen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-09 Till alla Vålaröbor.
..ett meddelande från vår ordförande Anders Sjögren inför Vattenfalls avslut på elkabelprojektet.
"V
i behöver snabbt (denna vecka) samla in information om var Vattenfall måste återställa sina arbeten innan de tar uppehåll (som kan bli flera år).
Om ni är på Vålarö så gå gärna ut och titta och markera sedan på kartan om det inte redan finns där.

På 
länken nedan finns en karta där ni alltså kan gå in och markera platser där återställningsarbeten måste ske. Jag har lagt in instruktioner i bilden. För att flytta markeringspunkterna och postit-lapparna så klicka och håll ner musknappen på någon av dem och dra sedan markeringen till rätt plats på karta. Var inte rädda att prova! Om det blir fel så återställ genom att trycka ctrl-z (tryck ner ctrl-tangenten och medan den är nedtryckt så tryck också ned z-tangenten). Den information som hittills har kommit har jag låst fast så ingen råkar ta bort något.
Vi provar! Lycka till / Anders (som skickar in underlaget till Vattenfall på söndag 13/12)."
https://lucid.app/lucidspark/invitations/accept/010d5cae-08c7-49d0-bb2e-7dd558e25d0d 

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-07 Fiberprojektet
...fortsätter. Se detta meddelande som Gästabudsstaden idag skickat till de fastigheter som ännu inte fått fibern installerad.

rodpil.gif (52 bytes) 20-12-06 Elkabelprojektet
...vår styrelse har fått information från Vattenfall och vidarebefordrar på Vattenfalls begäran detta till föreningens medlemmar. Bara klicka här för att studera informationen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-11-30 Kustledningen
...med referens till meddelandet nedan 20-11-22 så kan nu meddelas att det är  beslutat att projektet ska genomföras och nu går vidare med upphandling och genomförande. Ingen tidplan är fastställd ännu.

rodpil.gif (52 bytes) 20-11-23 ROT/RUT för fiber
...enligt Gästabudsstaden så gäller endast handgrävning på tomt och håltagning i yttervägg som underlag för ROT och eftersom det är så små belopp så särredovisas de inte av administrativa skäl...så det är nog bara att hosta upp 20000 kr och vara glad ändå.

rodpil.gif (52 bytes) 20-11-22 Kustledningen
...den 23 november förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om kustledningen. Det är massor av punkter som ska beslutas på mötet men redaktören har "klippt ut" just den delen som behandlar kustledningen. Bara klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 20-11-02 Nu är sommarvattnet avstängt
...kom ihåg att det finns lite annat göra i samband med avstängningen. Har du glömt...kolla då nedan på 20-10-01.

rodpil.gif (52 bytes) 20-11-02 Protokol
l...från vägföreningens möten 18 oktober finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-29 Protokoll
...från samfällighetstyrelsens möte 17 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-29 Båtplatsregistret
...en uppdaterad version per 29 oktober har nu lagts ut. Finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-28 Påminnelse
...vattnet stängs av på måndag 2 november. Under veckan kommer sen spolning och tester att utföras varför ledningarna emellanåt kan stå under tryck. Fastigheterna får inte koppla in sig eller använda vattnet efter avstängningen på måndag. Vatten finns som vanligt att hämta vid pumphuset.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-27 Gemensamt basutbud
...för TV och bredband i samband med att vi nu får fiber. Bra idé tycker styrelsen. Kan ge lägre kostnader om Vålarörepresentant förhandlar för ca 150 Vålaröbor än om vi var och en ska förhandla med ett dussintalet leverantörer på Gästabudsstadens lista...vilket jobb. Men nu behöver vi någon eller några som vill ta på sig rollen som projektledare/förhandlare för Vålarö. Känner du att det kan vara något för dig så kontakta vår sekreterare Björn Mattson.   

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-18 Vad är det för låda?
...som fiberinstallatörerna monterar i våra hus? Kan kanske vara kul att slänga sig med rätt benämning på lådan. Se här.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-18 Men om det inte är till belåtenhet
...så har styrelsen tagit fram en enkät/formulär där man kan anmäla missnöje med grävarbetet i återställningen efter el- och fiberinstallationerna. Observera dock att det avser på föreningsmark. Har du klagomål på egen tomt tar du det direkt med grävarna. Klicka här så har du formuläret att skriva ner dina klagomål.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-14 Snygga jobb
...ingen nämnd/ingen glömd, men det låter som att det som nu är färdigställt har varit till belåtenhet för oss, så ett tack till grävare och installatörer för bra utförda arbeten.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-14 Ännu mera fiber
...nu är man helt klar med 20 fastigheter i västra Vålarö. "Helt klar" innebär att man besökt fastigheten och installerat switchen HES3109SSFP och att den är i full funktion. Sen är det bara operatörsvalet kvar. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-14 Mera fiber
...nu startar Gästabudsstaden tomtgrävningarna i östra Vålarö. De ligger därmed "före" Abeka som gräver för och installerar stamledningen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-13 Fiber igen
...och val av företag för bredband och TV...se här ett förslag som är tillställt styrelsen. Förslaget presenteras på hemsidan eftersom det uppenbarligen är flera som har samma tankar.  

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-12 Påminnelse
...i dag måndag 12 oktober är det dags. Då startar beläggningsarbetet på Risövägen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-10 Svärdsklova
...vår styrelse för en dialog med Svärdsklova. Statusen för denna dialog finns nu att läsa på "Föreningen", och under rubrik "Svärdsklova" förstås.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-10 Senaste vattenproverna
...finns nu att studera på "Föreningen". Vissa anmärkningar finns fortfarande men vi behöver inte koka vårt vatten. Ytterligare prov kommer att göras i höst.

rodpil.gif (52 bytes) 20-10-01 Vatteninfo
...sommarvattnet stängs av måndag 2 november. Inför detta har varje fastighet lite jobb att göra. Studera denna info om vårt vatten- och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen Axel Meiton.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-30 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möten 12 september finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-29 Ved att hämta
...efter arbetsdagen finns det nu ved att hämta för den som behöver. Veden finns dels
vid Idvägens vändplan och dels vid stigen mellan Gäddvägen och boulebanan.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-29 Arbetsdagen är avklarad
...vår allmänningsledare Christina på S13 vill framföra ett stort TACK till alla som ställde upp och jobbade. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-25 SN-artikel idag
...om Vålarö och vårt vattenproblem som är avklarat sen några dagar. Det står också några rader om vad kommunstyrelsen sagt om kommunalt VA till Vålarö. Klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-24 Fastlåst trailer
...styrelsen har noterat att det står en trailer fastlåst vid en björk på stora båthamnsparkeringen. Detta är inte tillåtet och trailern ska snarast avlägsnas från parkeringen av ägaren.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-23 Fiber
...här ett meddelande som närmast berör västra Vålarödelen där fibern nu är nära finalen, dvs. endast installationen av switchen i husen återstår.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-23 Ny vägbeläggning
...vår väg mellan 219 och Maltbacken, dvs "Risövägen" kommer att få en ny beläggning i höst. Arbetet startar 12 oktober 06.00 och beräknas vara avslutat 13 oktober 22.00. Räkna med begränsad framkomlighet så tänk på detta och tidplanera därefter. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-22 Vårt vatten
...vi kan nu åter använda vattnet som vanligt! Inga bakterier. Ett glädjebesked från tekniksektionen. Ett tack till de som jobbat hårt för att få ordning på vattnet.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-15 Rapport
...om vårt vatten. Råvattnet från våra två brunnar är bra. I vattenverket är tankarna rengjorda och allt är genomspolat. Vi ska nu spola ur nätet under veckan så att eventuella rester försvinner. Nya prover kommer att tas och på tisdag 22 september hoppas vi kunna ta bort kokningsrekommendationen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-14
...Protokollen från årets stämmor för både samfällighet och vägförening finns nu att läsa på "Föreningen". Finns förstås också på vår anslagstavla.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-10 Badminton
...vi är ett gäng pensionärer som spelar badminton i Gumshallen tisdag och torsdag förmiddag varje vecka. Kan de va nått?? Om intresse finns kontakta redaktören. Både damer och herrar är välkomna att pröva på.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-10 Koka vattnet
...gäller fortfarande. Vi har konstaterat att vårt råvatten är bra, vilket innebär att tankrengöring är nästa åtgärd. Nytt besked om läget kan vi få tidigast tisdag nästa vecka.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-08 Koka vattnet
...senaste vattenproverna har visat att vårt vatten är otjänligt på grund av koliforma bakterier och därför rekommenderar vi att medlemmarna nu för säkerhets skull kokar vattnet. Vi vet inte orsaken till att vi har fått dåligt vatten men  vi kommer att jobba igenom anläggningen. Så...stark rekommendation...koka vattnet tills ny information kommer på hemsidan.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-07 Schakttjänst
...meddelar att de stöter på berg längs Laxvägen och måste använda sin hydrualhammare...de beklagar oljudet och vi måste uthärda en tid framöver.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-01 Höstens arbetsdag
...styrelsen har beslutat att höstens arbetsdag lördagen 26 september genomförs som planerat, men med maximalt 50 deltagare från varje område. Ingen efterföljande korvgrillning eller aktiviteter som kan strida mot FHM's rekommendationer.
När det blir dags...se lokal skyltning om träffpunkt/arbeten som planeras.

rodpil.gif (52 bytes) 20-09-01 Protokoll
...från samfällighetstyrelsens möte 30 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-29 Fiber igen
...här ett tack från Gästabudsstaden till alla besökare idag.

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-28 Fiber
...ett meddelande från Gästabudsstaden inför morgondagens infomöte vid containerplatsen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-27 Elinstallation
...det finns några stora stolpmonterade tranformatorer där vi har inkommande luftledningar...ska de finnas kvar? Svaret är att alla dessa transformatorer ska bort. Den enda inkommande luftkraftledning vi kommer att ha är den som vid Rörvik ansluts via jordkablar till de nya "transformatorhus" som nu har monterats på Vålarö.  

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-20 Fiber och mast
...intresset verkar nu vara på höjdpunkten. Redaktören har bra kommunikation med båda parter och har sammanställt ett litet infoblad som kanske ger en del svar.  

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-18 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 16 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-12 Båtplatsregistret
...en uppdaterad version per 10 augusti har nu lagts ut. Finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-08 Stämmokallelser
...de uppskjutna stämmorna för både samfällighet och vägförening kommer att hållas 5 september. Kallelserna återfinns på "Föreningen" som länkar. När du fått upp länken så är det bara att klicka i vänsterkanten på Samfällighet eller Vägförening så har du respektive kallelse.

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-05 Släntklippningen
...ska nu ske i morgon torsdag enligt entreprenören. Blir det inte så klipper vi till honom.

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-04 Pumphuset
...har nu fått sin el via de nya kablarna. Efter pumphuset kommer nu fastigheterna på västra Vålarö efter hand att kopplas om till jordkablarna.

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-04 Uppdaterad medlemsmatrikel
...per 1 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-08-02 Kort vattenavstängning
...tisdag förmiddag 4 augusti pga. elomkoppling för pumparna. Kan vara klart på en halvtimme om allt går väl.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-31 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens extramöte 30 juli finns nu på "Föreningen". En huvudpunkt var arrangerandet av årets stämma som är planerad till 5 september.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-27 Åka ribbåt
...inbjudan till en tur i vår skärgård lördag 1 augusti...se inbjudan här.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-23 Våra oklippta vägslänter
...som orsakat flera tillbud...kommer att slås nästa vecka, dvs. V31. Vi tackar Robert som jobbat med vår entreprenör i frågan. Medlemmarna verkar anse att trafiksäkerheten bör gå före blommorna i vägkanten.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-15 Vårt vatten
...såg bra ut vid provtagning 15 juni. Det är kollat både vid källan, vattenverket och vid fastighet.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-09 Nycklar efterlyses
...tappade i närheten av båthamn eller badplats. Har du hittat nycklar kontakta Per-Axel Eriksson på  070-406 44 60.

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-07 Fiberinfo
...lördagen 29 augusti kl. 10-14 kommer Gästabudsstaden att finnas på vår Containerplats för att informera oss, och svara på frågor, om kommande fiberinstallation. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-07-06 Protokoll
...från samfällighetstyrelsens möte 27 juni finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-28 Håll avstånd
...vår allmänning/fritidschef Christina Rehnström vill uppmana alla att tänka på att hålla avstånd på allmänna platser som bryggor och badstegar och inte bre ut sig. Alla ska kunna komma fram och alla som vill bada ska få göra det.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-27 Vattnet
...vår teknikchef Axel Meiton vill påminna alla om vikten av att spara på vatten. Det kan ta slut och då blir det mycket dyrt att få vatten på tank. Var sparsamma och använd det bara för det är tänkt för. Inga poolfyllningar, vattning med spridare eller biltvättar.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-26 Fiber
...under gångna veckan har schaktningen fram till Vålarönoden...det lilla röda huset uppe vid 219...slutförts. I augusti/september kommer installationen till fastigheterna i västra Vålarö att påbörjas. Över 120 fastigheter har tecknat sig. De återstående kommer inom kort att få ett "sistaminutenerbjudande" i sina brevlådor.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-24 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 13 juni finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-24 Gamla telenätets
...stolpar och ledningar tas nu bort av Lönns Gräv AB. Arbetet pågår för fullt och innebär att 30-40 stolpar och alla gamla teleledningar går till återvinning. Stolparna eldas upp i något värmeverk och kopparen återvinns. Ett par containrar är placerade på båthamnsparkeringen och visst båtplatsutrymme behövs senare. Pågående arbete har alltså inget med vår nya eldistribution att göra.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-15 Lite björkved
...finns att hämta längs Risövägen. Först till kvarn...

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-13 Trailern
...är nu bärgad.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-12 Viktigt boulemeddelande
...den vanliga torsdagsboulen nästa vecka flyttas till tisdagen 16 juni kl. 17.00 meddelar Maj-Britt. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-12 Varning
...vid sjösättning vid Risöbryggan i går brast handsken på en trailer som nu står på botten utanför markplåten...försiktighet anbefalles och bärgning är beställd.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-10 Filminspelning på Vålarö
...det tyska filmbolaget återkommer. De anländer onsdag 17 juni, inspelningsdag blir 18 juni och de förmodas lämna Vålarö samma kväll. Inspelningsplats blir vid vändplanen vid Ålvägen 23. Det blir ett större antal tyskregistrerade bilar och husvagnar som kommer att parkeras på parkeringen vid boulebaneområdet. Informationen säger att ett hus ska agera landsortspolisstation. Vår ordförande har givit tillstånd till inspelningen. 

 rodpil.gif (52 bytes) 20-06-10 Varning vägarbete
...man kommer att asfaltera de vägövergångar som gjorts för kabeldragningarna i morgon torsdag. Det innebär att det kommer finnas 5 cm djupa kanter tills asfalten blivit lagd. Försiktig körning krävs, så att ingen förstör sina däck eller cyklar omkull. Ta det lugnt.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-09 Elinstallation
...de som gillat oväsendet från bergkrossmaskinen, grävskopor och annat blir nu besvikna. V26, 27 och 28 tar Schakttjänst semester. Vi önskar dem en fin ledighet.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-06 Ett tillägg
...till informationen nedan om motorfordon. Medlemmar som ska utföra arbete åt föreningen får naturligtvis utnyttja promenad/cykelvägar vid behov för det jobb som ska göras.

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-04 Motorfordon
...återigen tycks det behövas en påminnelse om att all trafik med fyrhjulingar och moppar är förbjuden på våra promenad och cykelvägar. På sidorna 14-15 i Vålaröguiden och på anslagstavlan är samma regel noterad. Inga motorfordon alltså...utan undantag. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-06-02 Tennis
...tävlingsledningen för Vålarö Cup sitter liksom många andra i karantän och många spelare har resebegränsningar. Liksom för flera andra sommarevenemang på Vålarö ställer vi in turneringen som skulle spelats i juli 2020. Så därmed fritt fram att boka och spela hela sommaren hälsar Eide och Ingvar.

rodpil.gif (52 bytes) 20-05-29 Fotboll
...vi behöver få hjälp att sätta upp näten till fotbollsplanen i Svärdsklovaviken. Finns det någon fotbollsspelare som kan hjälpa till hör av Er till Christina Rehnström 073 9460 262.

rodpil.gif (52 bytes) 20-02-01 Styrelserna på Vålarö...har behagat sammanträda nu i slutet av januari. Protokollen återfinnes på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-21 El/fiber
...Schakttjänst, dvs firman som gräver, drar kabel och sätter upp skåpen är nu klara med Abborrvägen. Näst i tur står nu Karpvägen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-18 El/fiber
...grävandet, kabeldragningen och skåpmontering pågår för fullt. Man jobbar just nu på Abborrvägen. Informationen just nu är att man kommer att koppla över till markkabel när man blir klar med en väg...successiv inkoppling är alltså planerad. Någon tidplan finns inte att få i nuläget. Fibern dras fram till skåpen men dess installation och ledningsdragning ligger i ett senare skede och hanteras av Gästabudsstaden.

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-18 El/fiber
...hallå, du som inte signerat markavtalet måste se till att göra detta nu...annars stoppas arbetet upp. Sätt fart med signeringen nu, annars får vi laga maten på öppen eld och de som har bara elvärme kommer att frysa.

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-18 Några minnesord
...Arne Jonsson (Grävar-Arne) har gått bort. Här några minnesord som säkert många Vålaröbor vill instämma i.  

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-15 Motioner
...har du inte lämnat in dina motioner till stämmorna så är det dags nu. Idag kl 24.00 går motionstiden ut. Maila till sekreteraren eller lägg i föreningslådan vid containerplatsen. 

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-07 El/fiber
...nu har man börjat schakta på Abborrvägen. De som inte signerat markavtalen måste se till att göra detta nu...annars stoppas arbetet upp.

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-06 Vattnet
...är nu igång sen förmiddagen.

rodpil.gif (52 bytes) 20-01-05 Inget färskvatten
...vid pumphuset pga. troligen ett elfel. Vi hoppas på åtgärd så snart som möjligt. Trist första meddelande det nya året...men vi hoppas på bättre fortsättning.  

rodpil.gif (52 bytes) 19-12-11 Uppdaterad medlemsmatrikel
...per 14 september finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-12-09 Viktigt meddelande
...motioner till stämmorna i maj 2020 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari 2020. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.

 rodpil.gif (52 bytes) 19-12-09 El/fiber
...i morgon tisdag 10 december kommer Laxvägen, vid pumpstationen, att grävas av kl. 9.00 och några timmar framåt. För nödlägen som polis/brandkår/ambulans, har entreprenören plåtar att lägga över.

rodpil.gif (52 bytes) 19-12-06 El/fiber
...redaktören har nu uprättat en kontakt med firman som gräver och drar kabel och vi kommer via hemsidan att informera om vad/när arbete kommer att ske och hur det kan störa framkomligheten.   

rodpil.gif (52 bytes) 19-11-18 Uppdatering el/fiberprojektet
...projektet har startat. En promenad idag gav några bilder och lite text. Kolla läget just nu med ett klick här.
Alla ska nu också ha fått ett dokument att godkänna och returnera.

rodpil.gif (52 bytes) 19-11-17 Snökäppar
...i år ska Svevia fixa snökäpparna både på Risövägen och internvägarna. På Risövägen sitter de på plats nu och de kommer på internvägarna också. Robban har full koll på läget. Som tidigare kommer ingen sandning av internvägarna att göras.

rodpil.gif (52 bytes) 19-11-01 Söndag morgon 3 nov
...stänger vi av vattnet. Kom ihåg att koppla loss din anslutning vid vägkranen och ta upp pump och kon ur avloppstanken.
Studera denna info om vårt vatten- och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen Axel Meiton.

rodpil.gif (52 bytes) 19-11-01 Vårt vatten igen
...nya prover från 21/10 visar att mängden odlingsbara mikroorganismer är på väg ner. Resultaten finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-27 Styrelserna på Vålarö
...har behagat sammanträda nu i oktober. Protokollen återfinnes på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-22 Kommunalt VA
...kommunen sammanställer nu ett beslutsunderlag för kustledningen att presentera för politikerna inom kort. Så snart kanske vi får veta vad som ska ske när det gäller VA till Vålarö. 

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-18 Vårt vatten
...ny rapport. Vi har sannolikt hittat orsaken till de höga värdena för mikroorganismer. Vildsvin har "vänt på marken" mellan våra brunnar. Detta i kombination med mycket regn och låg förbrukning har nog påverkat det vatten vi pumpar upp ur brunnarna. Vårt system fungerar helt ok. Eftersom det som uppmätts är odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier som saknar gränsvärden för otjänligt och vi nu har en sannolik anledning så behöver vattnet inte kokas...det finns inga e-koli bakterier och halterna koliforma bakterier är låga. Var dock observant på om vattnet verkar konstigt, det kan ha stått och växt till sig i rören.
Vi spolar igenom systemet under helgen och tar nya prover på måndag.
Den intresserade kan läsa mer om nivåer och prover på livsmedelsverket.se.
Vi medlemmar tackar tekniksektionen för det "extraarbete" som de nu tvingas utföra.

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-17 Koka vattnet
...våra värden har ökat snabbt och ligger nära gränsen där kokning är nödvändig och därför rekommenderar vi att medlemmarna nu för säkerhets skull kokar vattnet. Vi vet ännu inte orsaken till att vi har fått dåligt vatten men kommer att jobba igenom anläggningen under helgen och ta nya prover på måndag. Så...stark rekommendation...koka vattnet tills ny information kommer på hemsidan.

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-16 Vattenkvalitet
...vi har nu högre halter än normalt av odlingsbara mikroorganismer och långsamväxande bakterier i vårt dricksvatten och utreder nu vad detta beror på. Vattnet är "tjänligt med anmärkning". Vi återkommer när vi vet mer.
Provresultaten kan studeras på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-11 Uppdatering el/fiberprojektet
...enligt dagens information från Nelkon kommer man att dra igång i början av november. Man börjar vid Rörvik och fortsätter sen mot Vålarö.
Enligt Gästabudsstaden har drygt 100 tecknat sig för fiber. Alla som inte tecknat sig kommer att få en påminnelse per post. Du kan redan nu läsa brevet här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-10-01 Vatteninfo
...sommarvattnet stängs av söndag 3 november. Inför detta har varje fastighet lite jobb att göra. Studera denna info om vårt vatten- och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen Axel Meiton.

rodpil.gif (52 bytes) 19-09-11 Ny brygga
...den nya badbryggan/vågbrytaren i Svärdsklovaviken (heter väl egentligen Västra Rörvikssundet) har idag kommit på plats. Per Smedman har gjort jobbet och tagit bilden.

rodpil.gif (52 bytes) 19-09-11 SN
...hade en bra artikel om granbarkborren. Vill du lära om borren, klicka här. På Vålarö är det Staffan Karlsson A4 som handlägger borrefrågor i vårt område.

rodpil.gif (52 bytes) 19-09-03 Påminnelse
...du har väl noterat att lördagen 28 september är det "städdag" på Vålarö. Du behöver inte städa hemma utan ställ upp enligt din områdesansvariges anvisningar och hjälp till att hålla vårt område i gott skick.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-22 Styrelseprotokoll
...från samfälligheten 3 augusti och vägföreningen 10 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-22 Strömavbrott
...tisdag 27 augusti kl. 08:30-12:00 kommer strömmen att vara avstängd på Vålarö enligt meddelande från Vattenfall.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-20 Boule igen
...redaktören har nu skällt ut den sportjournalist som gjorde bildarrangemanget vid presentationen 18/8 nedan och missat en bild på segrarna. Ordningen är nu återställd av redaktören vilket kan kollas med ett klick nedan.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-18 Boule
...här kommer ett litet reportage från årets boulespel och finaldagarna i denna vecka. Bara klicka här och lär allt om det fantastiska spelet boule...och vill du prova på så är du välkommen.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-18 Vattenförsörjningen åtgärdad
...vår teknikbas Axel meddelar att i måndags 12/8 fick vi ett strömavbrott i pumpstationen och att vattnet då inte fungerade en stund under kvällen. I dag söndag fick vi ett följdfel av måndagsproblemet pga. att den ena pumpen inte gick som den skulle vid pumpbytet som sker varje helg. Åtgärder är vidtagna och vårt vatten ska nu fungera normalt igen.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-13 Efterlysning
...finns det någon pensionär på Vålarö som är "halvhyfsad" badmintonspelare? I så fall finns chansen att prova på torsdag 10.00 i Gumshallen. Vi är några  Vålaröbor och Nyköpingsbor som spelar varje torsdag. Vi brukar vara 6-8 gubbar (gummor är också mer än välkomna förstås) som kör varje vecka, men ibland fattas det någon, därav denna förfrågan. Om intresserad...kontakta redaktören Leif. Prova på...det är jättekul.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-02 Boulebanejobbet
...i onsdags jobbades det hårt runt boulebanan. Vill du veta mer så klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-08-01 Vålarö Cup 2019
...vår årliga tennisturnering har nu avgjorts. Se här för reportage och bilder.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-31 Hallå Vålaröbor
...vår sektionsledare för "Allmänningarna", Christina Rehnström S13 söker någon som kan hjälpa till med gräsklippning vid midsommarstången och reningsbädden. Vänligen hör av Er till Christina 0739 460262.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-22 Vårt vatten...är nyligen testat och godkänt som dricksvatten. Studera gärna rapporterna på "Föreningen". Däremot är det olämpligt, rent av förbjudet, att använda för biltvätt, poolfyllning och vattning med spridare på grund av låga grundvattennivåer i Sörmland.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-20 Vålarö 50 år
...firade vi förra året med en mycket trevlig och lättsam fest i Morhamnsviken. Nu tar vi ett nytt initiativ och inbjuder alla Vålaröbor till "Vålarödagen" lördagen 3 augusti. Se här årets inbjudan.  

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-11 Båtplatsregistret
...har fått en uppdatering idag. Finns på "Föreningen" som vanligt.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-11 Ved
...Steven meddelar att det finns ved att hämta...Ålvägskorset till höger, upp i backen till höger finns  0,5 kbm...för den som hittar veden först.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-09 Båtplatsanvisaren har ordet
...Thomas Berggren G24 klargör vad som gäller från och med 2020 med anledning av årets stämmobeslut. Om något ändå är oklart...kontakta Thomas 0706 885645. Läs genom ett klick här eller gå in på "Föreningen" där också båtplatsregistret finns...kolla gärna att det stämmer för dig...om ej kontakta Thomas.

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-09 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 6 juli finns nu tillgänglig på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-09 Uppdaterad medlemsmatrikel
...per 9 juli finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-07-01 Protokoll
...från vägstyrelsens möten 15 juni finns nu tillgängliga på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-25 Vålarö Cup
...vår egen tennisturnering med anor från mitten av 70-talet går av stapeln i år också. Kan du hålla i en racket anmäl dig, se här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-25 Båtplatsregistret återigen
...en uppdaterad version per 25 juni har nu lagts ut. I övrigt se nedan.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-25 Båtplatsregistret
...är nu uppdaterat. Kolla gärna att det stämmer för dig. Meddela annars Thomas Berggren G24, tel 0706 885645, som är vår båtplatsanvisare. Registret finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-24 Mobilmast på Vålarö
...ansökan om bygglov, se här. Du hamnar på kommunens bygglovsida där man klickar vidare på "Ta del av handlingarna" och man kan också ge synpunkter senast 15 juli. Masten avses bli placerad "utanför" Risövägen i området ungefär där motionsslingan korsar vägen. Värt att notera är att vi, dvs. vår samfällighet, inte ännu godkänt placeringen. 

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-19 Våra internvägar
...dvs grusvägarna har nu fått nytt grus där Svevia bedömt att det behövdes, man har också saltat och vattnat vägarna så att vi ska få det dammfritt. Fortfarande kvarstår dock en hel del större gropar. En besiktning tillsammans med Svevia kommer att göras efter midsommar. Även en kantklippning kan behövas. Har du synpunkter kontakta Robert Möller G43. 

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-19 Midsommar närmar sig
...vill du få lite info om firandet på Vålarö så klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-18 El/fiberprojektet
...ny placering av ett par transformatorhus. Läs senaste informationen här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-18 Båtplatsregistret igen
...en uppdaterad version per 17 juni har nu lagts ut.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-07 Nationaldagsfirande
...vid boulebanan efter torsdagens hårda matcher firades det...se här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-05 Filterbytet
...är nu klart och vattentillgången normal igen. Nära heldagsjobb för två personer i tekniksektionen och det är värt ett stort TACK från oss andra som tar vattentillgången för självklar. Men det ligger jobb bakom ett bra vatten. 

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-02 Filterbyte
...onsdag 5 juni byts råvattenfltret. Det innebär att endast det vatten som finns i tankarna är tillgängligt. Ingen påfyllning under dagen alltså...så spar på vattnet under onsdagen.

rodpil.gif (52 bytes) 19-06-02 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möten 11 maj finns nu tillgängliga på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-30 Ved att hämta
...vår trädfällare Steven meddelar att det finns ved att hämta...passera infiltrationsbädden bortom boulebanan, titta skarpt åt vänster och där några tiotal meter ner i skogen ligger minst 1 kbm 30-35 cm vedklabbar. Bara att hämta...kvarnlagen gäller.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-25 El/fiberprojektet närmar sig
...här kommer en en påminnelse av tidigare meddelande 181205 och 181220. Det gäller i huvudsak skåpens placering och hur det ska hanteras. Läs detta meddelande och agera om du inte gjort det tidigare.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-22 Svärdsklova
...SN har idag en artikel om Profuras planer för Svärdsklova. Rättelse: De planerade arkitektritade husen på pålar vid Svärdsklovas norra udde berör inte Svärdsklovaviken utan hänför sig till udden bortom Svärdsklova gård. Läs artikeln här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-22 Vår krog på Svärdis...fredag 24 maj kl. 16 öppnar Svärdsklovarestaurangen.  

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-18 Protokollet
...från årets stämma för vägföreningen finns nu på "Föreningen" samt på anslagstavlan.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-12 Protokollet
...från årets stämma för samfälligheten finns nu att läsa på "Föreningen". Finns förstås också på vår anslagstavla.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-10 Vem i h-vete
...är det som river ner helt korrekt uppsatta meddelande på tavlan vid containerplatsen. Nu senast blev Maj-Britts helt korrekt uppsatta bouleannons nedriven? Vem kan det vara? Är det samma person som smugglar in politiska budskap på inglasade föreningstavlan?
Vi ber den skyldige att sluta trakassera våra meddelandetavlor...tack! 

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-08 Kommunalt VA
...på vår stämma 4 maj meddelades viss info om kustledningen. Kan studeras under "Kommunalt VA" rubriken.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-05 Boulen
...startar torsdagen 16 maj kl. 17. Maj-Britt hälsar alla välkomna till boulebanan vid Morhamnsviken.

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-05 Jakten på Vålarö
...var en punkt på årets stämma. Vill du veta allt om jakten så finns det som en särskild rubrik på "Föreningen". 

rodpil.gif (52 bytes) 19-05-05 Nytt lösenord
...det aviserade lösenordsbytet till "Föreningen", "Kommunalt VA" och "Bildgalleriet" har nu gjorts. Enda chansen att få tag på lösenordet är att läsa informationen i det föreningsutskick som gjordes inför stämmorna.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-29 Valborgsfirandet
...se här inbjudan till firande i morgon...med eller utan brasa. Regnar det och är kallt kanske det blir en värmande brasa.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-29
El- och fiberprojektet...se här information från vår styrelse. https://sites.google.com/view/information-fran-styrelsen/startsida 

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-26 Hamnsektionen meddelar
...båtar som inte avses sjösättas under säsongen får inte ligga kvar inom hamnområdena utan ska förvaras på egen tomt.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-25 Vattenfall
...har meddelat att det blir elavbrott fredag 26 april mellan 08-13 pga. servicejobb.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-21 Tennisnätet
...är nu på plats. Sverige behöver få fram nya tennistalanger, så ungdomar...kör hårt. Men blir det några överblivna tider så låt gammelgubbarna lira.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-18 Vattenläckor
...ser du läckor på vårt sommarvattensystem ring någon på tekniksektionen. Anders på K9, 070-7468622 eller Tommy på S16, 070-9743080 är ett par alternativ.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-15 Kallelse till årstämmorna
...har förstås gått ut med "snigelpost" till alla medlemmar. Nu kan du också studera dem här på hemsidan. Bara logga in på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-14 Anmälan till stämman
...pga. förväntad stor anslutning till stämman 4 maj så måste du som vill ha förtäring anmäla detta till mail samkass@valaro.nu eller via SMS till 070-6551229. Ange namn, Vålaröadress, antal och ev. allergi. Välkomna till årets stämma.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-07 Trist på fotbollsplanen
...en dovhjort hade idag på morgonen trasslat in sig i målnätet och vår jägare avlivade den och har rapporterat till polisen om händelsen. Vill du inte se några foton så låt bli att klicka här och här. Vi kanske skulle överväga att ta bort näten när fotbollssäsongen är över?

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-06 Rapport från G54
...Anette har sett första blåsipporna.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-04 Skogsgallringen uppskjuten
...läs Ingrids meddelande här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-04 Uppfräschning badplatserna
...läs Ingrids meddelande här. Arne gör jobbet se här.

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-03 Nu kan du kolla
...om du fått några nya grannar. Uppdaterad medlemsmatrikel finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-04-01 Inget aprilskämt i år
...men du kan läsa protokollet från samfällighetsstyrelsens möte 24 mars på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-03-31 Underhåll och förnyelse
...en uppdaterad plan finns nu på "Föreningen". Kan vara bra att studera inför stämman.

rodpil.gif (52 bytes) 19-03-14 Båtstölder
...idag rapporterar SN om en båtmotorstöld på Vålarö. Man har klippt upp en låst grind och stulit en 15 hk motor.

rodpil.gif (52 bytes) 19-03-07 Protokoll
...från vägföreningens styrelsemöte 3 mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-02-20
Ingrid meddelar... våren närmar sig och jag vill passa på att påminna om kommande städdag. Vårstädningen går alltid av stapeln sista lördagen i april, vilket i år innebär lördagen den 27 april kl 10.00-13.00 med efterföljande samvaro och tilltugg.

rodpil.gif (52 bytes) 19-02-20 Ved att hämta...en del träd har befriats från rotvältor och blivit uppsågade. Det finns vedklabbar (blandat gran och björk) att hämta på följande ställen. Först till kvarnen...
- Snigelstigen (stigen mellan Idvägen och Gäddvägen)
- Stigen mellan Mörtvägen och Gäddvägen
- I skogen nedanför Gäddvägen mot Ålvägen
- I skogen mellan tennisplan och båthamnen på båda sidor om stigen
- Vid Gäddvägens övre vändplan (G45) vid sidan av stigen


rodpil.gif (52 bytes) 19-02-04 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsen möte 27 januari finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-02-04 Protokoll
...från vägföreningens styrelsemöte 26 januari finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-01-28 Jakten
...läs Staffan Carlssons artikel om viltjakten på Vålarö. Den ger svar på många frågor. Artikeln finns på "Föreningen" under rubrik "Jakt och viltvård".

rodpil.gif (52 bytes) 19-01-20 Matrikeluppdatering
...kassör Kerstin har uppdaterat medlemsmatrikeln per 1 januari 2019. Finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 19-01-06 Styrelseprotokoll
...är kanske inte det mest spännande man kan läsa, därför tar sig redaktören friheten att kopiera in ett avsnitt ur senaste protokollet med förhoppning att medlemmarna inser att nu är det dags att ställa upp och ta på sig ett "jobb" i föreningens styrelse eller i någon sektion.
Så här står det i protokollet:
Pkt 8.4 Valberedning Styrelsen diskuterade det synnerligen allvarliga läget för Vålarö Samfällighet då det inte finns någon valberedning, samt att merparten av styrelsemedlemmarna och sektionsledarna funderar på att avgå vid stämman 2019.
Så...det enda som gäller nu är att varje medlem kommer till stämman i positiv anda och är beredd att ställa upp för föreningen.
PS: Det är inte så märkvärdigt eller svårt att vara med. Det tar en del timmar per år, men det är också roligt och ger nya bekantskaper, så tycker redaktören som varit i styrelserna i 17 år men nu dragit sig tillbaka och bara har jobbet med hemsidan kvar.

rodpil.gif (52 bytes) 18-12-20 Uppdatering el/fiberprojektet
...här kommer en uppdatering av tidigare meddelande 181205. Det gäller i huvudsak skåpens placering och hur det ska hanteras. Läs detta meddelande.

rodpil.gif (52 bytes) 18-12-14 Viktigt meddelande
...motioner till stämmorna i maj 2019 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari 2019. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.
Reservera 4 maj 2019 för deltagande på stämmorna i Studsvik...alla bör ställa upp.     

rodpil.gif (52 bytes) 18-12-05 Uppdatering el/fiberprojektet
...som tidigare meddelats påbörjas inget grävarbete förrän hösten 2019. Men viss förberedande planering startar redan denna vecka (v49) av entreprenören Nelkon som behöver ha kontakt med samtliga fastighetsägare, och som nu ber ägarna att läsa och agera enligt detta meddelande.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-23 Svärdsklova
...är nu sålt. Köpare är industrigruppen Profura AB med bas i Göteborg. Profura tar över Svärdsklova 30 november.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-18 Jakten
...det har jagats och både svin, rådjur och hjort har skjutits. Efter ett uppehåll startar nu jakten igen och det skyltas då vid lilla tavan i korsningen Lax/Risövägarna. Klicka här för lite mer info från vår jägare Mikael Frentz.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-18 Uppdatering el/fiberprojektet
...indikerad projektstart är nu hösten 2019. Detta enligt föreningens önskemål att inget grävningsarbete ska ske före september 2019 för att inte störa sommarfriden på Vålarö.
Ledningarna kommer att läggas i slänten intill vägen och varje fastighet får ett eget skåp vid tomtgräns.
Vår förening har också haft kontakt med kommunen när det gäller VA och det finns inga planer på att dra fram kommunalt vatten- och avlopp till Vålarö.
Intressant kan det kanske också vara att vi i detta sammanhang tar oss en funderare på var vi kommer att behöva el och kanske fiber i framtiden...måste vi ha el vid båtplatserna för att ladda batterierna i våra nya båtar som naturligtvis har elmotor??

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-18 Vårt fasta telefonnät på Vålarö
...stängs ner helt 3 december 2018 enligt Telia. Detta gäller och har ingen koppling till framtida fibernät.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-10 Viktigt meddelande
...vårt vattenverk är helt stängt måndagen 12 november. Vilket innebär att det inte går att hämta något vatten alls under måndagen.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-08 Skogsgallring
...den planerade höstgallringen är uppskjuten, läs Ingrids meddelande här.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-07 Vinterväghållningen
...kommer även kommande vinter att skötas av Svevia. Detta gäller både Risövägen och våra internvägar samt containerplatsen och rundslingan vid Maltbacken. Vår kontaktperson mot Svevia är Robert Möller på G43. Robert nås på 070 6229630 eller via mail
Har du synpunkter, kontakta Robert. Vi ber särskilt medlemmarna att inte ta direktkontakter med Svevia.

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-07 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsen möte 13 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-11-07 Protokoll
...från vägföreningens styrelsemöte 12 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-10-16 Vatteninfo
...sommarvattnet stängs av 4 november kl. 10.00. Inför detta har varje fastighet lite jobb att göra. Studera denna info om vårt vatten och avloppssystem på Vålarö så kan du sen det mesta. Har du ändå någon fråga så ställ den till teknikbasen Anders Garmark.

rodpil.gif (52 bytes) 18-10-15 Hoppsan
...kommer du inte ihåg ditt båtplatsnummer när du sliter med att fylla i enkäten? Lugn, bara logga in på "Föreningen" så finns båtplatsregistret där.

rodpil.gif (52 bytes) 18-10-15 Medlemsenkät Vålarö båthamnar
...hyrestiden för våra Y-bommar går snart ut och i samband med detta har styrelsen beslutat att begära in önskemål om båtplats från samtliga medlemmar. Klicka på denna länk och studera och besvara enkäten senast 31 oktober 2018.

rodpil.gif (52 bytes) 18-10-09 Björkved...våra proffsiga trädfällare Magnus & Steven meddelar att de åtgärdat en gigantisk rotvälta vid den korta stigen mellan "snigelstigen" och Ålvägen. Där finns fina korta eldningsbara bitar med stor diameter. Bara att hämta för den intresserade.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-27 Vattnet är nu tjänligt
...proverna visar att vårt vatten nu är helt ok igen.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-22 Tekniksektionen informerar
...nu är vattentankarna rengjorda och vattenprov är inlämnat till vattenlabbet. Första provet indikerar att vi är på rätt väg. Fler prov tas på måndag 24 sept. Mer info kommer fredag 28 september.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-11 Vattenavstängning
...på fredag 14 september kommer vattnet att vara avstängt mellan 09-14 pga. rengöring av tankarna i pumphuset. Det går alltså inte ens att hämta vatten vid pumphuset.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-11 Otjänligt vatten
...vår vattenprovtagning har idag visat att vårt vatten är otjänligt. Läs detta meddelande från vår tekniksektionen och agera därefter.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-11 Uppgifter om ny ägare
...på "Föreningen" finns nu en blankett för att meddela uppgifter om ny ägare. Meddelandet ska lämnas i föreningsbrevlådan vid anslagstavlan på Vålarö.

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-11 Matrikeluppdatering
...kassör Kerstin har uppdaterat medlemsmatrikeln per 1 september 2018. Finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-10 Protokoll
...från vägföreningens styrelsemöte 24 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-09-01 Höstens städdag på Vålarö
...blir lördagen den 29 september. Håll utkik efter skyltning i ditt område.

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-30 Om någon undrar
...vad är det som byggs uppe vid vår infart från 219? så är det ett "kopplingshus" för fibern till Vålarö.

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-21 Protokoll
...styrelseprotokoll från både samfällighetens och vägföreningens senaste möten finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-13 Ny info om skogsgallringen
...Ingrid har ändrat lite på datum för genomgångar med berörda medlemmar. Se här eller på anslagstavlan.

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-11 Bildreportage från festen
...det är nu en vecka sen vi firade Vålarö 50 år i Morhamnsviken. Här kommer ett reportage med bilder. Bara klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-04 Fortsatt skogsgallring
...läs här info om fortsatt gallring.

rodpil.gif (52 bytes) 18-08-03 Vålarö Cup
...den traditionella turneringen har avgjorts även denna sommar. Gå in på bildgalleriet och se resultat och några bilder.

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-30 En påminnelse
...på lördag firar vi Vålarö 50 år. Se nedan på löpsedeln180713 där du förutom inbjudan också kan printa några visor som kan vara bra att ha med när firandet väl kommit igång.

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-28 Rymdvy
...i går kväll hade ett dussin Vålaröbor samlats på utsiktsberget för att skåda månförmörkelsen. Vi väntade och väntade...och så plötsligt, lite mer sydost än Gustaf Dahlenfyren så kom den vid 22:30. Den röda månen blev starkare och starkare och en bit "nedanför" såg vi planeten Mars som en röd punkt. Här ett par bilder från kvällen...missade du månförmörkelsen denna gång så gör det inget, det blir fler tillfällen, den återkommer om ungefär 100 år.
Månbild här. Rymdsällskapet här.

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-26 Vålarödekal
...att sätta på bilen. För att få parkera vid båthamnen, Morhamnsviken, tennisbanan och Svärdsklovaviken måste du ha en Vålarödekal på bilen. Har du ingen kan du beställa av sekreteraren eller kassören. Skicka bara ett mail så kommer dekalen i Vålaröbrevlådan.
Sekreteraren mail eller Kassören mail.
Skickar du till bägge får du kanske två dekaler...

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-13 Protokoll
..från samfällighetsstyrelsens möte 30 juni finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-13 Vålarö 50 år
...det har gått 10 år sen vi firade Vålarö 40 år med stor fest på Svärdsklova. Nu inbjudes alla Vålaröbor att fira 50 år den 4 augusti i Morhamnsviken. Klicka här för att se inbjudan. Sång...? Javisst, printa och ta med dessa visa1, visa2 och visa3. Kan du bjuda på "live music"...ta med ditt spelverktyg.

rodpil.gif (52 bytes) 18-07-12 Vattenkvaliteten
...i juni har nya prover på vårt vatten tagits och allt ser bra ut. Resultaten kan som vanligt studeras på "Föreningen". Passa samtidigt på och läs om enskilda avlopp i en DN-bilaga från 1 juli. Informativt om vad som är på gång i ämnet...t.ex. att vi kanske enligt lag måste låta besiktiga våra avlopp.
DN-bilagan finns förstås också på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-24 Reklam igen
...vi har fått ett erbjudande från ICA Maxi om leverans av dagligvaror. De erbjuder leverans till Vålarö varje torsdag vid 18-tiden. En fraktkostnad om 169 kr tillkommer.

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-18 Reklam
...vi har nära 200 brevlådor men periodvis är det väldigt lite folk som vistas på Vålarö. Vår brevbärare har givit oss synpunkten att det vore fint om de som inte vill ha reklam märker upp detta på sina lådor. Spar både arbete för brevbäraren och miljö då vi slipper kasta oläst reklam i papperscontainern. Ej reklam skylten ska sitta på lådans framsida, inte på locket.

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-18 Avloppsbädden
...alla kanske inte vet att det vatten vi släpper ut i våra tomtavlopp leds till en reningsbädd strax bortom boulebanan vid Morhamnsviken där det renas och därefter leds ut i Vålaröfjärden. Vår bädd funkar och är i maj godkänd av Vattenlaboratoriet i Nyköping. Resultatet kan studeras på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-17 Vattenkvaliteten
...i maj har prover på vårt vatten tagits och analyserats. Resultaten kan studeras på "Föreningen". Vattnet har fått betyget tjänligt som dricksvatten. I augusti 2017 gjordes också radonmätning på vårt områdesvatten. Radonhalten är mycket låg ca 10 Bq/l.
För borrade brunnar har privata tester visat att radonhalten ligger över 1000 Bq/l. Läs här vad Strålsäkerhetsmyndigheten säger om radon i hushållsvatten.   

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-08 Vikten av en valberedning
...läs här vår ordförande Anders Sjögrens information med anledning av att vår samfällighet nu saknar en valberedning.

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-04 Midsommarafton
...firas traditionsenligt i Morhamnsviken. Se här inbjudan från årets arrangör Gäddvägen..

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-02 Protokoll
..från samfällighetsstyrelsens två möten 13 maj finns nu på "Föreningen".
Styrelsen har begärt att redaktören särskilt påpekar informationen om kustledningen i pkt 8.2 i protokoll Sam 4.  

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-01 Ny beläggning
...på Laxvägen blir det på måndagen 4 juni. Tidigare än planerat således. Jättebra, för vägen är verkligen dålig.

rodpil.gif (52 bytes) 18-06-01 Saltning intervägarna
...internvägsansvarig Robert Möller meddelar att internvägarna saltats idag och Robert vädjar till alla att köra försiktigt så att saltet ligger kvar i väntan på regn.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-25 Svärdsklovabron
...precis lagom till restaurangöppningen har vi byggt en ny bro. Stabila räcken säkrar promenaden. Se här för text och bilder.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-23 Ny beläggning
...på Laxvägen från containerplatsen till Morhamnsviken är beställd och kommer att utföras under augusti. Jobbet utförs på en dag och biltrafik blir möjlig enligt entreprenören.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-23 Saltning
...av våra internvägar kommer att göras så snart det börjar regna.  Enligt SMHI ser det just nu ut som vi får vänta ett tag på att få det dammfritt.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-18 Sommarträning
...ta chansen. Pernilla på S7 inbjuder till Yinyoga och Tabataträning under sommaren. Se Pernillas inbjudan här.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-18 Fiber på Vålarö
...det kommer, och Gästabudsstaden kallar till ett informationsmöte i Nyköping senare under sommaren. Projektet är samordnat med Abeka som svarar för "kabelfieringen" av vårt elnät. Projekstart beräknas till efter högsäsong på Vålarö, dvs. under hösten.
Man får räkna med att jobbet kommer att ta minst ett år.  Mer info kommer...

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-15 Protokollen
...från årets stämmor för samfällighet och vägförening finns nu att läsa på "Föreningen". De finns förstås också på vår anslagstavla.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-14 Vålaröguiden
...som alla fått hemskickad via snigelpost finns nu också här på hemsidan. Logga in på "Föreningen" så finner du denna utmärkta skrift om vårt Vålarö.   

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-12 Hjälpinsater från medlemmar
...för att Vålarö ska fungera bra för oss alla behöver ett antal arbeten utföras av oss som bor här...läs Ingrids jobblista och försök ställa upp.

rodpil.gif (52 bytes) 18-05-08 Boule
...säsongspremiären blir 24 maj 17.00. Årets boulevärd Maj-Britt välkomnar alla Vålaröbor till vår boulebana...se här.  

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-03 Svärdsklova
...dras med i konkursen för Bergs fastigheter (Rydbergs) och kommer att säljas. Restaurangen planerar att öppna 26 maj. Låt oss hoppas att det blir så. Men vi bygger i alla fall vår bro till Svärdis. 

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-28 Några arbetsdagsnoteringar
...tennisbanan är klar för spel och bojen vid Backa holmar är på plats med ny kätting.
Därutöver massor av goda arbetsinsatser på alla håll och trevlig samvaro med korv och kaffe efteråt.
Snökäpparna skulle inte plockas ner då detta ligger i vårt avtal med Svevia, gäller även internvägarna.

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-22 Vägföreningen
...har meddelat Svevia en del synpunkter på vinterns plogning. På torsdag 26 april kommer Svevia att åtgärda grusytorna vid containerplatsen och Maltbacken samt besiktiga beläggningen på "Risövägen". Svevia kommer också att plocka bort snökäpparna senast 15 maj. 

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-19 Påminnelse
...som brukligt infaller vårens städdag sista helgen i april, vilket innebär att vi träffas på respektive område för att rusta upp vårt område.
Alltså: lördag 28 april kl. 10-13.
Därefter samvaro på respektive område. Hamnsektionen välkommen till område 3.

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-13 Vi stod i rök och damm
...men nu är den borta...rishögen vid Gäddvägsinfarten. I söndags förmiddag, om snart en vecka, samlades dessa hjälpsamma för att elda upp resten av den dryga rishögen: Maj-Britt & Göran G50, Björn & Ingegerd G30, Rune G40, Ulla & Raymond G10, Magnus S30 och Steven S32 samt undertecknad.
Ett stort tack för Er insats /Ingrid G5.

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-11 Sommarvattnet
...tekniksektionen gör ett försök att få igång sommarvattnet torsdag 19 april. Det kan dock vara så att vi fortfarande har djup tjäle, särskilt där våra ledningar passerar vägar där ingen snö "isolerat" marken. I så fall provar vi igen veckan efter.  

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-09 Våra områdesledare
...meddelar att inget mer ris får läggas på rishögen i Svärdsklovaviken. Högen är nu lagom stor för valborgsbrasan.

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-02 Valborgsafton
...område 3 hälsar alla varmt välkomna till traditionsenligt valborgsfirande med fackeltåg, valborgseld och skön sång. Samling i Morhamnsviken kl. 20:00.

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-02 Matrikeluppdatering
...kassör Kerstin har uppdaterat medlemsmatrikeln per 1 april 2018 garanterat utan aprilskämt. Finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-02 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 11 mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-04-01
Nytt VA kommunbeslut...på grund av den dåliga fyllnadsgraden i kustledningens avloppsrör har kommunen nu beslutat att snabbt bygga kustledningen vidare till Vålarö. Man samordnar utbyggnaden med redan planerade arbeten med fiber och eldistribution och kan därmed halvera kostnaden för fastighetsägarna.

rodpil.gif (52 bytes) 18-03-19 Svärdsklovabron
...renoveringen påbörjas nu. Se här. Arbetskraft behövs. Hjälp till att säkra tillgången till krogen i sommar. 

rodpil.gif (52 bytes) 18-03-19 Fortsatt skogsgallring
...läs här info om fortsatt gallring.

rodpil.gif (52 bytes) 18-03-19 Stulen båt eller inbrott
...är ett meddelande man förstås inte vill få. MEN skulle det bli aktuellt att kontakta en medlem så har det visat sig att vår medlemsmatrikel inte alltid är aktuell. DÄRFÖR kontrollera på "Föreningen" att dina uppgifter i matrikeln är korrekta. På hemsidan finns en rubrik "Matrikeländring"...använd den för att meddela adress- och telefonändringar. Matrikeln uppdateras flera gånger om året. 

rodpil.gif (52 bytes) 18-03-06 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 3 mars finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-27 Ingrid meddelar
...den planerade riseldningen på torsdag 1 mars skjuts upp pga. förmodat kallt och blåsigt väder. Förslag om nytt datum presenteras efter helgen.

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-20 Riseldningstack
...från Ingrid se här. Några är nu tränade inför Valborg. De som inte kunde nu får passa på vid nästa tillfälle.

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-14 Riseldning
...från Ingrid kommer här en kallelse till riseldning. Läs kallelsen här och bli med att elda. Se det som ett träningstillfälle inför Valborg.

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-12 Ställ upp
...valberedningen för vår vägförening söker nya styrelsemedlemmar. Läs mer här.

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-04 Snöplogningen
...medlemmar har påpekat att vid plogningen under veckan så har mycket av ytbeläggningen, dvs gruset, på Maltbacken och Containerplatsen också följt med vid plogningen. Vägföreningen tar upp anmärkningarna med vår entreprenör Svevia.

rodpil.gif (52 bytes) 18-02-04 Protokoll
...även samfälligheten har haft årets första möte. Återfinns på "Föreningen" som vanligt.

rodpil.gif (52 bytes) 18-01-23 Nytt Vålaröår
...och det börjar som vanligt med styrelsemöten i våra föreningar. På "Föreningen" har just vägföreningens protokoll lagts in.

rodpil.gif (52 bytes) 17-12-12 Viktigt meddelande
...motioner till stämmorna i maj 2018 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.     

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-28 Vinterväghållningen
...på Vålarö kommer fortsättningsvis att skötas av Svevia (fd Vägverket). Vägföreningen har träffat ett treårigt avtal med Svevia. Avtalet omfattar både Risövägen och våra internvägar samt containerplatsen och rundslingan vid Maltbacken.
Prioritetsmässigt kommer Vålarö efter Trafikverkets krav vilket kan innebära viss fördröjning. Hur detta slår i praktiken återstår att se.
Frågor besvaras av vägföreningens ordförande Jan-Olof Carlsson.

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-24 Gratis ved
...finns att hämta på Sikvägen 2. Meddelas av Steven och Magnus som utfört fällningen.
Först till gäller...

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-14 Uppdatering
...av både medlemsmatrikeln och ägarhistoriken har gjorts per 12 november. Båda återfinns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-09 Nytt protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 14 oktober finns nu på "Föreningen"

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-07 Info 8 Fiber
...nu är 84 anmälda för fiber. Redan första kvartalet -18 räknar Gästabudsstaden att sätta upp en node uppe vid Kämpetorp. Deras fiber slutar idag vid Ånga.

rodpil.gif (52 bytes) 17-11-06 Sommarvattnet
...är nu avstängt. Ett 25-30 tal fastigheter har dock glömt att koppla bort sin slang vid föreningens vattenkran. Det åligger var och en att åtgärda detta snarast.

rodpil.gif (52 bytes) 17-10-14 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens extra styrelsemöte 30 september om kommande skogsavverkningar finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-10-10 Sommarvattnet
...stängs av 5 november kl. 10.00. Glöm inte bort att ta bort pump och kon ur avloppstanken inför slamtömningen som görs senare under hösten.

rodpil.gif (52 bytes) 17-10-10 Protokoll
...från vägföreningens styrelsemöte 7 oktober finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-28 Vi har en stor rishög
...liggande längs Risövägen vid Gäddvägsutfarten. Denna rishög tillhör Holmen. Du som, utan tillstånd, lagt till eget ris där hur har du tänkt att ditt ris ska transporteras bort? Det som gäller är att du själv ska transportera ditt ris till kommunens risdeponi vid Rosvalla.
Ovanstående är anledningen till vår allmänningsbas Ingrid's stilla undran i detta meddelande.  

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-19 Glöm inte
...arbetsdagen lördag 30 september kl. 10.00. Håll koll på områdesskyltarna.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-19 Info 7 Fiber
...när anslutning till fiber diskuteras så hörs ibland åsikten "bättre att vänta tills vi får trådlöst". Nästa generation trådlöst är 5G som kommer om några år. 5G har mycket hög frekvens och därmed kort räckvidd vilket innebär att masterna måste ligga ganska tätt, på 500-1000m avstånd från varandra vilket gör att 5G i första hand kommer i tätorter. Trådlöst är och kommer alltid att vara mer störningskänsligt än fast anslutning. Jämför dagens mobiltelefoni med gamla hederliga telefonnätet.
Så tror redaktören, men studera gärna denna länk som handlar just om fiber eller 5G på landsorten.
https://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-13 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 26 augusti finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-11 Polisen
...har tagit tjuvar i Sjösatrakten. De har uppenbarligen varit på stöldturne i kustområdet. Inbrott har rapporterats från Brannebol och Lappetorp. Inget känt ännu på Vålarö...men många hus är ju obebodda nu.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-11 Hamnparkeringen
...nya P-räckena är på plats. Båthamnsbasen Per Smedman vill framföra ett stort tack till Bengt Wiklund, Kent Nygren, Anders Garmark, Lars Olof Sarin och Rune Svensson. Du som har långt till hamnparkeringen kan kolla denna bild i stället. Snyggt eller hur...tacka "gubbarna" för detta.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-04 Regn
...det har nu regnat snart 24 timmar i sträck på Vålarö. Uppmätt väl över 50mm. Ett flertal båtar är i sjönöd i våra hamnar så kolla upp din båt innan den ligger på botten.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-04 Dekaler
...har du köpt ny bil och vill ha en Vålarödekal (föreningen rekommenderar detta så vi får viss koll på fordon i området) kontakta Björn på M3, gärna vi mail samsekr@valaro.nu

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-04 Hösten är i antågande
...och därmed förmodat regn. Därför uppmanar vår allmänningschef Ingrid nu alla fastighetsägare att åtgärda dikena mellan tomtgräns och väg. Alla diken ska hållas öppna från gräs och sly så att inte vattenavrinningen stoppas upp. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att det blir gjort och Ingrid har sett att det slarvas på sina håll.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-04
Höstens arbetsdag
...blir 30 september kl. 10.00. Se också info från områdesledarna.

rodpil.gif (52 bytes) 17-09-04 Info 6 Fiber
...nu har 63 fastigheter anmält sig. Gästabudsstaden har lagt upp en särskild informationssida om projekt Vålarö...
https://gastabudstaden.se/index.php?id=249

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-30 Info 5 Fiber
...antalet anmälda fastigheter närmar sig nu 60. Sista anmälningsdag har sagts vara 31 augusti, men eftersom det redan är beslutat att samköra  fibern med Vattenfall så fortsätter Gästabudsstaden att ta emot anmälningar tills vidare. Så det finns lite tid ytterligare att överväga anslutning.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-29 Bouleresultatlista
...från sommarens mästerskapstävling på vår egen boulebana vid Morhamnsviken. Klicka här för bild och lista.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-29 Båthamnschefen
...dvs Per Smedman K3 meddelar att från 30 augusti och under september kommer ett arbete med att byta ut de gamla "telefonstolparna" mot ett nytt P-räcke att pågå vid båthamnsparkeringen.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-29 Info 4 Fiber
...enligt Gästabudsstaden har nu 44 fastigheter lagt beställning.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-27 Glatt besked
...till alla som beklagat sig över den dåliga vägbanan på den belagda delen av Laxvägen. Kommande vecka (v35) kommer vägen att åtgärdas med en "snabelbil" som  fyller hålen och jämnar till vägbanan.
Under maj 2018 planeras en mer genomgripande långsiktigt hållbar förbättring av Laxvägen.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-25 Bil i vattnet
...på radio Sörmland och i SN kan man idag höra/läsa om att en bil hamnat i vattnet vid Vålarö brygga. Det är vid Risöbryggan detta inträffade idag vid 14-tiden. Stor utryckning av räddningspersonal. Personen i bilen kunde med hjälp ta sig ut relativt oskadd.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-22 Info 3 Fiber
...på tomten är fiberkabeln fastighetsägarens egendom och ansvar. Kabeln läggs i skyddsrör under mark och vid vägganslutning monteras skyddsrör i metall.
Så skulle du gräva av kabeln eller mössen gnager av den så står du för reparationskostnaden.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-21 Info 2 Fiber
...det är ingen månadsavgift  kopplad till installationen av fiber. Man betalar 20.000kr för installationen och det som tillkommer är vad man  väljer att köpa från den operatör man sen väljer för de tjänster man vill ha.
Man kan alltså "framtidssäkra" sitt hus med fiber utan att behöva ansluta sig till någon operatör.  

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-16 Info 1 Fiber
...i dag samlades ca 80 Vålaröbor på Tessinskolan för att få info från Vattenfall och Gästabudsstaden om elnät och fiber i vårt område. Bolagen  går samman och lägger ner elkablar (inkl högspänning) och fiber samtidigt. Arbetet planeras starta mitten 2018 och kan pågå ett år. Sen är alla elstolpar borta och kablarna ligger på minst 55 cm djup längs våra vägslänter helt nära vägbanan. Anslutningarna till varje tomt placeras i skåp med mätare ungefär där dagens kabel ansluter till stolpskåpet. Fiberslang förbereds vid varje tomt men indragning i huset görs förstås bara för dem som anmält sig. Indragning i huset ingår i avgiften 20.000kr. Det blir betydlgt dyrare att ansluta sig i ett senare skede och då får man också betala extra för indragningen i huset. Anmälan ska ske senast 31 augusti 2017.
Kan vara värt att nämna att någon VA-dragning till Vålarö inte finns inte på kommunens dagordning i dagsläget.   

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-13 Partytält
...vår förening har inköpt ett partytält. Läs här Ingrids meddelande om hur tältet får användas. 

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-11 Hastigheten
...på vår infartsväg är av Trafikverket satt till 70. Vägföreningen har vid ett par tillfällen undersökt möjligheten att få sätta 50. Trafikverket godkänner inte detta. Den slitna dåliga skylten uppe vid 219 kommer att bytas ut under hösten till en ny 70-skylt.

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-10 Trafik inom Vålarö
...styrelsen har fått synpunkter från medlemmar  om användning av motorfordon  på stigar och internvägar inom vårt område. Läs här vad som gäller och styrelsens uppmaning till alla Vålaröbor. För att ingen ska missa budskapet läggs det också ut på Facebook och sätts upp på anslagstavlorna.  

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-01 Annette
...är glad igen. Hennes cykel har återlämnats i perfekt skick. 

rodpil.gif (52 bytes) 17-08-01 Boule
...årets mästerskapsturneringen går av stapeln 10-11 augusti. Anmäl deltagande senast 8 augusti till Lennart Janewret S22. Finaldagen avslutas med sedvanliga festligheter vid boulebanan.  Startavgiften är 50kr...betalar du kontant till Lennart så vill han ha jämna pengar eller swisha gärna till 070 6444635.
Håll tummarna för regnfritt. 

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-31 Stulen cykel i båthamnen
...ny mörkblå Monark med svart korg fram, ekerskydd och lyse både fram och bak. Stals söndag 30 juli vid cykelparkeringen under kort besök i hamnen. Vet du något, ser du något...kontakta Annette G54 (073 7311527) som är mycket ledsen.
Otroligt...cykeltjuv i hamnen...hjälp Annette!

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-30 Vålarö Cup
...den traditionella turneringen har avgjorts även denna sommar. Gå in på bildgalleriet och se resultat och några bilder.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-30 På föreningssidan
...har dokumenten för attestrutiner och ersättningsnivåer uppdaterats. Gå in och kolla så att du begär rätt ersättning vid föreningsjobb.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-30 Protokoll...från vägstyrelsens möte 22 juli finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-27 Vattenbristen tilltar
...nu har kommunen infört vattningsförbud i Tystberga, Runtuna och Aspa. På Vålarö har vi sedan länge haft ett totalt vattningsförbud (detta innebär att man inte får vattna med slang, spridare, använda högtryckstvätt, fylla pooler eller tvätta bilen). Detta gäller vårt gemensamma vatten som tas upp från ett djup på ca 10-15m och tillgången är helt beroende på grundvattennivån som nu är sjunkande.
De som har egna djupborrade bergbrunnar berörs inte av förbudet, men vi ber alla kolla att de verkligen har sitt eget vatten inkopplat vid vattning.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-25 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 8 juli finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-16 Vålaröruset
...vår årliga löpartävling med start och mål i Morhamnsviken genomfördes under bästa förhållanden lördag 15 juli. Här är resultaten för de olika klasserna 1,3 km, 3,7 km och 7,4 km. Dessutom fick vi se våra minstingar lubba runt ett par varv på gräsplanen under publikens jubel.
Vi tackar Pernilla och Jocke på S5 samt övriga funktionärer för ett perfekt arrangemang.
Enda synpunkten är att det inte fanns en klass för hundar...de deltagande hundarna blev sist i klass 3,7.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-13 Tvättmedelsdosering
...från vår teknikchef Anders Garmark K9, kommer en uppmaning att dosera tvättmedel på rätt sätt, dvs inte överdosera. Överdosering belastar vår reningsbädd onödigt mycket.
Läs hans råd här

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-10 Hjälp...sektionen för Allmänningar och Fritid vädjar om hjälp med diverse arbeten. Det finns både enklare jobb och lite mer avancerade saker som måste fixas. Ingrid, vår sektionschef vädjar till Vålaröborna att ställa upp. Läs Ingrids budskap här och ring henne sen och anmäl intresse.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-10 Filminspelning
...vi har hyrt ut P-platsen vid boulebanan till ett tyskt filmbolag från 28 juli och en vecka. Detaljerna finns här.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-10 Vattenprover
...vårt dricksvatten har testats och befunnits tjänligt. Testresultaten finns på "Föreningen" för den intresserade.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-07 Svärdsklovaviken
...rampen till yttre pontonbryggan, dvs. till vår badflotte blev illa åtgången under förra veckans hårda vind. Den är nu reparerad och förstärkt. Ett stort tack till Hasse Eriksson S10 som stått för detta utmärkta arbete med assistans av Arne Hallberg L5.

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-06 Boule
...torsdagens boule slog deltagarrekord. Vi var 20 personer som under trevlig samvaro kämpade med att placera våra klot så nära "lillen" som möjligt. Vi kör torsdagar kl. 18.00 under ledning av Lennart Janewret S22.
Vi välkomnar ännu fler att spela och nästa torsdag (13/7) kör Lennart introduktion till Boule för nya spelare redan kl. 17.30. Som tidigare nämnts här lite längre ner så är det jättelätt...fast supersvårt...välkomna!

rodpil.gif (52 bytes) 17-07-04 Varning
...du som vill passera bron vid Svärdsklovaviken till Svärdsklova ska vara medveten om att brokonstruktionens järnbalk på "landsidan" är  sönderrostad och helt av. Bron svajar betänkligt. Bron är väl "privatbyggd" av Vålaröfolk för kanske 30-40 år sen. Vem ansvarar och reparerar nu?  

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-29 Torsdagsboulen
...har startat. Så kom gärna till boulebanan kl. 18 i kväll och var med. Inga förkunskaper behövs...det är jättelätt...fast supersvårt.   

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-26 Vattnet
...i morgon, dvs. tisdag 27 juni mellan ca. 8 och 12 är vårt vattennät avstängt för underhållsarbete. Så glöm inte att tappa upp lite vatten för kaffekokningen.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-22 Vattenfall
...som ansvarar för våra kraftledningar har planer på att ta bort luftledningarna på Vålarö och lägga ledningarna i mark i stället. Detta kommer då att kunna samordnas med fibernätprojektet.
Vattenfall kommer via snigelpost att informera varje tomtägare inom några veckor.
Vattenfall kommer även att delta på informationsmötet om fibernät den 16 augusti kl 18 i Tessinskolan.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-18 Midsommarafton i Morhamnsviken...på morgonen kl. 9.00 inbjuds alla Vålaröbor att klä stången. Tag med så mycket blommor som möjligt. Kl. 14.00 börjar firandet och vi avslutar kl. 16.00.
Vi står inför att vissa mynt och sedlar utgår inom kort.
Vi har därför beslutat att vi inte kan ta emot gamla 100- och 500 sedlar. 1, 2 och 5 kronor går bra att använda. Dem tar vår bank emot.
Vid mycket dåligt väder kan firandet bli inställt och om möjligt blir det då ett nytt försök på midsommardagen.
Vi på Lax- och Sikvägen som arrangerar i år önskar alla välkomna och håller tummarna för vädret.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-18 Loppis...om allt går planenligt så är alla välkomna att ställa upp sina bord kl. 13. 00 på midsommardagen i Morhamnsviken för LOPPIS.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-14 Vålaröruset...dags att slipa formen! Årets rus går av stapeln 15 juli kl. 10:30. Anmälan vid start (Morhamnsviken) från kl. 10:00. Gammal som ung - kom och gå, lunka, jogga eller spring på vår slinga 3,7 eller 7,4 km. Barn upp till 11 år springer ett kortare lopp (ca 1,3 km). De minsta (upp till 5 år) rusar runt ett varv på ängen.
Avgiftsfritt för Vålaröbor och deras gäster. Övriga 20 kr.
Vi behöver några funktionärer...ring Pernilla på 0705 385688 om du kan hjälpa till. 


rodpil.gif (52 bytes) 17-06-12 Fibernät till Vålarö...
rättelse. I utskicket som gått till alla står felaktigt Omegaskolan som plats för infomötet 16 augusti. Rätt plats är Tessinskolans aula. Här en ny broschyr med korrekt information.
Kan också rapporteras att man till nu fått in 7 anmälningar.   

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-07 Vattenkvaliteten
...i maj har prover på vårt vatten tagits och analyserats. Resultaten kan studeras på "Föreningen". Vattnet har fått betyget tjänligt som dricksvatten.
 
rodpil.gif (52 bytes) 17-06-07 Vattentillgången
...det kan vara bra att veta att våra två borrhål inte är några djupborrade hål. Det är hål ner i ett gruslager på 10-15 m djup. Här finns påtaglig risk för saltvatteninträngning vid för stora uttag. Spara på vatten alltså. Vattning med slang och spridare totalförbjuden, likaså fyllning av pooler. Förbudet avser förstås utnyttjande av föreningens vatten. De som har egen brunn berörs inte...ännu.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-06 Ett foto
...taget av "sopgubbarna" efter förra helgen (måndag 29 maj). Bilden ligger ute på kommunens tekniska sektions interna hemsida som ett avskräckande exempel på hur man inte får bete sig. Kolla här. Skärpning...vi ligger dåligt till hos kommunen och det kommer att kosta pengar om det fortsätter så här.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Redaktören
...har haft full kväll med uppdatering av hemsidan...ägna några minuter åt att studera informationen nedan...tack.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Telestolpe...om någon sett den telestolpe i Svärdsklovakorset som håller på att falla så är den nu anmäld till Skanova som kommer att åtgärda inom kort.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Arbetskraft sökes
...Ingrid, vår allmännings- och fritidsledare söker folk som vill hjälpa till med diverse olika saker, se här vad Ingrid önskar. 

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Fast telefoni på Vålarö...i december 2018 kommer telestationerna i Björksund och Ånga att stängas. Detta innebär att fast telefoni och ADSL via våra gamla telefontrådar inte längre blir möjlig. Men ge inte upp...läs även nedanstående.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Fibernät till Vålarö???...ett erbjudande om utbyggnad av ett fibernät till Vålarö kommer att tillställas alla Vålaröbor inom kort. Erbjudandet kommer från Gästabudsstaden AB som är Nyköpings kommuns satsning på bredband. Får vi fibernät till Vålarö så har vi återfått vår fasta anslutningsmöjlighet för telefoni och dessutom kör vi data och TV via detta nät. Dessutom kommer de mottagningsproblem vi ibland märker vid mobiltelfoni att försvinna när vi är hemma eftersom mobilen då kan kommunicera via WiFi och fibernätet. Bra eller hur?
För att ett genomförande ska kunna ske måste tillräckligt många Vålaröbor vara intresserade. Studera info som kommer i ärendet och läs
detta samt också detta. Det är den information som nu distribueras till alla via snigelpost.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Fibernät till Vålarö
... är inte en samfällighetsföreningsfråga i nuläget...det rör enskilda medlemmar. Men vill du diskutera fibernätet och se vad andra tycker och tänker så använd Facebook gruppen "Vålaröborna".

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Apropå låg grundvattennivå
...SN hade 26 maj en artikel om detta och speciellt i kustområden. Klicka här för att läsa artikeln.

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-05 Nytt jaktavtal
...på stämman redogjorde Lars Bergvall för det nya jaktavtalet som träffats. Stämman röstade för att även dovhjort ska ingå i avtalet. Läs avtalet på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-06-01 Information
...i dag 1 juni har Svärdsklovarestaurangen öppnat. Redaktören har inspekterat, ombyggt och nytt, ser trevligt ut både ute och inne. Nog inte många som har en fin restaurang inom promenadavstånd från sommarboendet.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-31 Tennis
...våra tennisarrangörer Eide och Ingvar meddelar att årets Vålarö Cup går av stapeln 21-23 juli. Anmälningslista sätts upp i midsommar. Herr- och damsingel, dubbel och juniorklasser finns med och alla kan delta.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-30 Protokollen
...från samfällighetsstyrelsens två möten 14 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-25 Eldningsförbud
...från och med idag råder eldningsförbud på Vålarö, det är förbjudet att använda öppen låga utomhus. Den som vill veta mer bör studera Sörmlandskustens Räddningstjänsts hemsida.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-17 Protokollen...från vägföreningsstyrelsens två möten 13 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-12 Protokollen
...från årets stämmor för samfällighet och vägförening finns nu att läsa på "Föreningen". De finns förstås också på vår anslagstavla.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-03 Våra stigar...numera kan man se både fyr- och tvåhjuliga motorfordon på förbindelsestigarna mellan våra vägar. Motorfordon på stigarna har alltid varit förbjudet på Vålarö. Vänligen respektera detta.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-03 Reparation av konerna
...i våra slamtankar. De som har en trasig kon kan vända sig till Ulf Ståhlberg på Mörtvägen 9. Be Uffe titta på konen för en bedömning av reparationsmöjlighet och kostnad.
Är det någon som vet var man kan köpa en ny kon så meddela Anders Garmark.
Viktigt att ha systemet i gott skick när det blir inspektion.

rodpil.gif (52 bytes) 17-05-01 Kommunikationsplan...på stämman förra året beslutade vi att ta fram ett sätt för styrelsen att direktkommunicera med medlemmarna via mail eller SMS. En sådan plan kommer att presenteras på stämman den 6 maj och går ut på att medlemmarna via ett särskilt formulär lägger in sina kontaktdata. De som vill göra detta ska använda länken nedan.
Kanske bra att testa redan nu så att vi vet vad vi pratar om på stämman.

Här är länken http://valaro-info.dyndns.info/

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-18 Stämmokallelserna...för både samfälligheten och vägföreningen finns nu att studera på "Föreningen". De har förstås också gått ut som brev till alla medlemmar. Se även de nedanstående punkterna om underhåll och skogsvård som är kompletterande information till stämmokallelsen och som inte skickats ut.
Sedvanlig inloggningsdata till "Föreningen" gäller även om du vill läsa från länkarna nedan.   
Missa inte stämman den 6 maj. Det är många viktiga frågor som ska beslutas. 

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-18 Underhålls- och förnyelseplan...styrelsen har tagit fram ett förslag som kommer att presenteras/diskuteras/beslutas på stämman. Förslaget finns att läsa här och på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-18 Skogsvård...styrelsen har tagit fram en gallringsplan som även den kommer att presenteras/diskuteras/beslutas på stämman. Planen finns på "Föreningen" men kan även nås 
härifrån. 


rodpil.gif (52 bytes) 17-04-12 I Dag
dymmelonsdagen...har vår tekniska sektion jobbat hårt och vi har nu sommarvattnet igång. Låt gärna vattnet rinna en stund så blir det klart och drickbart.
Vi medlemmar framför härmed vårt tack till dem som jobbat hela dagen för att få igång systemet. På var och en ligger nu att se till att avloppet funderar ordentligt. Lite tips finns nedan här.

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-10 Regler för VA på Vålarö
...vi har ganska många nya fastighetsägare på Vålarö och kanske även andra som behöver friska upp kunskaperna om vårt VA-system. Studera reglerna här.

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-10 Slamtanken igen
...eftersom vi nu kommer att leva med vårt nuvarande system ett antal år finns det all anledning för varje fastighet att se till att systemet är i korrekt fungerande skick.
Felaktigt fungerande slamtankar saboterar vår infiltrationsbädd vilket kan leda till att vi tvingas bygga ny reningsanläggning...och det blir inte billigt.
Slamtanken ska ha en felfri kon, en nivåstyrd pump och så ska det finnas en backventil på utgående ledning för att förhindra dels backsug från avloppssystemet och dels att grannens avloppsvatten inte forsar in i din tank .
Här en skiss på tanken och dess delar för den intresserade.

 rodpil.gif (52 bytes) 17-04-10 Efterlysning...finns det någon på Vålarö som vill åta sig att reparera trasiga koner?? Meddela redaktören eller Anders Garmark.
Det är inte så svårt att reparera...nitar, plåt och glasfiber och lite händighet brukar räcka. Skulle det vara så att de två kondelarna lossnat från varandra så behöver man något att sätta ihop dem med...här en skiss på konsoler för ändamålet.

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-10 Uppdaterad
...medlemsmatrikel och ägarhistorik finns nu på "Föreningen". Tack till kassör Kerstin för detta.

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-05 Någon undrade...om kommunen gjorde någon slamsugning av våra avloppstankar i höstas. Ja, det gjordes den 12:e december meddelar kommunens tekniska division.
 

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-04 Avloppsfråga
...några medlemmar har behov av att köpa en ny kon till slamtanken. Ingen tycks veta om och varifrån man kan köpa. Här alltså en efterlysning: Någon som vet något...meddela i så fall redaktören eller teknikbasen Anders Garmark.

rodpil.gif (52 bytes) 17-04-01 Aprilskämt
...nä, bara ett meddelande om att sommarvattnet kopplas på skärtorsdagen 13 april. Då gäller det för tomtägarna att även se till att sommaravloppet med tank, koner och pump kopplas in och fungerar. Tekniska sektionen kommer att stenhårt kolla att allas avlopp fungerar.

rodpil.gif (52 bytes) 17-03-28 Vårstädningsdagen
...infaller i år lördagen 29 april. Vår allmänningsledare Ingrid uppmanar alla att ställa upp. Läs Ingrids meddelande på denna länk.

rodpil.gif (52 bytes) 17-03-28 Protokoll... från samfällighetsstyrelsens möte 12 mars finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-03-13 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 5 mars finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-03-13 Utlåning av båtplatser
...har du en båtplats du inte kommer att utnyttja kommande säsong? Överväg att låna ut den. Hamnsektionen vädjar om hjälp inför stundande säsong. Läs på denna länk.

rodpil.gif (52 bytes) 17-03-11 Hallå alla Vålaröbor
...
styrelseförberedelserna för Vålaröåret 2017 pågår för fullt. Stämmorna planeras och kallelserna börjar bli klara...MEN VALBEREDNINGEN HAR FORTFARANDE NÅGRA VAKANSER SOM SKA FYLLAS OCH NU GÄLLER DET ATT STÄLLA UPP.
1. Suppleant till samfällighetsstyrelsen.
2. Sektionsledare för internvägar och containerplats
3. Områdesledare för område 2 (Sik- och del av Laxvägen).
Du som känner att det nu är dags att ställa upp, tag kontakt Ingrid Westerberg på Idvägen 11. Ingrid är valberedningens sammankallande och du når henne på 0735 239860.
Kom igen nu...det är så trist att ha vakanser på stämman den 6 maj. Och en sak till: Det är roligt att vara aktiv i Vålaröarbetet...lära känna området och alla trevliga människor som bor här. Kom igen nu...

rodpil.gif (52 bytes) 17-02-07 Svärdsklovakrogen
...i dag kunde man i SN läsa lite mer om den planerade restaurangen...har lagt artikeln här, så nu är du bara ett klick från att bli informerad.

rodpil.gif (52 bytes) 17-02-03 Latrin i soporna
...från vår utsände medarbetare på kommunens tekniska division har vi fått höra att "sopgubbarna" klagat på att någon tömt sina bajskorvar i våra sopcontainrar. Detta hände i december.
Hur knäpp får man vara som Vålaröbo??

rodpil.gif (52 bytes) 17-02-03 Kan de va så??...i onsdags 1 feb. var det "Midvinterfest" på Stora Torget med möjlighet att prova närproducerade sörmländska smårätter till sång, musik och skridskobana. Men det roliga för oss Vålaröbor var att det hördes som att Svärdsklovakrogen öppnar bortåt månadsskiftet maj-juni...dock utan bageri.
Någon garanti för detta kan redaktören dock inte utfärda i dagsläget.


rodpil.gif (52 bytes) 17-02-03 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 29 jan. finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 17-02-01 Ingrid meddelar
..
.nu är de rishögar, som drogs ihop på städdagen i höstas och som frivilliga jobbat med på andra tider, körda ut från Vålarö. Eftersom en skotare, storlek mindre har anlitats så har inte spåren blivit större än att vi kan åtgärda dem på vårens arbetsdag. På vårens arbetsdag kommer arbetet främst bestå av ihopdragning av resterande ris till högar som vi kan elda samt tillsnyggning av de ytor där bortkörda rishögarna legat. Ris som ligger längre bort från stigarna kan läggas i hålor och skrevor samt i de spår där skördaren gått fram. Det kommer att multna och ge näring åt marken. Vi har fått beröm av skotarens förare. Han tyckte rishögarna var lätta att lasta eftersom de för det mesta låg rätt håll (parallellt). Det innebar att jobbet gick fortare än beräknat. Nu får vi ta nya tag på arbetsdagen.
Tack för det jobb som ni lagt ned så här långt! Vi kommer att se skillnad när det börjar grönska till våren.

rodpil.gif (52 bytes) 17-01-23 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 22 jan. finns nu på "Föreningen". För den som läser om skogsvård och undrar var skogsvårdsområdena ligger finns här en karta.

rodpil.gif (52 bytes) 17-01-22 Bortforsling av rishögar
...med början måndagen den 23 januari kommer rishögarna i de gallrade områdena att köras ut till anvisad plats intill väg medelst en mindre skotare. Arbetet kommer till en början att utföras under nästa vecka och uppehåll görs veckan därefter. Från den 6 februari kommer arbetet att återupptas under ytterligare en vecka . Efter dessa två arbetsveckor kommer arbetet att utvärderas.
Främst kommer de rishögar som samlades ihop på städdagarna att köras ut till väg. Därefter ska ställning tas till om ytterligare ris ska köras ut. Om riset därefter ska köras bort från Vålarö eller läggas upp för flisning är ännu inte bestämt.
Ovanstående är information från Ingrid Sundqvist, vår allmännings- och fritidssektionsledare.

rodpil.gif (52 bytes) 17-01-22 Den som vill följa VA-ärendet...på Tofsö rekommenderas att göra det via deras hemsida Tofso.se. En alldeles förträffligt snygg och modern hemsida. Där ligger vi efter, men å andra sidan var vi nog  före med Vålaröhemsidan som startades redan 2001.
 
rodpil.gif (52 bytes) 17-01-08 Ett gott 2017...önskar redaktören alla Vålaröbor. Vad säger ni om att börja med ett kärt ämne...VA-frågan. I SN kunde man 3 jan läsa om ett projekt under uppstart på Tofsö som sorterar under Trosa kommun. Spontan kommentar: Vinterbona vårt system och ordna en bra infiltration så är det fixat på Vålarö...hmm.
Läs själva om Tofsöprojektet här TofsöVA.

rodpil.gif (52 bytes) 16-12-12 Viktigt meddelande
...motioner till stämmorna i maj 2017 ska vara respektive förening, dvs. samfällighet och vägförening tillhanda senast 15 januari. Motionerna lämnas lämpligen till respektive sekreterare via mail alternativt i vår föreningslåda på containerplatsen.  

rodpil.gif (52 bytes) 16-12-03 Från Robert Möller på G43 kommer följande erbjudande...
"
Hallå Vålaröbor! Plogen monterad så nu kan snön komma. Om ni vill ha hjälp med plogning av infarten ring mej på 070 6229630 så kommer jag och fixar bort det så att ni kan njuta av en skön fredags kväll utan snöskottning. Myspris typ 150 kr
Men det kan vara så att jag inte är på plats och då funkar det inte men om jag är där då funkar det".
Vi brukar inte lägga ut reklam här men Roberts erbjudande ser redaktören som en praktisk möjlighet till hjälp så nu är det bara att vänta på snön.

rodpil.gif (52 bytes) 16-11-22 Styrelseprotokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 29 oktober finns nu att läsa på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 16-11-22 Bara som info
...enligt tekniska divisionen har kommunen  ännu inte varit ute och tömt våra avloppsbrunnar.
 
rodpil.gif (52 bytes) 16-11-17 Befattningsbeskrivningarna
...för samfällighetens olika enheter och funktionärer har omarbetats och finns nu att studera på "Föreningen". Läs dem...även om det är osannolikt kan du ju kan ha glömt något. 

rodpil.gif (52 bytes) 16-11-16 Rishögen...som vi hade sånt jobb med att bygga upp i Svärdsklovaviken på arbetsdagen...nu är den bara försvunnen. De skyldiga är  Sören, Magnus, Steven samt Ulla och Raymond. Undrar var de gjort av den? Alla vi andra i samfälligheten tackar för väl utfört arbete.

rodpil.gif (52 bytes) 16-11-13 Till de som har Boxer TV...den 22 november byter Boxer sändningsteknik på Krokeksändaren utanför Norrköping. Det är då sändningsavbrott mellan 10-18. Du måste sen göra en ny kanalsökning. Får du problem med mottagningen efter detta så ta kontakt med Boxer. Den förutseende tar förstås kontakt med Boxer i god tid före omläggningen för att få all information.
Studera även informationen på boxer.se/info. Med den här länken kan du testa om din utrustning klarar den nya sändningstekniken https://www.boxer.se/kundservice/felsokning/behover-du-uppdatera-din-hardvara/test/


rodpil.gif (52 bytes) 16-11-13 Goda nyheter
...den stora gallringen gav ett överskott på 68000 kr. Styrelsen har beslutat att dessa slantar plus eventuellt ytterligare medel ska användas till att få ut riset ur skogen vid lämpliga markförhållanden. Man avser att i första hand ta hand om riset som ligger nära stigar och vägar. Det läggs upp på lämplig plats för flisning.
Rishögen vid Gäddvägsinfarten tillhör Holmen Skog och kommer att flisas efter sommaren nästa år. Detta meddelar Ingrid. 

rodpil.gif (52 bytes) 16-11-13 STOPP
...nu är det inte längre tillåtet att lägga ris längs Risövägen. Riset kommer att flisas senast till Lucia. Detta meddelar vår allmänningsledare Ingrid.

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-14 Ved att elda med...vår trädfällarduo Magnus och Steven meddelar att det finns ved att hämta vid Abborrvägens anslutning till Laxvägen. Det är de aspar som stamskalades för några år sedan som nu fällts och kapats upp. Verkar ganska torr så det är nog bara att klyva och elda.
Mera ved
...den flitiga duon har nu också meddelat att det finns mera ved att hämta. Det är dels vid stigen ner från Mörtvägens vändplan och dels vid stigen från tennisbanan ner mot hamnen.
Som vanligt tillämpas kvarnprincipen...dvs. först till veden får mala, förlåt, ta den.
 
rodpil.gif (52 bytes) 16-10-13 Föreningsstadgar
...på årets stämma antogs vissa revideringar av både samfällighets- och vägföreningens stadgar. Nu finns de gällande stadgarna att studera på "Föreningen". 

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-13 Protokoll
...från vägstyrelsens möte 8 oktober finns nu på "Föreningen". Det var årets sista styrelsemöte om vår väg. Läs det...där finns bla. information om ris- och timmerupplägg längs våra vägar.

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-10 Bryggutlåning
...vid Risöbryggorna ska man byta förankringskättingar och kan inte ha några båtar där. Vi har då givit Risö tillstånd att tillfälligt lägga sina båtar vid våra bryggor.

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-09 Älgjakten...startar måndag 10 oktober
.
Vi har ett antal smarta älgar som strövar omkring på Vålarö och de klarar sig säkert. En del har nog sett den stora tjuren...och utöver den så är det gott om rådjur, hjortar och inte minst vildsvin i vårt område. Svinen har varit inne på flera tomter och grävt omkring.
 
rodpil.gif (52 bytes) 16-10-06 Teknikchefen meddelar
...att sommarvattnet kommer att stängas av den 6 november kl. 10.00. Vid kyla som medför risk för frysning kan stängningen komma att tidigareläggas.

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-02 Hamnchefen rapporterar
...under veckan har två motorer stulits från stora båthamnen.

rodpil.gif (52 bytes) 16-10-01 Vind och vatten
...för den som är intresserad av hur mycket det blåser vid Hävringe eller andra fyrplatser och även se vattenståndet kan det vara intressant att titta på Sjöfartsverkets information ViVa. En länk finns på länksidan.

rodpil.gif (52 bytes) 16-09-27 Extra städdag
...Ingrid kallar till en extra städdag lördagen 8 oktober. Läs Ingrids kallelse här.

rodpil.gif (52 bytes) 16-09-17 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 27 augusti finns nu att läsa på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 16-09-09 Ris längs Laxvägen
...det har rensats längs vägkanterna på Laxvägen. Läs här Ingrids meddelande.

rodpil.gif (52 bytes) 16-09-05 Utförsäljning...kom och köp. Vi rensar vårt förråd på en del saker...Magnus Skoglund har anslagit listor både på förrådet och på anslagstavlan. Den välkända kvarnprincipen gäller...så snabba på.
 
rodpil.gif (52 bytes) 16-09-01 Information
...från Ingrid Sundqvist, vår "allmänningsbas".
1. Höstens arbetsdag är som förutspåtts nedan lördagen 24 september.
2. Om den nu avslutade skogsgallringen...klicka här.
3. Om ris från privata trädfällningar...klicka här.

rodpil.gif (52 bytes) 16-08-24 Arbetsdagarna
...på Vålarö är vår och höst. För att underlätta planeringen för medlemmarna är det sista lördagen i april och sista lördagen i september vart år. 
Undrar du över vilket skötselområde du tillhör och hur skötselområdesgränserna ligger...klicka här.
För nya Vålaröbor: Områdesansvarig brukar sätta upp skyltar som anger samlingspunkt och ofta vad som ska göras och vilka redskap det kan vara lämpligt att ta med.

rodpil.gif (52 bytes) 16-08-21 Bildgalleriet...har nu kompletterats med en bildkavalkad från boulefinalen 2016. Bara att logga in på galleriet. Samma inloggning som vanligt.

rodpil.gif (52 bytes) 16-08-11 Mötesschema gallring...
synpunkter på gallringen har du möjlighet att lämna vid nedanstående tillfällen. Från föreningen deltar sektionsledaren och områdesledaren.
Grupp 1 (K10 och K11, Å23-34)                       Sönd 14 aug kl 10.00 vändplan G34
Grupp 2 (G42-64 och G45)                              Lörd 13 aug kl 14.00 vändplan G45
Grupp 3 (I5-13 och M2-14)                             Lörd 13 aug kl 10.00 vändplan I13
Boende på Gäddvägen 9-29 ombeds kontakta Ingrid Sundqvist direkt eftersom tiden inte medger någon gemensam samling.

rodpil.gif (52 bytes) 16-08-10 Skogsgallring
...vår sektionsledare för allmänningar, Ingrid meddelar följande:
Den planerade gallringen av skogen kommer att startas på fredag den 12 augusti med början mellan Gäddvägens båda väggrenar, område 25. Därefter kommer att gallringen att fortgå efter hand enligt beslutet på stämman. I kommande helg kommer berörda fastighetsägare att kallas till informationsmöte med möjlighet att lämna synpunkter på gallringen intill den egna fastigheten. Fastighetsägarna kommer att delas upp i tre grupper. Om du har synpunkter eller är intresserad, så passa på att träffa mig och din områdesledare. Ett schema för mötena kommer att meddelas innan helgen.

rodpil.gif (52 bytes) 16-08-07 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 17 juli finns nu att studera på "Föreningen".
Den nya anslagstavlan som mötet bla. beslutade om är redan på plats genom Per Smedmans försorg. Tyvärr har nedrivandet fortsatt...senast försvann vår annons om boule från den nya tavlan...suck. Vem är det som tycker detta är kul?   


rodpil.gif (52 bytes) 16-08-01 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 23 juli finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 16-07-16 Elavbrottet i går 15 juli
...var orsakat av att elkabeln till Risö brann av. Helikoptern som hörs idag lär ska placera ut dieseldrivet elaggregat på Risö.

rodpil.gif (52 bytes) 16-07-14 En skitsak
...när det nu är klart att vi inte kan få leverera skit till kommunen på många år kanske, så har det framställts önskemål om en repris av redaktörens beräkningsmodell för att kunna avgöra hur många spolningar det går i en 3 kbm latrintank innan den är full. Många saknar kanske larmanordning som talar om när det börjar bli fullt. Man måste lyfta på locket och kika och då undrar man hur många ytterligare spolningar det går i.
Den som har det problemet och vill veta kan klicka här och få fram restkapaciteten i tanken.

rodpil.gif (52 bytes)16-07-14 Vålaröruset
...är på lördag 16/7 kl. 9.00 i Morhamnsviken. Vi söker några funktionärer som kan hjälpa till vid start och mål. Kan du hjälpa till ett par timmar kontakta Pernilla på 0705385688. Du behövs verkligen. Tider enligt följande:
Kl 9.00 Samling funktionärer
Kl 9.30 Anmälan till start
Kl 10.00 Första start

rodpil.gif (52 bytes)16-06-29 Jaktavtal
...för 2016 har föreningen tecknat avtal med en jägare. Avtalet gäller vildsvin och dovhjort. Läs avtalet på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-06-27 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 28 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-06-25 Vakthavande vid containerplatsen, Ulf Ståhlberg har  bett att få ordet här på hemsidan
...han är inte glad (snarare förbannad) men kommenterar här sophanteringen med lite humor i två punkter nedan.
1. Någon har glömt sitt bord. Måste hämtas senast söndag. Annars kör vi bort det till Björshult på samfällighetens bekostnad. Den inte tomma färgburken går samma öde till mötes. Här en bild...titta på den och skäms du skyldige.
2. Vi grattar till din nya Nilfisk...men tur att inte fler köpt Nilfiskdammsugare...för din oplattade kartong fyller 1/3 av sopkärlet. Här en bild på eländet...
Men kontakta gärna Ulf på 070-2496709 och be om ursäkt för att du orsakar Ulf extraarbete och samfälligheten kostnader.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-23 Vålarövallen
...dvs vår fotbollsplan vid Svärdsklovaviken är i dag nyklippt genom Martin Henrikssons S1 försorg. Bara att spela på...vi behöver snabbt en ny Zlatan.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-18 Midsommar
...det blir midsommarfirande på Vålarö i år också. Denna gång i regi av ålar,karpar och en del laxar dvs. område 1. Programmet för festligheterna dyker upp vid ett klick på denna länk.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-18 Ved att hämta
...Magnus och Steven har fortsatt att städa upp den stormfällda skogen. Nu finns det ved att hämta nedanför tennisbanan samt vid området Laxv. 3-5. Först till kvarnen får mala först, förlåt ta veden. Fritt fram alltså.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-09 Fotboll
...för de yngre spelas lördagar och onsdagar kl. 11 på fotbollsplanen vid Svärdsklovaviken.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-09 Vålaröruset
...hm...men nu handlar det om löpning. Loppet går av stapeln 16 juli. Start och mål är som vanligt i Morhamnsviken. Anmälan på plats från kl. 09.30.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-09 Boulen
...har dragit igång på torsdagseftermiddagarna. Kom och prova vår fina bana i Morhamnsviken.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-09 Information
...våra attestregler och ersättningsnivåer har uppdaterats. Kolla vad som gäller för 2016 genom att gå in på "Föreningen".
 
rodpil.gif (52 bytes)16-06-02 Anslagstavlorna
...vi har noterat att våra tavlor missbrukas och att meddelanden "försvinner" från tavlorna. Vi vädjar nu till alla att respektera de regler vi haft i många år. Här kommer de i repris:

REGLER FÖR ANNONSERING PÅ VÅRA ANSLAGSTAVLOR
På föreningstavlan får endast föreningsrelaterad information sättas upp. Detta hanteras av föreningsstyrelserna.
På den lilla allmänna tavlan gäller följande:
1. Alla annonser ska vara försedda med uppsätttningsdatum.
2. Annonseringstiden är max 2 veckor. Sen får annonsen rensas bort.
3. Annonser utan uppsättningsdatum får rensas bort.
4. Uppsättning av annonser utanför tavlorna är förbjudet.

Reglerna kommer också att anslås på föreningstavlan.   

rodpil.gif (52 bytes)16-06-02 Motorstölder vid Risöbryggan
...två motorer försvann natten mot 2 juni. Stölderna skett med hjälp av skärbrännare.
Tips för de som har stöldbegärliga motorer. Installera spårsändare kopplad till mobilen. Finns ett stort urval på marknaden...kostnaden verkar överkomlig.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-02 Styrelser och funktionärer 2016
...undrar du vem som gör vad? Kolla på "Föreningen", där finns allt listat.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-01 Trafikverket
... besiktigade 27 maj vägen från 219 till Maltbacken och den befanns vara i gott skick.

rodpil.gif (52 bytes)16-06-01 Förrådsinventering
...vårt förråd ska inventeras och föreningen ber därför alla som har lånat något i förrådet att nu snabbt återlämna sakerna. Läs Ingrids budskap här

rodpil.gif (52 bytes)16-05-27 Efterlysning
...sektionschefen för allmänningar och fritid, Ingrid efterlyser några som kan ta på sig en del uppdrag...kolla här om du kan ställa upp...snälla...hjälp till.

rodpil.gif (52 bytes)16-05-23 Vägföreningen
...nya styrelsen har konstituerat sig och protokollen från mötena 21 maj finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-05-22 Protokoll
...från vägföreningens stämma finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-05-17 Protokoll
...från samfällighetens stämma finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-05-04 Stämmokallelser
...alla som glömt sina stämmokallelser "hemma" kan andas ut. De finns att hämta på hemsidan under rubrik "Föreningen"...bara att printa. Glöm bara inte att komma på stämmorna på lördag 7 maj.

rodpil.gif (52 bytes)16-04-26 Valborgsafton
...område 1 hälsar alla varmt välkomna till traditionsenligt valborgsfirande med fackeltåg, valborgseld och skön sång. Samling i Morhamnsviken kl. 20:00.

rodpil.gif (52 bytes)16-04-24 Båtrampen
...vid Risöbryggan kommer att vara blockerad torsdag 28/4 eller fredag 29/4 pga. pågående byggprojekt på Langö.

rodpil.gif (52 bytes)16-04-14 Trumbyte
...torsdag 21 april kommer en vägtrumma på Risövägen att repareras/bytas. Arbetet bedöms ta hela förmiddagen och det kommer att bli svårt/omöjligt att med bil ta sig till/från Gäddvägen och även till Risöbryggan.

rodpil.gif (52 bytes)16-04-04 Sommarvattnet
...planeras att kopplas på den 22 april meddelar tekniska sektionen.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-31 Ved att hämta
...Vid stigen/motionsspåret  nedanför Ålvägen på tre ställen mot infiltrationen.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-29 Politiska budskap
...trycks ibland in mellan glasen på vår låsta föreningstavla. Politiska budskap och andra ovidkommande meddelanden på vår tavla är förstås inte tillåtet och några medlemmar har bett redaktören att framföra detta på hemsidan...vilket härmed är gjort.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-20 Påminnelse
...vårens arbetsdag blir lördagen 23 april och årets stämmor är planerade till lördagen 7 maj. Beträffande arbetsdagen så är den alltså en vecka tidigare än vanligt...så du som planerat Vålaröarbete sista lördagen i april som vanligt får omdisponera i kalendern.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-20 Protokoll
...nu från samfällighetsstyrelsens möte 13 mars är nu läsbart på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-03-17 Ny sjökabel
...Vattenfall startar nu utläggning av ny kabel till Risö och vidare ut till Broken. Man har fått vår förenings tillstånd att utnyttja båthamnsparkeringen för tillfällig placering av kabelvindor och annan materiel under projektet som förväntas klart i slutet av april.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-17 Önskas mer sjöutsikt
...nu finns chansen. Tre fastigheter längs Gösvägen (nr 3,6 och 8) kommer att gå på offentlig auktion. Här en länk till 8:ans annons. 5000 kvm tomt och över 2000 kvm eget vatten låter väl inte så dumt... http://www.lansfast.se/hitta/fritidshus/sodermanland/nykoping/nykoping/gosvagen-8/4d9pq9temvuk2pbd/

rodpil.gif (52 bytes)16-03-13 Uppdaterad matrikel och ägarhistorik
...på "Föreningen" finns dels en uppdaterad medlemsmatrikel och dels en ägarhistorik som sträcker sig från 1968 till 2015. Den som håller ordning på detta är vår kassör Kerstin Hamrin.

rodpil.gif (52 bytes)16-03-09 Protokoll
...från vägstyrelsens möte 5 mars finns nu på "Föreningen". Eftersom vi har rätt många nyinflyttade Vålaröbor kan det kanske vara läge att informera om att vägföreningen endast svarar för vägen från 219 till Maltbacken...dvs Risöbryggan. Medlemmar i vägföreningen är de som bor på Vålarö, Risö och Langö. Intervägarna på Vålarö hanteras av Vålarö samfällighetsförening.

rodpil.gif (52 bytes)16-02-29 Dags för almanackan
...vårens arbetsdag blir lördagen 23 april och årets stämmor är planerade till lördagen 7 maj.

rodpil.gif (52 bytes)16-02-24 Ännu mera ved
...stormfällda träd tas om hand och nu finns det ved längs Risövägen på bägge sidor. Bara att ta hand om för vedälskare...och gratis är det visst...hmm.

rodpil.gif (52 bytes)16-02-21 Utlåning av båtplatser
...har du en båtplats du inte kommer att utnyttja? Hamnsektionen vädjar om hjälp inför stundande säsong. Läs på denna länk.   

rodpil.gif (52 bytes)16-02-18 Om skutan
...både Kustbevakningen och Räddningstjänsten har noterat att skutan sjunkit och att den måste bärgas.

rodpil.gif (52 bytes)16-02-17 En observation
...den gamla skutan i hamnviken har sjunkit. Kan den utgöra en miljöfara för vår fina vik?

rodpil.gif (52 bytes)16-02-17 Ved igen
...finns att hämta vid stigen nedanför tennisbanan rapporterar Magnus.

rodpil.gif (52 bytes)16-02-07 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 24 januari finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-02-01 Mera ved att hämta
...dels vid boulebanan och dels vid vägen från Gäddvägen mot gamla risbränningsplatsen. Fast vid boulebanan såg det redan tomt ut vid dagens hundpromenad...men akta er för de stora rotvältorna.

rodpil.gif (52 bytes)16-01-31 Mer om kustledningen
...en utmärkt genomlysning av hela kustledningsprojektet finns att studera på VA-sidan. Författaren är ytterst kvalificerad och belyser kritiskt projektet från start till nuläge samt indikerar även alternativa lösningar på VA längs kusten.

rodpil.gif (52 bytes)16-01-31 Kustledningen
...SN har förstås följt upp kommunstyrelsebeslutet. Läs artikeln i lördagstidningen (30 jan). Finns på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes)16-01-26 Paus för kustledningen
...den 25 januari beslutade kommunstyrelsen att tills vidare stoppa kustledningsbygget vid Ånga. Beslutet gäller mandattiden ut, dvs till hösten 2018. Läs gärna kommunbeslutet på länken här...http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2016/Paus-for-Kustledningen/

rodpil.gif (52 bytes)16-01-20 Rishögen i Svärdsklovaviken
...har eldats upp tack vare ett 10-tal hjälpsamma Vålaröbor. Nu får absolut inget mer ris läggas där förrän på arbetsdagen om ej särskilt godkännande erhållits av allmänningschef Ingrid eller områdesledaren Sören Magnusson.
Ingrid rapporterar att eldningen gick perfekt vid 4 minusgrader och lagom vind och riktar ett jättestort tack för gott arbete och trevlig samvaro till Sören S36, Magnus S30, Steven S28, Sten A5, Eva & Kerstin Å34, Per-Arne G60, Hasse G41, Bruno & Ingrid G5. I detta tack instämmer förstås alla andra Vålaröbor som lovar att följa uppsatta regler för risbränning i viken.
Eva Å34 har levererat några bilder från bränningen...återfinnes i bildgalleriet. (Om bildväxlingen där inte fungerar bra så vet redaktören detta och åtgärder planeras).   

rodpil.gif (52 bytes)16-01-20 Årets första styrelseprotokoll
...kommer från vägföreningen och kan studeras på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)16-01-14 Ännu mera ved att hämta
...nu finns det åter ved att hämta: 1. Backen Idvägen vid anslagsskylten, 2. Vägen till gamla risbränningsplatsen, 3. Vid Risös borrhål för vatten vid gångvägen mot infiltrationen. Det är fortfarande, med motorsågskörkort försedda, Magnus och Steven som röjer efter stormen...vi tackar för deras insats.

rodpil.gif (52 bytes)16-01-06 Riseldning i Svärdsklovaviken
...vår allmänningschef Ingrid Sundqvist kallar enligt följande;
Lördag 9 januari kl 09.30 eldar vi upp den hög med ris som under hösten lagts på valborgsbrasan. Frivilliga krafter med tid och lust att göra en insats för vår förening är välkomna. Särskilt inbjudna är de som medverkat till rishögens uppkomst.
Tag med vatten...föreningen står för korvgrillning och kaffe. Obs. att vattnet är avsett för törstsläckning ej att släcka brasan med...går alltså att ersätta med annan vätska.

rodpil.gif (52 bytes)16-01-03 Mera ved att hämta
...Magnus och Steven har foirtsatt att röja stormfällda träd. Längs Risövägen ungefär mitt emellan Id- och Gäddvägarna ligger det ved. En bit in längs stigen från parkeringen till stora hamnen ligger det också ved. Den som behöver ved kan hämta. 
Först till kvarnprincipen gäller...passa på och fyll vedförrådet.

rodpil.gif (52 bytes)15-12-20 Ved att hämta
...Magnus och Steven har röjt en del stormfällda tallar i området mellan Mörtvägens vändplan och Gäddvägen. Vedklabbarna ligger ungefär där motionsslingan korsar stigen mellan Mörtvändplanen och Gäddvägen.
Först till kvarnprincipen gäller...passa på och fyll vedförrådet.

rodpil.gif (52 bytes) 15-12-17 Skogsgallringen på Vålarö
...den gallring som stämman beslutade om för ett par år sen kommer att genomföras genom träffat avtal med Holmen Skog. Studera Ingrids meddelande i ärendet.

rodpil.gif (52 bytes) 15-12-14 Nedfallna träd och rotvältor
...studera allmänningschefen Ingrids meddelande om vad som gäller efter stormen. Det finns här.

rodpil.gif (52 bytes) 15-12-13 Hallå alla medlemmar
...i samfällighet och vägförening. Nu är det dags att börja fundera på motioner till vårens stämmor. Tänk på att motioner måste vara respektive styrelse tillhanda senast 15 februari.

rodpil.gif (52 bytes) 15-12-05 Stormen Helga
...slog med kraft mot Vålarö med nedfallna träd och elavbrott. Det har varit ett långt elavbrott från fredag 20.36 till lördag 23.46 allt enligt redaktörens värmepump på Sikvägen som via SMS meddelar statusen hos kraftförsörjningen. Vi får väl be dem som är där att meddela de som drabbats av nedfallet träd på hus, båt eller andra skador. Som tur är är det inte kallt så några frysskador kan inte vara aktuella.

rodpil.gif (52 bytes) 15-11-20 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 24 oktober finns nu på "Föreningen". Missa inte protokollsbilagan som behandlar beslutsunderlag för skogsvården.

rodpil.gif (52 bytes) 15-10-16 Protokoll
...från vägföreningsstyrelsens möte 11 oktober finns nu att studera på "Föreningen". Oerhört spännande med slukhål och trumbyten...

rodpil.gif (52 bytes) 15-10-13 VA-Fakta
...redaktören har sammanställt alla kända uppgifter om normaltaxa och hur den beräknas, och vad särtaxa är och när den ska tillämpas. Läs också om maxtaxa. Du kan lätt beräkna vad normaltaxan blir för din fastighet...den varierar med tomtstorlek. Studera gärna faktabladet som ligger på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-10-13 VA
nytt...ett nytt kommuninfoblad per oktober har kommit till prenumeranterna. Har du inte prenumeration kan du begära detta via mail till tekniska.divisionen@nykoping.se. I skrivande stund finns tyvärr inte senaste bladet inlagt på kommunhemsidan...men det kommer väl.   

rodpil.gif (52 bytes) 15-09-24 Inför arbetsdagen
...hemsidan fick frågan, vilka är våra områdesansvariga? Här kommer svaret: Område 1 Lennart Söderkvist Å10, Område 2 Sören Magnusson S36, Område 3 Marie Jonsson G25, Område 4 Urban Rettig I18/Kent Nygren I20. Vill du kontakta dem så finns telefonnumren i medlemsregistret på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-09-19 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 5 september finns nu på "Föreningen".
Notera att vattenavstängningen är planerad till 1 november. Då ska tomtledningen vara bortkopplad från vägkranen samt kon och pump borttagna ur tanken.

rodpil.gif (52 bytes) 15-09-11 Arbetsdagarna
...på Vålarö är vår och höst. För att underlätta planeringen för medlemmarna är det sista lördagen i april och sista lördagen i september vart år. 
Undrar du över vilket skötselområde du tillhör och hur skötselområdesgränserna ligger...klicka här.
För nya Vålaröbor: Områdesansvarig brukar sätta upp skyltar som anger samlingspunkt och ofta vad som ska göras och vilka redskap det kan vara lämpligt att ta med.

rodpil.gif (52 bytes)  15-09-05 Mera VA
...den 8-10 september kommer en konsultfirma (WSP Sweden Ab), på kommunuppdrag, att utföra diverse inmätningar samt identifiering av möjliga sträckningar för stamledningen etc.
Detta bara som info om någon ser folk i området och undrar.


rodpil.gif (52 bytes)  15-08-21 VA-projektet
...de senaste dagarna har folk med kommunbil sett åka runt i området. Hemsidan vill bara informera om att det är en förprojektering av vårt VA som utförs. Jobbet görs för att få underlag för det kommande VA-beslutet. När detta beslut kommer upp på fullmäktigedagordningen är enligt VA-projekledaren ovisst i dagsläget. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-14 Tekniksektionen
...rapporterar att spolningen utfördes under torsdagen 13 augusti. Resultatet verkar ha blivit bra, vilket ska minska störningarna med missfärgat vatten.
Dock är det olyckligt att så många fastighetsägare inte kopplade loss sina ledningar eller inte ens stängde sin kran. Detta orsakade mycket extraarbete för sektionens medlemmar.
Avstängningen hade aviserats redan 21 juli på hemsidan och tydligt annonserats på anslagstavlan sen 5 augusti.

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-13 Kl. 19.16
...meddelade teknik att spolningen är klar. Ok att koppla på vattnet igen alltså.

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-11 Info
...om någon undrar vad de röda markeringarna längs våra intervägar betyder så är det anvisningar för den grävare som ska putsa av kanterna för att förbättra avrinningen från vägen.

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-09 Tennis
...årets Vålarö Cup har avgjorts. Ingvar Jonsson och Eide Segerbäck har som vanligt stått för utmärkta arrangemang. Några bilder har redaktören inte i nuläget men väl ett reportage med alla resultat. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-05 Tekniksektionen
... meddelar att den 13-14 augusti kommer renspolning av vårt vattenledningsnät att ske. Sektionen begär nu att samtliga fastighetsägare kopplar bort sin vattenanslutning vid vägkranen senast kl. 08.00 torsdag 13 augusti. Inkoppling får inte göras förrän fredag kväll om inte annat meddelas på hemsidan.
Vatten kan hämtas vid vattenverket.
Frågor i ärendet riktas till Anders Garmark K9.   

rodpil.gif (52 bytes)  15-08-03 Styrelseprotokoll
...från vägföreningens möte 25 juli finns nu att att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-30 Mera ved
...föreningen har låtit fälla några stora träd i anknytning till Sikvägen 9 och 11. Veden finns att hämta för den som behöver. Kvarnprincipen gäller. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-28 Vålaröruset
...dvs motionsloppet, avgjordes 18 juli. Regnig förmiddag gjorde att vi rusade på eftermiddagen i stället. 49 startande kutade runt på de olika sträckorna. Klicka här för resultat och några bilder. Vi tackar Pernilla och Jocke S5 och övriga som hjälpte till för ett bra arrangemang även detta år.. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-28 Vår allmänningsledare Ingrid (G5)
... låter meddela att de vedklabbar som är resultatet av arbetet vid tennisbanan kan hämtas av de som vill ha ved. Kvarnprincipen gäller. Vedklabbarna är resultatet av bra jobb utfört av medlemmar. Efter väl utfört arbete poserar här arbetslaget. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-26 Styrelseprotokoll
...från samfällighetens möte 18 juli finns nu på "Föreningen". På mötet behandlades en fråga om anläggning av
fastighetsavlopp på samfällighetens mark. En utgående skrivelse från styrelsen i ärendet har lagts in under "Byggrätt" på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-21 Tekniksektionen
...förvarnar om att under v33 kommer alla vattenledningar att högtrycksspolas för att få upp dricksvattenkvaliteten.
Närmare info om avbrottstider kommer förstås.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-21 Kvällsvarning
...vi (Sten A5) har fått en påringning från Svärdsklova om att det är tjuvar i närområdet. Svärdis har haft inbrott och tjuvarna går även in där bilar står parkerade...ganska fräcka typer alltså. Så lås allt och var vaksamma.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-18 Medlemsmatrikeln
...är nu uppdaterad per 1 juli. Finns på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-17 Nu vet vi orsaken
...SSAB i Oxelösund lyckas ibland med riktiga smällare när de dumpar järnhaltig slagg i vatten. Se länk här.
Bra att veta för det kan hända igen...så nästa gång kan vi sitta lugnt kvar framför TV'n.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-17 Mystisk smäll förbryllar
...många var vi väl som hoppade till när vår berggrund skakade i går kväll. En liknande smäll kom 11 april. Ingen vet orsaken. Se länk till SN.

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-04 Mera historia
...men nu är det Vålarö's historia. Den börjar redan på 1300-talet och då hette det Vardharnö. Jan-Olov Svensson M10 har bidragit med denna skrift som finns på "Historia".

rodpil.gif (52 bytes)  15-07-04 Skulle man... efter historielektionen ovan vilja ha något mera dramatiskt i närtid så kolla här när snoken på stigen till Svärdsklova äter lunch. Vår naturfotograf Daniel S16 filmade.

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-28 Svärdsklovas historia
...vår närmaste granne har en lång och intressant historia som sträcker sig så långt tillbaka som 1500-talet. Svärta hembygdsförening har varit vänliga och gett redaktören tillstånd att "knycka" detta ur en av deras årliga krönikor. Ett hjärtligt tack för detta. Artikeln bör vara intressant för både gamla och nyblivna Vålaröbor. För den hembygdsintresserade kan det vara värt att söka kontakt med Svärta hembygsförening...den är mycket aktiv.
Artikeln finns förstås på "Historia".  

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-23 Vållywood
...Hollywood och Bollywood är ju välkänt i filmbranschen. Nu kan vi till dessa addera Vållywood, dvs. Vålarö. På Ekudden pågår nu en tid nya inspelningar av den populära tyska filmserien om Inga Lindström. För den som inte vet var Ekudden ligger så är det kustfastigheten just väster om Morhamnsviken.
Så bli inte förskräckt om du möter rader av fordon på framförallt Laxvägen. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-19 kl 15.00 Midsommarfirandet igen
...så här i efterhand kan vi konstatera att inställandet genomfördes på bästa möjliga sätt...via hemsida och Facebook och dessutom via megafon och meddelanden längs våra vägar. Perfekt jobbat av arrangörerna...några firare var dock ändå där och blev förstås besvikna, men förhoppningsvis ändå nöjda eftersom vi provar igen på midsommardagen.
Ur historisk synpunkt kan redaktören meddela att vi sen starten på 60-talet bara ställt in en gång tidigare och även då pga. regn. 

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-19 kl 13.10 Midsommarfirandet
... i Morhamnsviken inställt pga. det envisa regnandet. Vi kör i morgon midsommardagen kl 14 i stället och loppisen blir på söndag.

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-15 Styrelseprotokoll
...från samfällighetens möten 31/5 finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-10 Hemsidans utsände reporter
...rapporterar från fullmäktigemötet att besluten vad gäller kustledningen togs helt enligt kallelsens förslag.

rodpil.gif (52 bytes)  15-06-02 Kommunfullmäktigemöte
...är det 9 juni och då fastställs taket för anslutningsavgifter för kustledningen. Men det mest viktiga för Vålarö i nuläget är väl att man då troligen beslutar att kommunen står för kustledningskostnaden. Det är att betrakta som en stor framgång för oss. Det har ju varit vår huvudfråga hela tiden. STORT tack till alla som varit aktiva och lagt både tid och slantar i arbetet att påverka kommunen. Här en direktlänk till fullmäktigekallelsen.    
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/
kommunfullmaktige/kallelser/2015/KF%20150609.pdf

rodpil.gif (52 bytes) 15-06-01 Styrelseprotokoll
...från vägföreningens möten 23/5 finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-05-24 Stämmoprotokollen
...finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-05-20 Pust
...det var tydligen populärt, det där med Facebook. Begäran om inbjudan strömmar in. Kul...  

rodpil.gif (52 bytes) 15-05-18 Facebook på Vålarö
...det gäller att hänga med i tiden. Vi har haft hemsidan i 15 år. Nu kompletterar vi med "Vålarö samfällighet" som Facebookgrupp.
Den vanliga hemsidan kommer att vara kvar och fungera precis som den alltid gjort.

För de som inte vet vad det handlar om så kan vi beskriva det så här:

En grupp på Facebook kan handla om nästan vad som helst, i det här fallet Vålarö samfällighet med alla gemensamma intressen, från vildsvin, tennis och fiskelycka till synpunkter och diskussion om VA-ledningen eller vad som helst som berör oss på Vålarö.
En grupp kan vara öppen, sluten eller hemlig. I vårt fall har vi valt att hålla den sluten för medlemmarna, vilket innebär att bara de som är med kan läsa och skriva olika inlägg. Varje medlem kan även bjuda in nya medlemmar.

Kom dock ihåg att vill man rikta en information eller åsikt direkt till styrelsen måste det göras via mail eller vanlig post till styrelsemedlem.

För att bli medlem så måste man först ha ett konto hos Facebook. Om du inte redan har det blir du medlem på www.facebook.com. Det är gratis!

En facebookgrupp kan, förutom att vara informativ, också fungera som en megafon och väcka intresse för en aktuell fråga. Tanken är att alla ska kunna bidra, och via en sådan här grupp kommer vi säkert att kunna fånga upp massor, inte minst från den yngre generationen bland stugägarfamiljerna.

Om du vill gå med i gruppen så kan du skicka ett mail till någon av oss. Redaktören för hemsidan (redaktoren@valaro.nu) eller gruppadministratören (hakan.lundgren@previa.se). Då kan vi se till att du får en officiell kallelse via mail, med en länk som gör att du landar direkt i gruppen. Vi ska skriva en lathund så att du snabbt kan bli aktiv i gruppen, både med inlägg, gillanden och att lägga upp bilder.

När du fått en inbjudan att bli medlem så vore det kul om du i korta ordalag presenterade dig i ditt första inlägg. Namn, adress (på Vålarö), samt lite om vad du gillar att göra när du är på plats.

rodpil.gif (52 bytes) 15-05-11 Årets stämmor
...hölls i lördags i Studsvik. Allt gick i stort sett enligt ritningarna. Till ny ordförande i samfälligheten valdes Anders Sjögren G52. Anders förde också ordförandeklubban under mötet på ett förträffligt sätt. Nu återstår protokollsjustering och därefter publicering vilket blir om 2 veckor på tavlan och här på hemsidan.    
rodpil.gif (52 bytes) 15-05-06 NY....är en tidning som ges ut av Nyköpings kommun. Den distribueras som bilaga till SN, men finns förstås också på nätet. Nr 3 som kom idag har en artikel om kustledningen. Läs artikeln via denna länk http://nykoping.se/Nykopings-Tidning/Tidningsarkiv/Nykopings-tidning-nr-3-2015/Paus-for-kustledningen-efter-Anga/  

rodpil.gif (52 bytes) 15-05-05 Bilder...i "Bildgalleriet" presenterar Gäddv och Sikv/Laxv en del bilder från vårens arbetsdag. Från de andra områdena har inga bilder inkommit till redaktören...det beror säkert på att de jobbade så hårt att det inte hanns med att föreviga dagen.
Inloggningen till galleriet är densamma som till föreningen.


rodpil.gif (52 bytes) 15-05-01 Valborgsbrasan brann fint
...som vanligt var det fackeltåg från Morhamnsviken och alla hjälptes åt att få fyr på vår rishög som arrangörerna Idarna, Mörtarna och Abborrarna hade ordnat. Janne höll talet och vi andra sjöng vackert. Här en bild

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-28 Kustledningen
...nyhetsbrev april. Här är länken http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Ny-kustledning/Nyhetsbrev/ och om den inte finns där ännu, klicka här så får du den från vårt webbhotel. 

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-20 Valborg
...närmar sig. Klicka här för inbjudan till brasan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-16 Stämmokallelserna
...har skickats ut via snigelpost, den som inte får de närmaste dagarna kan kontakta kassören. De finns också på "Föreningen" att ladda ned.

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-09 Kustledningen
...läs här kommunens egen skrivning i ärendet http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2015/Paus-for-kustledningen-efter-Anga/

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-09 Medlemsmatrikeln
...har uppdaterats per 150401 och återfinns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-08 VA-sidan
...förtjänar att studeras noga idag också. Där finns mer att läsa under rubrik "Övrigt 2015".

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-08 Gårdagen
...gav besöksrekord på hemsidan. 86 unika besökare. Kul att informationen om arbetsdagen leder till ett sådant intresse. Lutar åt välbesökt arbetslördag 25 april.

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-07 Nedanstående
...teoretiska information översatt till 2015 års kalender leder till att vårens arbetsdag blir lördag 25 april. Respektive områdesledare ger besked, ofta via väl synliga lappar, var man samlas för att få veta vad som ska göras och vilka verktyg som kan vara lämpliga. 

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-07 Kustledningen stoppad...enligt senaste nytt på SN hemsidan har kommunen beslutat att stoppa kustledningen. Läs mer härom på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-05 Sommarvattnet...planeras att sättas på 18 april. Då är det förstås också dags att koppla in avloppet med kon och pump. 

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-04 Tennissektionen
...ligger i vårens framkant och har nu öppnat och provspelat banan. Allt till belåtenhet. Bara att boka och spela.

rodpil.gif (52 bytes) 15-04-01
Ny information...från 1 april är det förbjudet att släppa ut toalettavfall  från fritidsbåtar. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. Kommunen är ansvarig och initierar därför en kraftig ombyggnad av Vålaröhamnen till en mottagningshamn för toalettavfall för sträckan Trosa-Oxelösund. Arbetena startar redan i vår. När kustledningen är klar blir den förstås mottagare av avfallet. Till dess blir det en provisorisk hantering med öppen tömning och omlastning till latrintömningsbilar.
Det är också beslutat, i samråd Svärdsklova, att den bensinstation som varit på tal vid Svärdsklova nu kommer att byggas vid Vålaröhamnen. Man anser det synnerligen praktiskt att kunna tömma och tanka på samma ställe längs kusten och att all miljöhantering sker på en hamnplats som inte stör farledstrafiken med lukt och farlig drivmedelshantering
.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-26 Kustledningsnyhetsbrev 1
...mars 2015 finns nu på kommunwebben. Här är länken http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Ny-kustledning/Nyhetsbrev/

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-22 Samfällighetsprotokoll
...från styrelsemötet 15 mars finns nu på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-20 Möte med advokat
...4 mars träffade samarbetsgruppen Horn/Brannebol/Vålarö advokaten Borg. En sammanfattning har funnits på VA-sidan sedan en tid. NU...har vår advokat justerat vissa skrivningar så att de är mer juridiskt korrekta. Så...läs igen.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-20 Ett stort TACK...framfört av allmänningsansvarig Ingrid Sundqvist,
nu är det gjort – av rishögen vid Svärdsklovaviken återstår endast rester efter eldningen av riset. Tack vare ett gäng på 9 personer som frivilligt jobbade från 08.00 till 15.30 är rishögen ett minne blott! Ytterligare några personer hjälpte tidvis till med det slitsamma jobbet att elda upp den jättestora högen av surt och tätt packat ris. Utan Jannes och Bengts gasolbrännare hade vi aldrig lyckats.
ETT STORT TACK TILL ER PÅ ABBORRVÄGEN, SIKVÄGEN, IDVÄGEN OCH GÄDDVÄGEN SOM STÄLLDE UPP!!!

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-17 KRIS PÅ VÅLARÖ...nu är vi illa ute enligt valberedningen. Man har nu tillfrågat praktiskt taget alla medlemmar om att ta ett styrelseuppdrag men möts bara av ointresse. Flera i nuvarande styrelse avgår vid stämman av olika skäl, och det MÅSTE komma fram ersättare från Vålarö. Hittar vi inga som vill ställa upp så är vi illa ute på stämman och kvarstår detta läge efter stämman så måste LÄNSSTYRELSEN tillsätta styrelsemedlemmar. Dessa kommer då att agera som konsulter och kosta därefter. Dessutom har de ju ingen "Vålarökänsla" som styr agerandet.
ALLTSÅ...VÅLARÖBOR...SKÄRP ER OCH STÄLL UPP...RING VALBEREDNINGEN OCH ANMÄL INTRESSE.
Redaktören som just skrivit dessa rader är själv med i en styrelse har under många år varit med i bägge styrelserna och kan lova att det är både intressant, kul och lärorikt...Prova på!
KOM IGEN NU VÅLARÖBOR!!!!!! LÅT INTE STÄMMAN BLI ETT FIASKO!!     


rodpil.gif (52 bytes) 15-03-16 Vägföreningsprotokoll
...från styrelsemötet 7 mars finns nu på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-12 Mailadresser
...oppositionspolitikerna, som såg till att ärendet återremitterades vid fullmäktigemötet, har våra representanter nu träffat. När ärendet nästa gång kommer upp i fullmäktige kan dock ett beslut tas med enkel majoritet.
Därför gäller det nu att påverka S-MP-V fullmäktige så att några inser vad man håller på att ställa till för oss kustboende och att man vågar trotsa Granströms partipiska.
Så...sätt igång och påverka majoritetspolitikerna. Maila dem...här hittar man mailadresser till alla politiker.
http://nykoping.se/Kommun--politik/Kontakt/Kontakta-politiker/
Vassa insändare till SN läses också av politikerna.


rodpil.gif (52 bytes) 15-03-12 Möte med oppositionspolitikerna
...Horn/Brannebol/Vålarö har träffat oppositionen. Läs Rune Svenssons sammanfattning av mötet.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-12 Svärdsklova
...och hur VA berör det området. Se Göran M's  sammanfattning av kommunavtalet och detaljplanen för Svärdis på VA. Det kompletta avtalet finns sedan tidigare på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-03 Riseldning...på fredag 6 mars kommer högen vid Svärdsklovaviken att brännas upp. Se meddelande här.

rodpil.gif (52 bytes) 15-03-02 Vålaröinsändare SN
...läs Ywonne Thörhammars insändare på VA. Yvonne gör sig säkert till taleskvinna för många Vålaröboendes syn på kommunens hantering av VA-frågan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-24 Kommunfullmäktigeprotokollet...från 150210 finns nu på VA. Som väl många redan vet så blev kustledningspunkten återremitterad till kommunstyrelsen. S-MP-V vann omröstningen med 31 för och 28 mot och detta var då över den 1/3 som erfordras för återremiss. Orsaken till återremissen var att ingen kunde förklara hur man kommit fram till 336 kkr och att underlagen presenterats för sent.
Om samma förslag kommer upp för andra gången är det dock kört för då gäller enkel majoritet för att förslaget ska tas.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-23 SN-referat...de flesta boende på Horn var samlade på ett möte i Sjösa skola. Brist på information från kommunen och nu dags att ställa krav på kommunen var rubriken. Läs på VA.
 

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-22 Gatukostnad
...nytt uppdrag från regeringen till Lantmäteriet. Ny möjlighet för kommuner att vältra över kostnader på småhusägare. Läs SvD artikel, skriven av Villägarnas Riksförbund, på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-19 En rättelse
...vi har tidigare på hemsidan meddelat att man måste vara skriven i Nyköping för att kunna överklaga ett kommande VA-beslut. Enligt en direktkontakt med kommunens chefsjurist Robert Thol
én  räcker det dock att äga en fastighet i kommunen för att ha rätt att överklaga.
Av detta kan medlemmarna lära sig att aldrig lita på vad som står på hemsidan.


rodpil.gif (52 bytes) 15-02-18 Cirkus vid kommunfullmäktigemötet
...läs Rune Svenson's SN-insändare idag. Rune var på mötet på åskådarplats och...ja, läs insändaren på VA-sidan.
Få inspiration att kontakta politikerna via mail. 


rodpil.gif (52 bytes) 15-02-17 Ställ upp Vålaröbor
...några styrelsemedlemmar i samfälligheten avgår vid stämman i maj och valberedningen jobbar hårt med att söka ersättare. Valberedningen vädjar nu genom hemsidan till medlemmarna att ställa upp för deltagande i styrelsearbetet.
Kontakta någon av nedanstående i valberedningen och säg att du mycket gärna ställer upp.
I11 Ingrid Westerberg 0735-239860
L9 Tore Forssell 0704-028902
L2 Jan-Olof Carlsson 0706-763635
G17 Lise-Lott Fägnell 08-311718
Om inga visar intresse nu så sitter vi kanske på stämman utan att ha några namnförslag...det blir inte kul.
Så, du som inte engagerat dig tidigare. Nu är det dags.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-16 VA-mötet på Horn...anteckningarna från samrådsmötet med Horn och Brannebol finns nu att läsa på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-16 På kommunfullmäktigemötet 10/2
... gjordes en OH-presentation av VA-ärendet. Finns nu på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-14 Mailadresser
...nu när många är förgrymmade på politikerna i Nyköping och gärna vill meddela sina åsikter kan den här länken vara bra http://nykoping.se/Kommun--politik/Kontaktaoss/Sok-politiker/Sok-politiker/ Här finns mailadresser till politikerna.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-13 En liten reflexion från redaktören...kan det verkligen finnas någon annan rimlig utväg för kommunen än att besluta att alla boende i kommunen ska betala en standardiserad anslutningsavgift oavsett var man bor??? 
Fler insändare kommer och så får vi nog en rapport från mötet med Horn och Brannebol.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-13 SN-insändare
..."Kustledningen veritabel skandal". Läs på VA-sidan denna insändare av Tore Jansson, tidigare miljövårdsdirektör vid länsstyrelsen i Södermanland. "Här är det ord och inga visor" som man brukar säga.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-12 VA-möte på Horn
...som kallat till möte 12/2 med Brannebol och Vålarö. Vålarö representeras av 4 personer varav en styrelseledamot.
En sammanfattning av mötet har utlovats till hemsidan. Kallelsen till mötet finns att läsa på VA-sidan.


rodpil.gif (52 bytes) 15-02-12 Uppretade kustbor
...på kommunfullmäktigemötet 10/2 höjdes många uppretade röster från kustboende. Läs SN artikel på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-12 Kostnadskalkyl för ledningen och vad är särtaxa...se text på VA-sidan under kommuninfo.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-11 VA-ledningen utreds ytterligare
...logga in på VA-sidan och läs SN-referatet från fullmäktigemötet.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-10 Historien om VA-ledningen
...den började 2002. Läs SN's utmärkta historieskrivning fram till idag då beslutet tas i kommunfullmäktige och som kan kosta Vålaröbor upp till 336.000kr (8 ggr dyrare nu än 2002)  plus egna anläggningskostnader. Artikeln finns på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-07 Kommunstyrelseprotokoll
...den som vill studera kommunstyrelsens senaste protokoll där man behandlar VA-frågan kan klicka på denna länk.
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/
Kommunstyrelsen/protokoll/2015/KS%20150126.pdf

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-04 Samfällighetsprotokoll
...styrelsen hade möte 25/1 och protokollet finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-02-02 Underhandsinformation VA...om beslutet om maxavgift 336 tkr tas 10/2 har man 3 veckor på sig att överklaga efter att beslutet kungjorts på kommunens anslagstavla. Överklaganden görs till fastighetsrätten. Man måste dock vara skriven i Nyköping för att kunna överklaga. Trist för oss utombys boende.
En ledning för överklagande får man på denna länk http://www.funkaportalen.se/Guide/Stod-service/Overklaga-beslut/Overklaga-ett-beslut-fattat-av-kommunen/
Vår styrelse har förstås full koll på händelseförloppet och är också inbjuden till Horn 12/2 för att tillsammans med Horn och Brannebol diskutera läget och agerande.
 


rodpil.gif (52 bytes) 15-01-31 Kommunfullmäktige
...har sammanträde 10/2. Kustledningsfinansieringen kommer upp som en beslutspunkt. Mer info på hemsidan kommer efter fullmäktigebeslutet.

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-24 Nytt kommunstyrelsebeslut 26/1?
...VA projektet bantas, färre bostäder, men kostnaden 336000kr består. Läs SN-artikel på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-24 Kommunens projekspecifikation
...från 140618 finns nu på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-21 Vägföreningens styrelse
...har behagat sammanträda. Protokollet finns på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-12 Motioner
...till årets stämmor ska vara respektive styrelse tillhanda senast 15 februari enligt stadgarna.

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-11 Skogsvården...röd/vita trädmarkeringarna som syns här och var är gränsmarkeringar för kommande gallringar. Läs detta dokument för mer information.

rodpil.gif (52 bytes) 15-01-08 Matrikeluppdatering
...vår matrikel är uppdaterad per 1/1.
Finns förstås på "Föreningen". Passa på och kolla att du finns med även under 2015.


rodpil.gif (52 bytes) 14-12-18 Miljöförstöring på Horn
...läs i SN 141210 vad två kritiska boende på Horn tycker och kommentarer från kommunledningen. Finns på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-12-02 Sjöfartsverket
...har startat en ny sida där man kan få vind och vattenstånd i realtid. Länken ligger under just rubriken "Länkar". Kolla vindstyrkan vid Hävringe går alldeles utmärkt.

rodpil.gif (52 bytes) 14-11-20 Ur SN 141117
...har redaktören fått ett bildklipp som illustrerar VA-anslutningskostnadsskillnaden mellan jättekåk i stan på Oxbacken och minsta stugan i Brannebol. Det är skillnad att bygga nära stan och någon mil utanför...se här. Verkar ojust på något sätt...  

rodpil.gif (52 bytes) 14-11-16 Vad fick KF att backa?
...en starkt bidragande orsak är antagligen en skrivelse från Horn till samtliga politiker i KF dagarna före mötet. Läs Hornskrivelsen 141109 på VA-sidan.  

rodpil.gif (52 bytes) 14-11-15 Uppmärksam medlem på Sikvägen
...har observerat att kommunfullmäktige (KF) 11 november har återremitterat förslaget om maxtaket 336 tusen till kommunstyrelsen. Bra eller dåligt för oss??? Vi får väl se.
Här e länken http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/Kommunfullmaktige-11-nov/
 
14-11-14
Du har väl inte missat...kommunens nyhetsbrev om kustledningen. Senaste nyhetsbrevet kom för en månad sedan. Alla breven finns på denna länk http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Ny-kustledning/Nyhetsbrev/
För övrigt har Vålarö gått i vinterdvala...men redaktören bevakar förstås VA-frågan.  

rodpil.gif (52 bytes) 14-11-06 Protokoll...från samfällighetsstyrelsens möte 25/10 finns nu på "Föreningen".
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-30 Heja "Alliansen"
...som tycker att 336000 är för hög kostnad för VA. Man ifrågasätter kostnadsökningen och avser tydligen någon åtgärd på fullmäktigemötet. Allt enligt SN-artikel som finns på VA-sidan.   

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-26 Protokoll...från vägföreningens styrelsemöte 18/10 finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-23 År 1993 fastställde
... Lantmäteriet förrättningsbeslutet för Vålarö samfällighet. Orsaken till att detta grundläggande dokument nu läggs in på "Föreningen" är diskussionen om Samfälligheten kan driva VA-frågan eller om vi måste bilda en särskild intresseförening. Enligt Lantmäteriet är det ok att Samfälligheten driver VA-frågan och hanterar den på stämman. Den måste dock hanteras utanför samfällighetens budget. Så ser en information ut just nu...men man kan väl tro att det kan finnas andra åsikter. Styrelsen har möte på lördag 25/10.

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-23 Kommunprotokoll
...eller snarare minnesanteckningar från mötet 140827 mellan kommunens VA-folk och Vålarö. Man kan möjligen undra varför kommunen väljer att skicka oss ett icke undertecknat/godkänt dokument. Återfinns förstås på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-20 Vattenavstängningen
...som var planerad till 1 november är flyttad till 2 november kl 12.00. Glöm inte att ta upp avloppspumpen och konen i tanken.

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-20 Mera VA...nu finns nedanstående info även på kommunens hemsida.
När du ändå är på kommunsidan passa på att klicka på "Mer om kustledningen" där finns massor av information om kustledningen.

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-19 VA på radion...P4 Sörmlandsradion 19/10 kl 08.30 rapporterar om kommunaktivitet beträffande kostnaden. Lyssna på reportaget, klicka här. Inte så bra ljud men det var det bästa som redaktören kunde få till just nu. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-12 Till dem som inte brukar studera styrelseprotokollen
... men är intresserade av VA-ärendet. Styrelseprotokollet 14-09-06 punkt 8 är en rapport från VA-gruppen. Protokollet finns på "Föreningen".  

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-09 Efterlysningar...föreningen efterlyser ägarna till några mindre farkoster som till synes ligger övergivna i våra hamnar:
1. En blå optimistjolle som legat oanvänd och orörd under lång tid i Svärdsklovahamnen.
2. En icke uppblåst gummibåt som sedan några år ligger i skogsbacken vid stora båthamnens lilla/vänstra brygga.
Klicka på länkarna för att studera farkosterna närmare. Den som vet något ombeds kontakta hamnansvarig Per Smedman K3. Ett mail till redaktören går också bra.


rodpil.gif (52 bytes) 14-10-09 Naturskyddsföreningen
...riktar i en SN-inlaga 7/10 kritik mot kustplanen. Läs på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-10-09 En sotsak...inte sötsak
...visste du att sotning hos oss numera sker vart 4:e år eftersom Vålarö är klassat som fritidshusområde hos Kustsotarna. Bor man här permanent eller är här mycket och eldar flitigt så bör man sota varannat år. Men vill man ha sotning utöver grundregeln vart 4:e år måste man beställa detta hos Kustsotarna.
Man kan då även beställa brandskyddsinspektion som bl.a. innefattar kamerabesiktning av skorstenens inre skick.
Kustsotarnas telefon är 0155-216509 och deras hemsida når man med ett klick på http://www.kustsotarna.se/.
Nästa år...2015 är det dags för sotning. Kustsotarn aviserar på hemadressen.


rodpil.gif (52 bytes) 14-09-28 Nyköping behöver vädras...läs tidningen Succés artikel om den unkna doften i Nyköpings kommun. Bara klicka här.
Succé är en gratistidning som varje månad delas ut i Nyköping med omnejd och den finns även på nätet.

rodpil.gif (52 bytes)
14-09-28 Saknad soffa
...det har undrats var soffan på containerplatsen tagit vägen. Efter lite detektivarbete så kan redaktören meddela att den numera finns på Björshult. Den åkte dit tidigt i våras då den bedömdes vara i dåligt skick. Men förtvivla inte, trötta Vålaröbor...planer finns på någon form av ersättning.    

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-16 Frågeställningar...och minnesanteckningar från VA-gruppens möte med kommunens Tekniska Förvaltning 140827. På VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-16 Protokoll
...från samfällighetsstyrelsens möte 140906 finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-15 Kommunfullmäktigemötet
...minst ett 10-tal Vålaröbor var på plats i Stadshuset 9/9 med anledning av att beslut om kustplanen skulle tas. Fullmäktige antog kustplanen i sin helhet och på fråga från Vålarö meddelade Urban Granström att kustledningen kommer att fullföljas. Ingen kostnadsdiskussion förekom.  

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-15 Dagvatten
...kommunen har låtit göra en dagvattenutredning på Vålarö inför kommande VA. Finns på VA-sidan under rubrik "Projekt/Teknikinformation".

rodpil.gif (52 bytes)
14-09-15 Motorsågsutbildningen...projektet att köra utbildning i samfällighetens regi har lagts ner. Mer info här.

rodpil.gif (52 bytes)
14-09-14 Valberedningen
...för samfälligheten vill informera om att flera styrelsemedlemmar har aviserat att de lämnar styrelsen. Dags att nyrekrytera inför stämman 2015. Du som känner att det nu börjar bli dags att ställa upp några år i styrelsearbetet...kontakta valberedningen. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-08 Tunnelbana till Vålarö?
...läs Brannebolordförandens ytterst kritiska artikel om kustplanen. På VA-sidan under "Övrigt". Enligt SN 140909 kommer Brannebol att överklaga kustplanen.

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-07 Inlägg om VA
...läs Björn Mattssons M3 redovisning av en rundvandring bland valstugorna på torget. På VA-sidan förstås.

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-05 Kommunfullmäktige...har sammanträde 9/9 kl 19.00 i stadshuset sal A. På dagordningen ligger beslut om kustplanen. Allmänheten får närvara, det finns en "Allmänhetens frågestund".
Här har alla chansen att göra sin röst hörd...passa på. Se kallelsen
.

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-03 Centerpartiet
...har uppmärksammat att kostnaderna för VA-ledningen blir orimliga för Vålaröborna. Läs Centerns synpunkter i dagens SN på VA-sidan under "Övrigt".
Uppmuntrar till fortsatt politikerpåverkan från oss Vålaröbor...kör hårt.


rodpil.gif (52 bytes) 14-09-02 Inlägg om VA
...nu från Kurt Nilsson M5. Finns att läsa på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-09-02 ÄlgVARNING...ett flertal älgar har etablerat sig i vårt område. Några som försökt skrämma i väg dem har i stället blivit tvungna att ta till flykten med älgen i hälarna. Detta har hänt både i Sik- och Gäddvägsområdet och med skilda älgar. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-
30 En uppmaning...från Eide på Å6: "
Vålaröbor, passa på och besök partiernas valstugor på Stora torget i Nyköping. Nu finns chansen att i helgen eller nästa vecka fråga resp. parti hur de anser att en skälig anslutningsavgift skall fördelas och vad de kommer att göra för att påverka detta beslut. Ett beslut som bör fattas snarast eftersom stor oro råder. Marknaden blir lamslagen pga att kostnadsbilden är oklar".

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-29 Kommunstyrelseprotokoll
...från mötet 18/8 där kustplanen antogs. Se denna länk http://nykoping.se/Kommun--politik/Politik/Kommunstyrelsen/Protokoll1/

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-29 Båtlatrinstation vid Vålaröbryggan
Av intresse kan följande text vara som saxats ur konsultföretaget Struktors miljökonsekvensutredning för kustplanen "Förenkla för båtturister i området att vara miljövänliga, genom att anlägga en miljöstation vid bryggan i Vålarö, där en tömningsstation för att tömma båtlatrin skulle kunna anläggas. Systemet skulle enkelt kunna kopplas på det kommunala VA-nätet i området"
Den som vill studera dokumentationen närmare kan använda denna länk: http://nykoping.se/Global/Dokument/Bo_bygga_o_miljo/Stadsplanering_
och_byggprojekt/Oversiktsplanering/FOP_Sjosa-Valaro/MKB%20F%C3%96P%20kusten%20utst%C3%A4llning(285142)_TMP.pdf

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-25 Juridik/Advokatinfo...ny rubrik på VA-sidan. Här ligger nu  beslutet från statens VA-nämnd från 2009 i Eskilstunafallet som kanske påminner om det läge Vålarö är/kan komma i. Dessutom har den dokumentation som framkommit vid advokatkontakter i samarbete med Horn och Brannebol lagts in.  

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-21 SN-inlägg
...om kustplanen, troligen inte från Vålaröbo, men det är bra ändå. Finns på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-19 VA-inlägg
...Eide Segerbäck Å6 har dels fått en insändare i SN publicerad och samma budskap har också mailats till samtliga kommunfullmäktige i Nyköping. För ordningens skull har båda skrivelserna publicerats på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-19 Boulen 2014
...se resultat här.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-14 VA-inlägg
...nu från Kjell-Olof Enestedt S24.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-13 Fasta telefonerna
...beräknas vara igång torsdag em.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-13 Den 18 aug
... behandlar kommunstyrelsen FÖP (Fördjupad ÖversiktsPlan) för kusten Sjösa-Vålarö. Dagordning och beslutsunderlag för FÖP finns på denna länk. VA-ledningen har ju beslutats tidigare och nämns bara som information.  http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/
Kommunstyrelsen/kallelser/2014/KS%20140818.pdf


rodpil.gif (52 bytes) 14-08-07 Inbjudan
...man räknar nu med att kustplanen (FÖP) ska behandlas i kommunstyrelsen 18 aug. eller 9 sep. för att sen tas i kommunfullmäktige. På VA-sidan finns nu en inbjudan till Vålaröborna att vara med på ett möte om FÖP i Culturum 16 aug. Kanske sista chansen att få ett ord med i laget.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-07 Lättare politikeradressfil...den som vill maila till politikerna har nu en ny fil på VA-sidan som är enklare att hantera.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-07 VA-Inlägg...från Arne Hallberg L5. 


rodpil.gif (52 bytes) 14-08-06 Motorsågning
...anteckningslistan har suttit uppe några dagar och ett 10-tal har noterat intresse. Åtminstone de som noterat sig bör kanske studera arbetsmiljöverkets författningssamling i ämnet. Den måste man kunna utantill för att klara teoretiska provet för körkortet. Lycka till... http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_01.pdf
Kommentar: Läser man noga så verkar det som att föreskrifterna gäller fr.o.m. 2015 och endast om ett arbetstagare-arbetsgivarförhållande gäller. Att såga på egen tomt är ok, all hjälpa en granne att ta ned ett träd är också helt ok om det är en ren väntjänst utan motprestation.    


rodpil.gif (52 bytes) 14-08-06 Dagens VA-inlägg
...från Jan Ejdeskog S18.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-04 Mera VA-inlägg...nu från Erica Hilden I7.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-04 VA-gruppen informerar
...gruppen har i ett dokument, som nu finns på VA-sidan och sätts upp på anslagstavlan samt också distribueras via snigelpost till samtliga samfällighetsmedlemmar. sökt att på ett informativt och tydligt sätt redovisa dagsläget i VA-frågan.
Har du synpunkter...ny enkät, extrastämma etc. hör av dig till VA-gruppen. Men framför allt, försök påverka politikerna som tagit besluten som man nu är i färd med att verkställa.    


rodpil.gif (52 bytes) 14-08-02 Svärdsklova...i samband med kommunalt VA för Vålarö så kanske någon är intresserad av kommunens avtal med Svärdsklova AB. Avtalet finns nu på VA-sidan för studium.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-02 Vattensituationen
...läs styrelsens meddelande om läget just nu. Klicka här. Inloggning som vanligt.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-01 Vålarö Cup
...har avgjorts. Reportage med bild på segrarna i de olika klasserna når man genom ett klick här.

rodpil.gif (52 bytes)
14-08-01 VA-inlägg...nu från Bernt Sanden I9.

rodpil.gif (52 bytes) 14-08-01 Motorsågning...som alla nu vet så är det starka begränsningar i användning av motorsåg utanför egen tomt. Men ibland behövs det röjas på våra allmänningar och vägkanter. Föreningen har satt upp lista vid containerplatsen där man kan anmäla intresse för motorsågskurs om nu en sådan eventuellt kan komma att genomföras.
  

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-28 Redaktörens kommentar
... VA-gruppen nämner ny enkät och de båda senaste inläggen tar upp samma sak. Det kanske skulle vara bra att få reda på vad Vålaröfolket nu tycker i frågan. Kostnadsbakgrunden är ju inte alls densamma som vid förra folkomröstningen.

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-28 Ytterligare ett inlägg om VA
...nu från Eva Antonsson I8. Behöver väl inte påpekas att det finns på VA-sidan...men nu är det sagt.

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-28 Nytt besöksrekord på hemsidan... 279 visiter den 27 juli. Kan det möjligen vara vatten och avloppsfrågor som intresserar Vålaröborna eller...? 
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-27 Inlägg om VA
...idag från Robert Nilson L22. Finns förstås på VA-sidan det också.

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-25 VA i SN...läs Vålaröinlägget i SN 140725. Bara att gå in på "Kommunalt VA" och leta upp inlägget under rubriken "Medlemsinlägg".

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-25 Vålarövattnet igen...nu har en av våra två råvattentäkter definitivt sinat. Den återstående ger nu 800 liter i timmen och så kompletterar vi med tankbil om 16 kbm per dag. Totalt alltså 32 kbm per dygn. Så ser situationen ut i nuläget och planen är att köra så denna vecka och nästa vecka. Därefter tas nya beslut, beroende på läget.

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-25 Nytt protokoll från VA-gruppen...finns nu på VA-sidan.
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-24 Motorstölderna...i våra hamnar fortsätter och nu vill man undersöka hur många som kan tänka sig att vara med på nattbevakning. Lappar med teckningslistor har satts upp inom området. Notera om du vill delta i nattbevakningen eller kontakta Per Smedman K9.
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-23 Ladies and gentlemen...tekniksektionen rapporterar nu att vattentillgången är återställd till normalnivå, dvs. 300 liter/dygn och fastighet. Man har under en vecka jobbat hårt för att lösa problemet och vidtagit ett antal åtgärder...man har felsökt, renoverat ventiler och nu senast bytt en krånglande pump vid råvattentäkten. Dessutom har man köpt vatten via tankbil under denna vecka...dyrt som attan.
Men nu...nu fungerar allt som det ska...Hurra!
Tekniksektionen har jobbat som tusan, fast de har ju faktiskt också semester. Konstigt att de överhuvudtaget vill hålla på med detta och att de dessutom får ta emot klagomål och skäll både muntligt och skriftigt gör ju inte tillvaron trevligare för dem.
Men Vålaröhemsidan tror jag ändå gör sig till talesman för de flesta när vi nu tackar tekniksektionen för det arbete de satsat på vårt vattensystem...TACK!
 
rodpil.gif (52 bytes) 14-07-21 Arbete med motorsåg och röjklinga...får man göra på egen tomt. I övrigt gäller föreningens regler som bör studeras här.

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-21 Styrelseprotokoll
...från samfällighetsstyrelsen möte 19/7 finns nu på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-19 Viktigt om vattnet...vår vattenförbrukning slår alla rekord.  Vi får nu inte fram tillräckligt med vatten från råvattentäkten till pumphuset...tekniksektionen tar på måndag hit entreprenören "Åkerbergs" som kommer att analysera och förhoppningsvis åtgärda detta. Men som en extra åtgärd kommer vi att på måndag beställa tankbilsvatten från Nyköping. Tankbilen kommer att fylla pumphustankarna 2 gånger dagligen så länge vattenbristproblemet kvarstår.
Värmen beräknas fortsätta under nästa vecka och nu gäller det för oss att
verkligen hushålla med vattnet.
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-16 Vattenförbrukningen
...på Vålarö ligger nu på över 3000 liter i timmen, skyhögt över vad systemet klarar. Tankarna töms jättefort vilket resulterar i avstängningsperioder om 2 timmar för påfyllning från vattentäkten.
Detta kan tekniksektioner inte göra något åt, systemet är sådant. Så det enda som gäller är att förbrukningen måste minskas. Ingen fyllning av pooler eller vattning...se till att kranarna är stängda.
Skicka gärna en tacksam tanke till tekniksektionen som idag har fixat en trilskande ventil och tänk på att även dessa "gubbar" är på sin semester...så skäll inte på dem. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-14 Kommunalt VA
...hör du till dem som nu tycker att den avsierade anslutningskostnaden på 3-400.000kr (plus egna installationskostnader) börjar bli en för tung kostnad för ett sommarställe? Nu finns möjlighet att protestera till politikerna...på VA-sidan finns nu mailadresser till samtliga partiers ledamöter i kommunfullmäktige. Väl formulerade åsikter till kommunens politiker kan kanske påverka. Vår VA-grupp arbetar för att söka stoppa projektet, men ju fler som försöker påverka...

rodpil.gif (52 bytes) 14-07-07 Vålarövattnet
...på vårt nuvarande dricksvatten tas det prover både vid källan (vattenverket) och inom området på utvald tomt. Proverna analyseras på Vattenlaboratoriet i Nyköping och de rapporter vi får (nu från 16 juni) kan studeras på "Föreningen". Eventuella frågor kan riktas till Anders Garmark K9. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-29 Vålarö Cup
...är förstås den sedvanliga tennisturneringen. I år spelas den på nyrenoverad bana i slutet av juli. Läs inbjudan här.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-25 Vålaröruset
...är inte som vanligt på kvällen utan nu är det fråga om förmiddagsruset som går av stapeln 26 juli. Var med och gålunkalöp, allt efter förmåga.
 

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-25 Kommunstyrelsens ordförande kollar VA-ledning
...läs hans bloggkommentarer från april. Länk på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-19 Boule
...årets spel startar torsdag 26 juni kl 17. Alla välkomna. Klot finns att låna. Platsen är förstås "Vålarö Boule Arena" vid Morhamnsviken.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-17 Insändare
... intressant synpunkt i SN om VA.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-14 Länsstyrelsen kritiserar
...kommunens kustplan på flera punkter. SN-artikel finns att studera på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-12 SN-reportaget om VA på Vålarö
... finns att läsa på "Kommunalt VA".

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-09 Styrelseprotokoll
...från samfällighetens möten 31/5 finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-07 Tennis
...vecka 25, dvs 16-20 juni kommer tennisbanan att få en ny PlexiPave beläggning. Räkna inte med något spel denna vecka. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-05 Seglarskola på Vålarö
...för barn. Familjen Aronsson på Ålvägen 8 inbjuder till seglarskola. Passa på att låta barnen 7-10 år lära sig segla optimistjolle under ledning av sjöscouter.
Klicka här för att läsa inbjudan. Se även info på våra anslagstavlor.

rodpil.gif (52 bytes) 14-06-02 Mera VA
...läs Rune Svensons brev till kommunstyrelsen. Idag har har också några i arbetsgruppen samt Rune intervjuats av en SN-reporter. Så kolla SN de närmaste dagarna.

rodpil.gif (52 bytes) 14-05-31 Svärdiskrogen öppnar...1 juni kl 12 och bageriet 4 juni kl 8.

rodpil.gif (52 bytes) 14-05-29 Kommunalt VA
...vår arbetsgrupp har arbetat flitigt sen stämman. Ett par protokoll och en skrivelse som tillställts kommunen finns att studera på VA-sidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-05-24 Den observante
...har kanske noterat att hemsidan kompletterats med rubrik "Kommunalt VA". Där kommer all info från kommun, samfällighet och den utsedda arbetsgruppen att läggas ut. Dessutom välkomnas inlägg från medlemmar. På sidan anges hur man skapar ett inlägg...det är lätt. Det första medlemsinlägget har redan publicerats.
Inloggningen till "VA sidan" är densamma som till "Föreningen"


rodpil.gif (52 bytes) 14-05-17 I dag har stämmoprotokollen justerats
...och de finns nu att studera på "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes) 14-05-13 Båtvett...inför sommaren vill vi passa på att påminna om reglerna på vattnen utanför våra hamnar.
A-Kör försiktigt och håll ned hastigheten utanför Backaholmar och Rågsundet.
B-Hastighetsberänsning 7 knop gäller förbi våra hamnar. Beakta detta så att båtar och bryggor vid Maltbacken och Vålaröhamnen skyddas.
C-De som ska åka vattenskidor måste bege sig till områden där det är fri fart.


rodpil.gif (52 bytes) 14-05-08 Medlemsmatrikeln
...är uppdaterad per 5 maj och återfinns förstås på "Föreningen".
Fortsättningsvis planerar vi att publicera matrikeln kvartalsvis. 


rodpil.gif (52 bytes) 14-05-07 Matrikel...den som vill ha en ändring i vår matrikel kan lätt begära detta via länken "matrikeländring" på hemsidan under rubriken "Välkommen till Vålarö". Det gäller både samfällighet och vägförening. Den som läst protokollen vet också att inriktningen är att matrikeln enbart ska finnas på hemsidan och att den tryckta delen ska innehålla mer beständig information som stadgar, regler, historik etc. 

rodpil.gif (52 bytes) 14-04-27 VA-info...uppmärksam medlem har noterat den här länken från lokalradion som tar upp den våldsamma kostnadhöjningen för vårt kommande vatten och avloppssystem.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5838520

Värt att notera kan vara projektledningens syn..."kan bli så att de som inte har råd måste flytta".

rodpil.gif (52 bytes) 14-03-19 Protokoll
...från samfällighetens styrelsemöte 16/3 finns nu på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-03-17 Protokoll
...från vägföreningens möte 8/3 finns nu på föreningssidan.

rodpil.gif (52 bytes) 14-03-06 Som alla vet så är
...det inte tillåtet att lägga stubbar, grova stammar, virke och dylikt på Valborgsbrasan...endast ris får läggas där. Ligger det tryckimpregnerat virke där får vi inte ens tända brasan.
Till ledning för dem som har material som ska till kommundeponering presenteras här en karta som visar var kommunen tar emot stubbar...kolla här


rodpil.gif (52 bytes) 14-03-02 Valborg/Midsommar...alla som nu längtar efter att få ta hand om valborg och midsommarfirandet kan se vår områdesturlista här. Den finns på "Föreningen" också.


rodpil.gif (52 bytes) 14-03-02 Vi hälsar...
fastigheter byter ägare. Vi hälsar de nya välkomna till Vålarö. Mycket föreningsinformation finns under rubrik "Föreningen". Tillträde till sidan begäres via mail till sekreteraren.
Sen är sekreteraren också tacksam om nya ägare fyller i blanketten som finns i välkomstbrevet (som du finner på "Föreningssidan") och skickar med mail eller snigelpost. Detta för att vi ska rätt uppgifter i vårt medlemsregister och Vålarömatrikeln.
   

rodpil.gif (52 bytes)
13-12-17 Ännu mer om VA
...från kommunen aviseras nu anslutningsavgifterna för VA till mellan 226-335000 kr. Det är prognosen nu...vad blir det 2017-18 när vi ska betala? Till detta får man så lägga egen installationskostnad. Många lär väl totalt hamna på över 400000. Nu skulle nog Vålaröborna gärna vilja behålla det nuvarande systemet med dess måttliga kostnader? Men hur?
Även SN tar upp VA-frågan i dagens tidning...  
    
rodpil.gif (52 bytes)
13-12-12 Mer om VA
...en uppmärksam medlem har påpekat att det finns ytterligare ett bra infomaterial från kommunen. Detta har redaktören givetvis genast lagt in på "Föreningen" under länk "Infobroschyr kommunalt VA".   

rodpil.gif (52 bytes)
13-12-10 Kommunalt VA
...nyhetsbrev och en särskild infofolder har just distribuerats till oss. De som prenumererat hos kommunen får info via mail...de som inte har gjort det kan studera dokumenten på "Föreningen".


rodpil.gif (52 bytes) 13-10-17 Inköpsrutin
...nytt dokument för vägföreningen, se under "Föreningen".

rodpil.gif (52 bytes)
13-10-13 Kommundokument om VA
...det är ju några år kvar, men kanske kan den här länken vara läsvärd.
http://nykoping.se/Global/Dokument/Bo_bygga_o_miljo/Vatten
och_avlopp/Kustledningen/Dokument/Information_anslutn_kustledning.pdf

rodpil.gif (52 bytes)
13-10-13 4G på Vålarö
...18 Mb uppmätt via "Bredbandskollen" på Mörtvägen. Det är Telia som nu tydligen levererar ett snabbt bredband i vårt område. Fast det gäller förstås att man har router eller telefon avsedd för 4G. Rapportera gärna vidare iakttagelser betr. snabba bredband.


rodpil.gif (52 bytes) 13-08-22 Skitsak 1
...som kanske inte alla känner till.
De som ställer ut latrinkärl måste ringa till kommunen och beställa hämtning på tel. 0155-248800 (renhållningen). Några regelbundna hämtningsrutiner finns alltså inte längre.
Visste du att den som har septitank alltid måste betala för en (1) årlig tömning vare sig man använt tanken eller ej.

rodpil.gif (52 bytes) 13-08-22 Skitsak 2
...många har en latrintank om 3 kbm och saknar kanske larmanordning som talar om när det börjar bli fullt. Man måste lyfta på locket och kika och då undrar man hur många ytterligare spolningar det går i.
Den som har det problemet och vill veta kan klicka här och få fram restkapaciteten i tanken.


rodpil.gif (52 bytes)
13-07-25 Säljakt
...får inte bedrivas på Vålarö. Dock har en säl idag observerats i båthamnen enligt säker källa.
  


rodpil.gif (52 bytes)
13-07-10 I Sjösa...mobil återvinningsstation vid "Sågen" på torsdagar kl 14-19 under vecka 28,34,40 och 46. Bra att slippa köra ända till Björshult. Se hela schemat på www.nykoping.se.


rodpil.gif (52 bytes) 13-05-23: Nostalgi
...det är ju inte så lätt med bilder från 60- och 70-talet, allt var analogt...men  har man bilder, dia eller neg så kan man oftast producera något digitalt som vi kan presentera i vårt bildgalleri. Redaktören vädjar till alla som har möjlighet att bidra...vore kul att ha lite bildhistorik. 

rodpil.gif (52 bytes)
13-05-23 Grovsopor mm...har man avfall som inte passar i våra containrar så måste man uppsöka kommunanläggningen Björshult. Då kan det vara bra att veta öppethållandetiderna: Må,On,Fr 07-16, Ti,To 07-19, Lö 10-15, Sö 12-17.
Det råder absolut förbud att ställa något utanför våra containrar.
 

rodpil.gif (52 bytes) 13-03-21: Motorfordon på våra stigar
...är förbjudet sen många år. Föreningen beklagar att respekten för detta är så dålig både bland vuxna och ungdomar. Det har diskuterats förbudsskyltar, grindslussar etc...men vi vill inte att vårt Vålarö ska översvämmas av sådana åtgärder.
Återstår alltså att vädja till våra medlemmar att sluta köra på stigarna och se till att även familjemedlemmar och besökare respekterar förbudet...eller måste vi vänta till en allvarlig olycka inträffar. Tillbud saknas inte.
Se det officiella styrelsemeddelandet...klicka här


rodpil.gif (52 bytes) 12-11-03: Nya detaljplanen
...vann laga kraft i juli och finns nu att studera på föreningssidan. Den ersätter den gamla från 1973. Nu kan du bygga ett slott på 150 kvm med ett par flyglar om 30 kvm. Fast då får du inte bygga det tänkta garaget om 20 kvm...men studera planen innan du drar igång...och glöm inte att begära bygglov!

rodpil.gif (52 bytes) 12-11-01:
Stödpunkter tomtnära skogsvård...till stöd för områdesansvariga och tomtägare har styrelsen tagit fram ett dokument som återfinnes på "Föreningen"...läs det.


rodpil.gif (52 bytes) 12-06-26: Påsar för matavfall
...är de slut? Hur får man tag på nya?
Enklast är kanske att hämta när man ändå är i stan och handlar. ICA Maxi, ICA Nära, City Gross, Coop Forum, Coop Extra, Willys har påsar. Bara att hämta. ICA Nära Nyköp och Willys har dessutom batteri och lampinsamling.
Man kan även hämta på kommunkontoret vid Lennings väg. Lyckas man komma in i vårt förrådshus lär det finnas där också.   

rodpil.gif (52 bytes) 12-05-14: Rabatter
...föreningen förhandlar ibland fram rabatter på inköpsställen. Gå in på "Föreningen", där finns en rubrik "Rabatter" där sådana erbjudanden listats...det är inte så många ännu. Men bara att klicka på respektive och se villkoren. 

rodpil.gif (52 bytes) Ny fettavskiljarkon...det är absolut krav att konerna i avloppsbrunnarna är hela och att avloppspumparna fungerar.
Behöver du köpa ny kon så finns det möjlighet, kontakta sekreteraren så får du mer info.
Vår infiltrationsbädd saboteras om du har en ej fungerande avloppsanläggning.


rodpil.gif (52 bytes) Märkning av fiskeredskap...nya nationella regler har kommit. Bör studeras före fisket. Läs här.